SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Orthopaedics - D0110608
Title: Ortopedie
Guaranteed by: Department of Orthopaedics (13-382)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 2 [weeks]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
Pre-requisite : D0108009, D0108056, D0108370
Is pre-requisite for: D0112304
Annotation - Czech
Výuka ortopedie a traumatologie pohybového aparátu probíhá v rámci prezenčního studia na lékařské fakultě s následujícími tématickými podskupinami: dětská a dospělá ortopedie, onkoortopedie, spondylochirurgie, septická ortopedie, dětská a dospělá skeletální traumatologie, fyzioterapie, balneoterapie, protetika a ortotika.
Last update: Kamicová Jana (29.09.2022)
Aim of the course - Czech

Student po absolvování výuky zvládne techniky vyšetření v ortopedii a traumatologii, konzervativní terapeutické postupy, postupy a principy operační léčby, vč.jednotlivých specializovaných zákroků, základní aspekty posudkové činnosti v dětské i dospělé ortopedii a traumatologii.

Last update: Kamicová Jana (29.09.2022)
Course completion requirements - Czech

Zápočet za prezenci,přednášející uděluje vždy poslední den stáže, v dvoutýdenním bloku jsou povoleny 2 zdůvodněné absence (nemoc, lékař, hospitalizace, svatba...)

Při více absencích student nemá nárok na zápočet a nelze se přihlásit ke zkoušce.

Uznání stáží/zkoušek mimo 2.LF apod.- prezence bude uznána po předložení a kontrole sylabů daného pracoviště, v případě vykonání zkoušky a následném požadavku pro její uznání je nutný pohovor k ověření znalostí u přednosty kliniky. Pokud student prokáže znalosti v rozsahu našich požadavků, je mu zkouška uznána.

V opačném případě je studentovi doporučeno zkoušku vykonat znovu na našem pracovišti.

Absolvování výuky s jiným kruhem

Pouze se souhlasem vedení kliniky, pokud to dovolí kapacita kruhu - max. kapacita kruhu je 20 studentů (není-li děkanátem určeno jinak)

POkud je kruh plně obsazen, změna je možná pouze event.výměnou s některým z kmenově zapsaných studentů, který musí písemně potvrdit, že s kruhem na stáž docházet nebude.

I tak je zapsání k jinému kruhu podmíněno tím, že při zápisu na zkoušku je respektována priorita kmenově zapsaných studentů (u termínu v SISu vždy uvedeno).

Last update: Kamicová Jana (29.09.2022)
Literature - Czech

Trč T.: Ortopedie a traumatologie (v elektronické podobě v modulu studijní literatury)

Trč T.: Diferenciální diagnostika v ortopedii

Hadraba I.: Ortopedická protetika

Koudela K.: Ortopedická traumatologie

Šnajdauf J.: Dětská traumatologie

Tošovský V., Traumatologie I a II

Havránek P.: Dětské zlomeniny

Sosna,A. at al.. Základy ortopedie. ČR, Praha, 2001

Peterson L.: Sports injuries : Martin Dunitz, 2001

Debrunner, A.: Orthopaedics : Springer Verlag,1999

Wilson, F. S.: General orthopaedics : Mc Graw-Hill, 1997

MOODLE:

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=7069

Last update: Bezrouková Michaela (30.08.2021)
Requirements to the exam - Czech

Zkouškové otázky 5. ročník ortopedie 2022/2023

1. Anatomie, fyziologie a patofyziologie kostí a kloubů

• základní anatomie kosti, růst kosti, typy kloubů, stabilita kloubů

2. Hojení kostí a vazů

• Principy hojení pojivové tkáně, fáze hojení kosti

3. Traumata pohybového aparátu v dětském a dospělém věku.

• Typy poranění pohybového aparátu, klinický obraz, souhrn terapie

4. Základní operační výkony v ortopedii

• Základní typy výkonů, zásady, historie

5. Osteosyntéza

• typy, indikační schémata jednotlivých typů osteosyntézy

6. Principy AO osteosyntéz

• Principy spojení kostí, šetrnost k tkáním, podpora hojeni kosti

7. Zevní osteosyntézy - typy a indikace

8. Revmatochirurgie

• Základní revmatická postižení pohybového aparátu, základní typy výkonů, časování výkonů

