Imaging Methods - D0303613
Title: Zobrazovací metody
Guaranteed by: Department of Radiology (13-461)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 15 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Pre-requisite : D0301343
Is pre-requisite for: D1305307, D0305306
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Získání přehledných informací o využití zobrazovacích metod v klinické praxi, jak v diagnostice, tak i v léčbě.
Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Aim of the course - Czech

Cílem přednášek je získat přehlednou informaci o využití zobrazovacích metod v klinické praxi, jak v diagnostice, tak i v léčbě.

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Course completion requirements - Czech

Písemný test

Last update: Suchánek Vojtěch, MUDr. (17.10.2017)
Literature - Czech
Heřman, M.: Základy radiologie (E)
Neuwirth, J.: Radiologické nálezy : jak je psát a interpretovat (A), (C)
+Eliáš. P.: Dopplerovská ultrasonografie (A)

+Krajina, A.: Intervenční radiologie (B), (e-prezenčka)

Last update: Havlová Marie (28.05.2019)
Requirements to the exam - Czech

Písemný test

Last update: Suchánek Vojtěch, MUDr. (17.10.2017)
Syllabus - Czech

Organizační úvod, přehled zobrazovacích metod

Principy zobrazovacích metod

Zobrazovací diagnostika onemocnění skeletu

Zobrazování kloubů

Zobrazovací diagnostika měkkých tkání

Ochrana před ionizujícím zářením, kontrastní látky, první pomoc při alergické reakci

Angiografie

Metody intervenční radiologie

Vyšetřování trávicí trubice

Vyšetření jater a žlučových cest

Neuroradiologie

Problematika dorzalgií

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)