SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Economy and Management - D0205318
Title: Ekonomie a vedení obchodu
Guaranteed by: Department of Ophtalmology (13-412)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2006
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
summer s.:2/0, C [HT]
Extent per academic year: 30 [weeks]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc.
Classification: Health Care > Auxiliary Subjects
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Základy podnikání a obchodní činnosti aobjasnit praktické situace, se kterými se může posnikatel setkat v oblasti obchodních vztahů, pracovněprávních vztahů, ve vztahu k orgánům státní správy a zdravotním pojišťovnám.
Last update: HABET (25.07.2003)
Literature - Czech

Spirit M. a kol. Pracovní právo a právo aociálního zabezpečení, 1999, Prospektrum Praha, 80-7175-079-4

Last update: HABET (25.07.2003)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html