9. Ortotika a ostatní součásti ortopedické protetiky

• Ortézy, protetika, kalceotika, adjuvantika

10. Analgetická terapie v ortopedii

• Přehled základních skupin analgetik (NSA, opiáty, kombinace analgetik)

• strategie léčby pooperační bolesti, kontraindikace podání analgetik

11. Miniinvazivní operace v ortopedii.

• Artroskopie kloubů, artroskopicky asistované mimokloubní výkony, miniinvazivní osteosyntéza

12. Artroskopie ramena

• Indikace k artroskopii, základní typy výkonů

13. Artroskopie kolena.

• Indikace k artroskopii, základní typy výkonů

14. Aloplastika

• Indikace k operaci, typy endoprotéz, základní principy implantace – kyčel, koleno, ramenní kloub

15. Ortopedický screening

• VDK, vrozené vady nohy, skoliosy, vadné držení těla

16. Vrozené vady končetin.

• Polydaktylie, syndaktylie, fokomelie, amelie, vrozené paklouby bérce a femuru

• Etiologie, základy terapie

17. Osové deformity končetin

• Genua valga, genua vara

• Klinický obraz, principy konzervativní a operační terapie

18. Vrozené vady nohy (pes calcaneovalgus cong. vs. pes planus cong. /vertikální talus/)

• Klinický obraz, principy léčby

19. Pes Equinovarus congenitus

• Klinický obraz, principy léčby, redresní sádrování

20. Získané vady nohy

• Plochonoží, pes transversoplanus, metatarsalgia

• Etiologie, klinický obraz, terapie

21. Hallux valgus

• Klinický obraz, diagnostika, principy konzervativní a operační terapie

22. VVK – diagnostika

• klinické vyšetření, UZ, rentgenový nález

23. VVK - konzervativní léčba

• Distrakce, pomůcky a indikace k jejich použití

24. VVK - operační léčba

• Základní typy výkonů v závislosti na věku

25. VVK - následky léčby

• Reziduální dysplasie, komplikace, morfologické změny po terapii

26. Aseptické nekrosy

• Etiologie, dělení: idiopatické, sekundární, terapie

27. M. Perthes - konzervativní léčba

• Klinický obraz, principy konzervativní terapie, indikace, diagnostika, stadia onemocnění

28. M. Perthes - operační léčba

• Principy operační terapie, indikace, základní typy výkonů, léčba následků

29. Coxa vara adolesc

• Etiologie, klinický obraz, diagnostika, základní principy léčby

30. Skoliózy

• Klinický obraz, diagnostika, základy terapie

31. Kyfózy a jiné vady páteře

• Klinický obraz, diagnostika, základy terapie

• M.Scheuermann, M. Bechtěrev, sekundární kyfózy

32. Ortopedické vady neurogenní etiologie

• Rozdělení, principy terapie

33. Ortopedické léčení chabých paréz

• Rozdělení, principy terapie

34. Ortopedické léčení spastických paréz.

• Rozdělení, principy terapie

35. Systémová a metabolická onemocnění kostí - karence vitamínů a hormon. léčba.

• Rachitis, mukopolysacharidozy, skorbut

36. Osteogenesis imperfekta, fibrodysplázie, osteopetróza.

• Klinický obraz, diagnostika, terapie

37. Poruchy růstu

• Achondroplasie, zkraty končetin, přerůsty končetin

• Klinický obraz, prolongace kostí

38. Osteoporosa, osteomalácie, osteopenie.

• Etiologie, klinický obraz, laboratorní vyšetření kostního metabolismu, terapie

39. Záněty kostí, záněty kloubů

• Klinický obraz, diagnostika, základy terapie

• Osteomyelitis akutní vs. chronická

• Purulentní artritis – principy terapie

40. Specifická onemocnění kostí a kloubů

• Tuberkuloza, bruceloza, sarkoidoza

• Etiologie, klinický obraz, terapie

41. Nádory pohybového aparátu

• rozdělení, principy léčby, věková specifika, diagnostika

42. Benigní nádory

• Typy benigních nádorů dle pojivové tkáně (exostoza, enchondrom, fibrom, osteoidní osteom, lipom)

