SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Foundations of Massage Techniques - D0302603
Title: Základy masážních technik
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Michaela Málková, Ph.D.
Classification: Health Care > Practical Training
Is pre-requisite for: D0303107, D0303317, D0304606
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Teorie a praxe masáží. Techniky klasické masáže, tření, hnětení, roztírání, tepání, chvění
Last update: HABET (11.12.2003)
Literature - Czech

CAPKO, J.: Základy fyziatrické léčby. Grada publiching a.s., 1998

PLAČKOVÁ, A.: Liečebná masáž. Osveta Martin, 1992

HUPKA, J., KOLESÁR,J., ŽALOUDEK, K.: Fyzikální terapie. Avicenum, 1988

Čihák R.: Anatomie 1 až 3. Grada, Praha, 2002

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
Syllabus - Czech
Reflexní masáž
1) Vznik a vývoj reflexní masáže

2) Anatomicko-fyziologické podklady reflexního působení

3) Reflexní projevy

4) Technika reflexní masáže

Příprava masáže

Vyhledávání reflexních projevů

Technika segmentové reflexní masáže

Postup při masáži

Masážní hmaty

Masážní sestavy

5) Indikace a kontraindikace

6) Dávkování reflexní masáže

7) Přesuny reflexů

Základy klasické masáže
1. Teorie klasické masáže-historie, mechanismus účinku, příprava a způsob masáže, jednotlivé masážní hmaty.

2. Klasická masáž zad.

3. Klasická masáž šíje.

4. Klasická masáž dolních končetin.

5. Klasická masáž horních končetin.

6. Klasická masáž břicha a hrudníku.

Last update: Ocelková Jana, DiS. (09.01.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html