SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Clinical 10 days - Department of Orthopaedics - D0110ORT
Title: K10 - Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie
Guaranteed by: Department of Orthopaedics (13-382)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30, C [HT]
Extent per academic year: 2 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (7)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
Incompatibility : D0110ARO, D0110BIO, D0110DER, D0110GNEO, D0110GYN, D0110CHIR, D0110IMU, D0110INF, D0110INT, D0110KAR, D0110KDHO, D0110KDCH, D0110KVCH, D0110MIK, D0110NEUR, D0110NEURD, D0110NCHK, D0110OCNI, D0110ONK, D0110ORL, D0110PED, D0110PNE, D0110PSY, D0110REH, D0110STO, D0110URO
Is incompatible with: D0110BIO, D0110URO, D0110GNEO, D0110GYN, D0110CHIR, D0110IMU, D0110INF, D0110INT, D0110KAR, D0110KDHO, D0110KDCH, D0110KVCH, D0110MIK, D0110NEUR, D0110NEURD, D0110NCHK, D0110OCNI, D0110ONK, D0110ORL, D0110PED, D0110PNE, D0110PSY, D0110REH, D0110STO, D0110DER
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Od akademického roku 2013/2014 je pro studenty 5. ročníku magisterského studijního programu Všeobecné lékařství - výuka v českém i anglickém jazyce nový 10denní výukový blok klinického oboru (označený jako K10 - Klinických 10 dní) dle výběru studenta a možností jednotlivých klinických pracovišť. Studenti se na pracovišti zúčastní běžného klinického provozu pod vedením jmenovitě určeného asistenta/sekundáře. Student se seznámí s chodem kliniky/oddělení, bude přítomen odborným ambulantním vyšetřením, pod dohledem bude provádět denní vizity, zúčastní se seminářů, indikačních vizit, rentgenových vizit apod. Student si zvolí obor, který mu mezi klinickými obory připadá nejpřitažlivější (dle kapacit jednotlivých pracovišť) a věnuje se pak práci, která by měla pokud možno co nejvíce připomínat skutečnou práci sekundárního lékaře na daném oddělení. Umožní mu to efektivně integrovat znalosti do té doby získané z různých oborů a systémem „shadowing the doctor“ a eventuelně „shadowing the patient“ se podrobně seznámit s chodem daného oddělení/kliniky. Zároveň získá hlubší pohled na obor, ve kterém by potenciálně mohl po ukončení studia působit. Konkrétní jednotlivý student bude přiřazen jednomu asistentovi nebo zkušenému sekundáři kliniky. Bude-li zmíněný asistent/sekundář během stáže K10 nucen plnit úkoly jiné než související s LPP, může na příslušný den za sebe domluvit adekvátní personální náhradu, přičemž o této změně musí být informován přednosta, který bude zodpovědný za naplnění základních premis stáže (výhradně klinická tématika, formát 1:1, 8 hodin denně a školitel musí být dostatečně kvalifikovaný - obvykle alespoň 3 roky praxe na daném pracovišti a splněný základní kmen z příslušného oboru).
Last update: Hubáčková Hedvika (22.01.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html