• Klinický nález, diagnostika, terapie

43. Maligní nádory

• Osteosarkom, Ewingův sarkom, Chondrosarkom, ostatní sarkomy

• Klinický nález, diagnostika, terapie

44. Sekundární a nádorům podobné afekce

• Metastatické postižení skeletu, Obrovskobuněčný nádor, Kostní cysty (typy)

• Klinický nález, diagnostika, terapie

45. Entezopatie

• Etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie

46. Úžinové syndromy

• Etiologie, nejčastější lokalizace, klinický nález, terapie

47. Artróza

• patofyziologie, klinické projevy, diagnostika (RTG stadia)

48. Artróza - možnosti terapie konzervativní

• Indikace, principy konzervativní terapie, podpůrné pomůcky, balneoterapie, farmakoterapie

49. Artróza - možnosti terapie operační

• Indikace, základní typy výkonů

50. Koxartróza

• Klinické projevy, terapie

51. Gonartróza

• Klinické projevy, osové deformity při gonartróze

52. Spondyloartróza a bolesti v zádech

• Klinický obraz, etiologie, diagnostika, možnosti terapie

53. Potraumatické nestability kloubů

• Klinický obraz, diagnostika, možnosti terapie

54. Habituální a recidivující luxace kloubů

• Klinický obraz, nejčastěji postižené klouby, hypermobilita

55. Diferenciální diagnostika bolestí v zádech

56. Diferenciální diagnostika bolestí kyčle.

57. Diferenciální diagnostika bolestí ramena

58. Diferenciální diagnostika bolestí kolena.

59. Pseudoartrózy

• Příčiny vzniku, dělení pseudoartróz, možnosti terapie

60. Algoneurodystrofický syndrom (komplexní regionální bolestivý syndrom)

• Klinický nález, etiologie, terapie – farmakoterapie, fyzikální terapie

61. Pooperační komplikace v ortopedii

• Časné vs. pozdní komplikace

• Trombóza, infekce, krvácení, selhání implantátů, rigidita kloubů

Last update: Kamicová Jana (29.09.2022)
Syllabus - Czech

Přednášky, semináře a ranní rozdělení studentů probíhají v zasedací místnosti kliniky v dětské části, 4. patro v křídle sekretariátu kliniky.

Každé ráno se studenti sejdou s vyučujícím (zasedací místnost 8.30, nebo oddělení 8.00)

Simulační laboratoř se nachází na Plzeňské v budově TÚ, místnost 113

Časový harmonogram přednášek a praxe + typy praktické části vč. časového plánu jsou uvedeny detailně na rozvrhových lístcích.

Semináře témata

1.týden

Pondělí Ortopedická nomenklatura, klinické vyšetření, zobrazovací metody, rozdělení doskupin, alokace oper. sálu

Úterý Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

Středa Vrozené vady nohy, neuroortopediehttps://is.cuni.cz/studium/index.php?id=7a8987f835e9e76dfb0a5be9dd69b4e1&tid=1&

Čtvrtek VDK, problematika dětské kyčle (m.Perthes, CVA)

Pátek Prezentace kazuistik, shrnutí znalostí

2.týden

Pondělí Skoliozy, zkraty končetin, spondylortopedie

Úterý Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

Středa Simulační laboratoř Plzeňská - šití, uzlení, ASK trenažér

Čtvrtek Onkoortopedie, Artroskopie, sportovní medicína

Pátek Prezentace kazuistik, zápočet

Last update: Bezrouková Michaela (03.09.2021)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aD0110608x01

Groups of students
M5.1.VSEOB
Mon 15.04.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

Výuka probíhá na dětské lůžkové části 4.patro D, stážovna

Aktuální informace k výuce https://ortopedie.2lf.cuni.cz

seminář 8:30-12:30h. Ortopedická nomenklatura, klinické vyšetření, zobrazovací metody, rozdělení do skupin, alokace oper. sálu

individuální asistence na sále není
Tue 16.04.2024 8:00 - 13:00 practical training

8,30-10,30h. Sk. B Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

10:30 - 12:30 Sk. A Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

13,00-13,30h. - SONO kyčlí skupina A

individuální asistence na sále 1 student
Wed 17.04.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12,30h. Vrozené vady nohy, neuroortopedie, RTG diagnostika

