SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Traumatology - D0303304
Title: Traumatologie
Guaranteed by: Department of Orthopaedics (13-382)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
Classification: Health Care > Clinical Disciplines
Pre-requisite : D0301162
Is pre-requisite for: D0306015, D0305201
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Michaela Bezrouková (05.09.2017)
Výuka probíhá každé pondělí: 1. - 4. týden Chirurgická klinika - uzel A-B, 1. patro (od 13:30 do 15:10 hod), 5. - 13. týden Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie - stážovna v budově dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A-B (od 13.30 do 15.10 hod) Případné změny přednášejících a sylabu výuky vyhrazeny! zakončení předmětu: zápočet za prezenci, ústní zkouška
Course completion requirements - Czech
Last update: Michaela Bezrouková (02.05.2018)

Zápočet za prezenci, tolerována je 20% zdůvodněná absence v celkovém výukovém bloku (nemoc, lékař, hospitalizace, svatba...).

Při více absencích student nemá nárok na zápočet a nelze se přihlásit ke zkoušce.

Literature - Czech
Last update: Michaela Bezrouková (05.09.2017)

Trč a kol.: Ortopedie a traumatologie (v elektronické podobě, děkanát 2.LF)

On-line studijní materiály:

Šnajdauf, Trč a kol.: Dětská traumatologie

Vybrané tématické přednášky a semináře

Tošovský: Traumatologie I a II

Havránek: Dětské zlomeniny

Tvrdek: Úvod do obecné chirurgie, Karolinum 2004

Koudela: Ortopedická traumatologie

Requirements to the exam - Czech
Last update: Michaela Bezrouková (01.11.2017)

Typy poranění pohybového aparátu - kontuze, distorze, distenze, ruptura, subluxace, faktura

Klasifikace a jednotlivé typy zlomenin

Konzervativní a operační léčba zlomenin - jednotlivé typy osteosyntézy

Zlomeniny horních končetin

Zlomeniny dolních končetin

Zlomeniny axiálního selektu, poranění míchy

Zlomeniny pánve a kyčle

Algoneurodystrofický syndrom. Komparment syndrom

Dětské zlomeniny

Syllabus - Czech
Last update: Michaela Bezrouková (02.10.2020)
Pokyny k distanční výuce – fyzioterapie, Bc. 2.ročník

Vážené a milé studentky a studenti,

v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a v souladu s opatřením děkana 2.LF probíhá výuka až do odvolání v distanční formě. Níže zasíláme bližší informace ke studiu.

Distanční studium

V aplikaci Moodle (předměty Traumatologie D0303304 a Ortopedie 0304618) jsou nově nahrány studijní materiály s názvem „Prezentace pro distanční výuku“, které obsahují informace a znalosti požadované k úspěšnému absolvování obou předmětů.

Zápočet a zkouška

Podrobné informace k udělení zápočtu a vykonání zkoušky budou sděleny později, v závislosti na vývoji epidemiologické situace.

Konzultace ZOOM

V případě potřeby bude domluvena skupinová konzultace na platformě „ZOOM meeting“ v předem daném čase.

Další formát výuky bude upraven v závislosti na vývoji epidemiologické situace v nejbližších týdnech. Prosíme, sledujte další aktuální informace v SIS (sylabus) a Vaší emailové schránce.

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, PhD.

garant oboru

  • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výuka probíhá každé pondělí:

1. - 4. týden Chirurgická klinika - uzel A-B, 1. patro (od 13:30 do 15:10 hod),

5. - 13. týden

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie - stážovna v budově dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A-B (od 13.30 do 15.10 hod)

Případné změny přednášejících a sylabu výuky vyhrazeny!

Historie chirurgie, principy léčby chirurgických nemocných, indikace a kontraindikace k operaci. Obecné zásady chirurgické péče, asepse a antisepse.

Chirurgická klinika, 1. patro, uzel A-B, stážovny

Bolesti břicha - základní vyšetření a postupy při náhlých příhodách břišních. Předoperační příprava a pooperační péče v chirurgii. Diferencovaná péče.

Chirurgická klinika, 1. patro, uzel A-B, stážovny

Základní operace na zažívacím traktu, jejich typické komplikace - diagnostika a léčení. Ošetřování nemocného po operaci břicha. Základní obecné pooperační komplikace, jejich prevence, diagnostika a léčba.

Chirurgická klinika, 1. patro, uzel A-B, stážovny

Základní operace na hrudníku, hrudní drenáž. Základy ošetření poranění hrudníku, ošetření nemocných a poraněných, péče o dreny, rtg diagnostika. Postupy při poranění břicha, ošetřování a sledování zraněných s dutinovým poraněním.

Chirurgická klinika, 1. patro, uzel A-B, stážovny

Typy poranění pohybového aparátu - kontuze, distorze, distenze, ruptura, subluxace, fraktura

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Klasifikace a jednotlivé typy zlomenin

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Konzervativní a operační léčba zlomenin - jednotlivé typy osteosyntézy

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Zlomeniny horních končetin

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Zlomeniny dolních končetin

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Zlomeniny axiálního skeletu a pánve, poranění míchy

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Algoneurodystrofický syndrom. Komparment syndrom

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Dětské zlomeniny

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

Opakování, zápočet

Ortopedie 2.LF, stážovna dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A a B

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html