13,00-13,30h - SONO kyčlí skupina B

individuální asistence na sále 1 student
Thu 18.04.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12:30h. VDK, problematika dětské kyčle (m.Perthes, CVA), vyšetření kyčle

13,00-13,30h. - SONO kyčlí skupina C

individuální asistence na sále 1 student
Fri 19.04.2024 8:00 - 13:00 consultations 8,30-12,30h. Artróza, endoprotetika, prezentace kazuistik, shrnutí znalostí individuální asistence na sále není
Mon 22.04.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12:30h. Skoliozy, zkraty končetin, spondylortopedie, vyšetření páteře a délky končetin

13,00-13,30h.- SONO kyčlí skupina D

individuální asistence na sále 1 student
Tue 23.04.2024 8:00 - 13:00 practical training

8:30-10:30h. sk C  Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

10:30-12:30 sk D Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

individuální asistence na sále 1 student
Wed 24.04.2024 8:00 - 13:00 practical classes Simulační laboratoř Plzeňská - šití, uzlení, ASK trenažér
8,45-10:15 h. sk. A,B
10:30 - 12:00 sk C,D
individuální asistence na sále není
Thu 25.04.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training seminář 8:30-12:30h. Onkoortopedie, Artroskopie, sportovní medicína, vyšetření ramena a kolena individuální asistence na sále 1 student
Fri 26.04.2024 8:00 - 13:00 consultations 8:30-12:30h. Prezentace kazuistik, shrnutí znalostí, opakování, zápočet individuální asistence na sále není
23aD0110608x02

Groups of students
M5.2.VSEOB
Mon 29.01.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

Výuka probíhá na dětské lůžkové části 4.patro D, stážovna

Aktuální informace k výuce https://ortopedie.2lf.cuni.cz

seminář 8,30-12:30h. Ortopedická nomenklatura, klinické vyšetření, zobrazovací metody, rozdělení do skupin, alokace oper. sálu

individuální asistence na sále není
Tue 30.01.2024 8:00 - 13:00 lecture+practical training

8,30-10,30h. Sk. B Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

10:30 - 12:30 Sk. A Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

13,00-13,30h. - SONO kyčlí skupina A

individuální asistence na sále 1 student
Wed 31.01.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12,30h. Vrozené vady nohy, neuroortopedie, RTG diagnostika

13,00-13,30h - SONO kyčlí skupina B

individuální asistence na sále 1 student
Thu 01.02.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12:30h. VDK, problematika dětské kyčle (m.Perthes, CVA), vyšetření kyčle

13,00-13,30h. - SONO kyčlí skupina C

individuální asistence na sále 1 student
Fri 02.02.2024 8:00 - 13:00 consultations 8,30-12,30h. Artróza, endoprotetika, prezentace kazuistik, shrnutí znalostí individuální asistence na sále není
Mon 05.02.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12:30h. Skoliozy, zkraty končetin, spondylortopedie, vyšetření páteře a délky končetin

13,00-13,30h.- SONO kyčlí skupina D

individuální asistence na sále 1 student
Tue 06.02.2024 8:00 - 13:00 practical training

8:30-10:30h. sk C  Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

10:30-12:30 sk D Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

individuální asistence na sále 1 student
Wed 07.02.2024 8:00 - 13:00 practical classes Simulační laboratoř Plzeňská - šití, uzlení, ASK trenažér
8,45-10:15 h. sk. A,B
10:30 - 12:00 sk C,D
individuální asistence na sále není
Thu 08.02.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training seminář 8:30-12:30h. Onkoortopedie, Artroskopie, sportovní medicína, vyšetření ramena a kolena individuální asistence na sále 1 student
Fri 09.02.2024 8:00 - 13:00 consultations 8:30-12:30h. Prezentace kazuistik, shrnutí znalostí, opakování, zápočet individuální asistence na sále není
23aD0110608x03

Groups of students
M5.3.VSEOB
Mon 25.03.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

Výuka probíhá na dětské lůžkové části 4.patro D, stážovna

Aktuální informace k výuce https://ortopedie.2lf.cuni.cz

seminář 8,30-12:30h. Ortopedická nomenklatura, klinické vyšetření, zobrazovací metody, rozdělení do skupin, alokace oper. sálu

individuální asistence na sále není
Tue 26.03.2024 8:00 - 13:00 practical training

seminář 8,30-12,30h. Artróza, endoprotetika

13,00-13,30h. - SONO kyčlí skupina A

individuální asistence na sále 1 student
Wed 27.03.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12:30h. Vrozené vady nohy, neuroortopedie, RTG diagnostika

13,00-13,30h - SONO kyčlí skupina B

individuální asistence na sále 1 student
Thu 28.03.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12:30h. VDK, problematika dětské kyčle (m.Perthes, CVA), vyšetření kyčle

13,00-13,30h. - SONO kyčlí skupina C

individuální asistence na sále 1 student
Fri 29.03.2024 8:00 - 13:00 nothing Volno - svátek individuální asistence na sále není
Mon 01.04.2024 8:00 - 13:00 nothing Volno - svátek
Tue 02.04.2024 8:00 - 13:00 practical training

seminář 8,30-12,30h  Skoliozy, zkraty končetin, spondylortopedie, vyšetření páteře a délky končetin

13,00-13,30h.- SONO kyčlí skupina D

individuální asistence na sále 1 student
Wed 03.04.2024 8:00 - 13:00 practical classes Simulační laboratoř Plzeňská - šití, uzlení, ASK trenažér
8,45-10:15 h. sk. A,B
10:30 - 12:00 sk C,D
individuální asistence na sále není
Thu 04.04.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training seminář 8:30-12:30h. Onkoortopedie, Artroskopie, sportovní medicína, vyšetření ramena a kolena individuální asistence na sále 1 student
Fri 05.04.2024 8:00 - 13:00 consultations 8:30-12:30h. Shrnutí znalostí, opakování, zápočet individuální asistence na sále není
23aD0110608x04

Groups of students
M5.4.VSEOB
Mon 13.05.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

Výuka probíhá na dětské lůžkové části 4.patro D, stážovna

Aktuální informace k výuce https://ortopedie.2lf.cuni.cz

seminář 8:30-12:30h. Ortopedická nomenklatura, klinické vyšetření, zobrazovací metody, rozdělení do skupin, alokace oper. sálu

individuální asistence na sále není
Tue 14.05.2024 8:00 - 13:00 practical training

8,30-10,30h. Sk. B Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

10:30 - 12:30 Sk. A Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

13,00-13,30h. - SONO kyčlí skupina A

individuální asistence na sále 1 student
Wed 15.05.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12,30h. Vrozené vady nohy, neuroortopedie, RTG diagnostika

13,00-13,30h - SONO kyčlí skupina B

individuální asistence na sále 1 student
Thu 16.05.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12:30h. VDK, problematika dětské kyčle (m.Perthes, CVA), vyšetření kyčle

13,00-13,30h. - SONO kyčlí skupina C

individuální asistence na sále 1 student
Fri 17.05.2024 8:00 - 13:00 consultations 8,30-12,30h. Artróza, endoprotetika, prezentace kazuistik, shrnutí znalostí individuální asistence na sále není
Mon 20.05.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12:30h. Skoliozy, zkraty končetin, spondylortopedie, vyšetření páteře a délky končetin

13,00-13,30h.- SONO kyčlí skupina D

individuální asistence na sále 1 student
Tue 21.05.2024 8:00 - 13:00 practical training

8:30-10:30h. sk C  Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

10:30-12:30 sk D Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

individuální asistence na sále 1 student
Wed 22.05.2024 8:00 - 13:00 practical classes Simulační laboratoř Plzeňská - šití, uzlení, ASK trenažér
8,45-10:15 h. sk. A,B
10:30 - 12:00 sk C,D
individuální asistence na sále není
Thu 23.05.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training seminář 8:30-12:30h. Onkoortopedie, Artroskopie, sportovní medicína, vyšetření ramena a kolena individuální asistence na sále 1 student
Fri 24.05.2024 8:00 - 13:00 consultations 8:30-12:30h. Prezentace kazuistik, shrnutí znalostí, opakování, zápočet individuální asistence na sále není
23aD0110608x05

Groups of students
M5.5.VSEOB
Mon 03.06.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

Výuka probíhá na dětské lůžkové části 4.patro D, stážovna

Aktuální informace k výuce https://ortopedie.2lf.cuni.cz

seminář 8:30-12:30h. Ortopedická nomenklatura, klinické vyšetření, zobrazovací metody, rozdělení do skupin, alokace oper. sálu

individuální asistence na sále není
Tue 04.06.2024 8:00 - 13:00 practical training

seminář 8:30-12,30h. Vrozené vady nohy, neuroortopedie, RTG diagnostika

13,00-13,30h - SONO kyčlí skupina B

individuální asistence na sále 1 student
Wed 05.06.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

praktika amb./sál 8,30-10,00h (skupina A-D)

seminář 10,30-12,30h. Vrozené vady nohy, neuroortopedie

13,00-13,30h - SONO kyčlí skupina B

individuální asistence na sále 1 student
Thu 06.06.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12,30h. Vrozené vady nohy, neuroortopedie, RTG diagnostika

13,00-13,30h - SONO kyčlí skupina B

individuální asistence na sále 1 student
Fri 07.06.2024 8:00 - 13:00 consultations 8,30-12,30h. Artróza, endoprotetika, prezentace kazuistik, shrnutí znalostí individuální asistence na sále není
Mon 10.06.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12:30h. Skoliozy, zkraty končetin, spondylortopedie, vyšetření páteře a délky končetin

13,00-13,30h.- SONO kyčlí skupina D

individuální asistence na sále 1 student
Tue 11.06.2024 8:00 - 13:00 practical training

8:30-10:30h. sk C  Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

10:30-12:30 sk D Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

individuální asistence na sále 1 student
Wed 12.06.2024 8:00 - 13:00 practical classes Simulační laboratoř Plzeňská - šití, uzlení, ASK trenažér
8,45-10:15 h. sk. A,B
10:30 - 12:00 sk C,D
individuální asistence na sále není
Thu 13.06.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training seminář 8:30-12:30h. Onkoortopedie, Artroskopie, sportovní medicína, vyšetření ramena a kolena individuální asistence na sále 1 student
Fri 14.06.2024 8:00 - 13:00 consultations 8:30-12:30h. Prezentace kazuistik, shrnutí znalostí, opakování, zápočet individuální asistence na sále není
23aD0110608x06

Groups of students
M5.6.VSEOB
Mon 02.10.2023 8:00 - 13:00 seminar+practical training

Výuka probíhá na dětské lůžkové části 4.patro D, stážovna

Aktuální informace k výuce https://ortopedie.2lf.cuni.cz

seminář 8:30-12:30h. Ortopedická nomenklatura, klinické vyšetření, zobrazovací metody, rozdělení do skupin, alokace oper. sálu

individuální asistence na sále není
Tue 03.10.2023 8:00 - 13:00 practical training

8,30-10,30h. Sk. B Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

10:30 - 12:30 Sk. A Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

13,00-13,30h. - SONO kyčlí skupina A

individuální asistence na sále 1 student
Wed 04.10.2023 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12,30h. Vrozené vady nohy, neuroortopedie, RTG diagnostika

13,00-13,30h - SONO kyčlí skupina B

individuální asistence na sále 1 student
Thu 05.10.2023 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12:30h. VDK, problematika dětské kyčle (m.Perthes, CVA), vyšetření kyčle

13,00-13,30h. - SONO kyčlí skupina C

individuální asistence na sále 1 student
Fri 06.10.2023 8:00 - 13:00 consultations 8,30-12,30h. Artróza, endoprotetika, prezentace kazuistik, shrnutí znalostí individuální asistence na sále není
Mon 09.10.2023 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12:30h. Skoliozy, zkraty končetin, spondylortopedie, vyšetření páteře a délky končetin

13,00-13,30h.- SONO kyčlí skupina D

individuální asistence na sále 1 student
Tue 10.10.2023 8:00 - 13:00 practical training

8:30-10:30h. sk C  Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

10:30-12:30 sk D Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

individuální asistence na sále 1 student
Wed 11.10.2023 8:00 - 13:00 practical classes Simulační laboratoř Plzeňská - šití, uzlení, ASK trenažér
8,45-10:15 h. sk. A,B
10:30 - 12:00 sk C,D
individuální asistence na sále není
Thu 12.10.2023 8:00 - 13:00 seminar+practical training seminář 8:30-12:30h. Onkoortopedie, Artroskopie, sportovní medicína, vyšetření ramena a kolena individuální asistence na sále 1 student
Fri 13.10.2023 8:00 - 13:00 consultations 8:30-12:30h. Prezentace kazuistik, shrnutí znalostí, opakování, zápočet individuální asistence na sále není
23aD0110608x07

Groups of students
M5.7.VSEOB
Mon 11.03.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

Výuka probíhá na dětské lůžkové části 4.patro D, stážovna

Aktuální informace k výuce https://ortopedie.2lf.cuni.cz

seminář 8:30-12:30h. Ortopedická nomenklatura, klinické vyšetření, zobrazovací metody, rozdělení do skupin, alokace oper. sálu

individuální asistence na sále není
Tue 12.03.2024 8:00 - 13:00 practical training

8,30-10,30h. Sk. B Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

10:30 - 12:30 Sk. A Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

13,00-13,30h. - SONO kyčlí skupina A

individuální asistence na sále 1 student
Wed 13.03.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

praktika amb./sál 8,30-10,00h (skupina A-D)

seminář 10,30-12,30h. Vrozené vady nohy, neuroortopedie

13,00-13,30h - SONO kyčlí skupina B

individuální asistence na sále 1 student
Thu 14.03.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12:30h. VDK, problematika dětské kyčle (m.Perthes, CVA), vyšetření kyčle

13,00-13,30h. - SONO kyčlí skupina C

individuální asistence na sále 1 student
Fri 15.03.2024 8:00 - 13:00 consultations 8,30-12,30h. Artróza, endoprotetika, prezentace kazuistik, shrnutí znalostí individuální asistence na sále není
Mon 18.03.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12:30h. Skoliozy, zkraty končetin, spondylortopedie, vyšetření páteře a délky končetin

13,00-13,30h.- SONO kyčlí skupina D

individuální asistence na sále 1 student
Tue 19.03.2024 8:00 - 13:00 practical training

8:30-10:30h. sk C  Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

10:30-12:30 sk D Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

individuální asistence na sále 1 student
Wed 20.03.2024 8:00 - 13:00 practical classes Simulační laboratoř Plzeňská - šití, uzlení, ASK trenažér
8,45-10:15 h. sk. A,B
10:30 - 12:00 sk C,D
individuální asistence na sále není
Thu 21.03.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training seminář 8:30-12:30h. Onkoortopedie, Artroskopie, sportovní medicína, vyšetření ramena a kolena individuální asistence na sále 1 student
Fri 22.03.2024 8:00 - 13:00 consultations 8:30-12:30h. Prezentace kazuistik, shrnutí znalostí, opakování, zápočet individuální asistence na sále není
23aD0110608x08

Groups of students
M5.8.VSEOB
Mon 16.10.2023 8:00 - 13:00 seminar+practical training

Výuka probíhá na dětské lůžkové části 4.patro D, stážovna

Aktuální informace k výuce https://ortopedie.2lf.cuni.cz

seminář 8:30-12:30h. Ortopedická nomenklatura, klinické vyšetření, zobrazovací metody, rozdělení do skupin, alokace oper. sálu

individuální asistence na sále není
Tue 17.10.2023 8:00 - 13:00 practical training

8,30-10,30h. Sk. B Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

10:30 - 12:30 Sk. A Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

13,00-13,30h. - SONO kyčlí skupina A

individuální asistence na sále 1 student
Wed 18.10.2023 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12,30h. Vrozené vady nohy, neuroortopedie, RTG diagnostika

13,00-13,30h - SONO kyčlí skupina B

individuální asistence na sále 1 student
Thu 19.10.2023 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12:30h. VDK, problematika dětské kyčle (m.Perthes, CVA), vyšetření kyčle

13,00-13,30h. - SONO kyčlí skupina C

individuální asistence na sále 1 student
Fri 20.10.2023 8:00 - 13:00 consultations 8,30-12,30h. Artróza, endoprotetika, prezentace kazuistik, shrnutí znalostí individuální asistence na sále není
Mon 23.10.2023 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12:30h. Skoliozy, zkraty končetin, spondylortopedie, vyšetření páteře a délky končetin

13,00-13,30h.- SONO kyčlí skupina D

individuální asistence na sále 1 student
Tue 24.10.2023 8:00 - 13:00 practical training

8:30-10:30h. sk C  Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

10:30-12:30 sk D Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

individuální asistence na sále 1 student
Wed 25.10.2023 8:00 - 13:00 practical classes Simulační laboratoř Plzeňská - šití, uzlení, ASK trenažér
8,45-10:15 h. sk. A,B
10:30 - 12:00 sk C,D
individuální asistence na sále není
Thu 26.10.2023 8:00 - 13:00 seminar+practical training seminář 8:30-12:30h. Onkoortopedie, Artroskopie, sportovní medicína, vyšetření ramena a kolena individuální asistence na sále 1 student
Fri 27.10.2023 8:00 - 13:00 consultations 8:30-12:30h. Prezentace kazuistik, shrnutí znalostí, opakování, zápočet individuální asistence na sále není
23aD0110608x09

Groups of students
M5.9.VSEOB
Mon 01.01.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

Výuka probíhá na dětské lůžkové části 4.patro D, stážovna

Aktuální informace k výuce https://ortopedie.2lf.cuni.cz

seminář 8:30-12:30h. Ortopedická nomenklatura, klinické vyšetření, zobrazovací metody, rozdělení do skupin, alokace oper. sálu

individuální asistence na sále není
Tue 02.01.2024 8:00 - 13:00 practical training

8,30-10,30h. Sk. B Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

10:30 - 12:30 Sk. A Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

13,00-13,30h. - SONO kyčlí skupina A

individuální asistence na sále 1 student
Wed 03.01.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12,30h. Vrozené vady nohy, neuroortopedie, RTG diagnostika

13,00-13,30h - SONO kyčlí skupina B

individuální asistence na sále 1 student
Thu 04.01.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12:30h. VDK, problematika dětské kyčle (m.Perthes, CVA), vyšetření kyčle

13,00-13,30h. - SONO kyčlí skupina C

individuální asistence na sále 1 student
Fri 05.01.2024 8:00 - 13:00 consultations 8,30-12,30h. Artróza, endoprotetika, prezentace kazuistik, shrnutí znalostí individuální asistence na sále není
Mon 08.01.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12:30h. Skoliozy, zkraty končetin, spondylortopedie, vyšetření páteře a délky končetin

13,00-13,30h.- SONO kyčlí skupina D

individuální asistence na sále 1 student
Tue 09.01.2024 8:00 - 13:00 practical training

8:30-10:30h. sk C  Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

10:30-12:30 sk D Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

individuální asistence na sále 1 student
Wed 10.01.2024 8:00 - 13:00 practical classes Simulační laboratoř Plzeňská - šití, uzlení, ASK trenažér
8,45-10:15 h. sk. A,B
10:30 - 12:00 sk C,D
individuální asistence na sále není
Thu 11.01.2024 8:00 - 13:00 seminar+practical training seminář 8:30-12:30h. Onkoortopedie, Artroskopie, sportovní medicína, vyšetření ramena a kolena individuální asistence na sále 1 student
Fri 12.01.2024 8:00 - 13:00 consultations 8:30-12:30h. Prezentace kazuistik, shrnutí znalostí, opakování, zápočet individuální asistence na sále není
23aD0110608x10

Groups of students
M5.10.VSEOB
Mon 30.10.2023 8:00 - 13:00 seminar+practical training

Výuka probíhá na dětské lůžkové části 4.patro D, stážovna

Aktuální informace k výuce https://ortopedie.2lf.cuni.cz

seminář 8:30-12:30h. Ortopedická nomenklatura, klinické vyšetření, zobrazovací metody, rozdělení do skupin, alokace oper. sálu

individuální asistence na sále není
Tue 31.10.2023 8:00 - 13:00 practical training

8,30-10,30h. Sk. B Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

10:30 - 12:30 Sk. A Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

13,00-13,30h. - SONO kyčlí skupina A

individuální asistence na sále 1 student
Wed 01.11.2023 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12,30h. Vrozené vady nohy, neuroortopedie, RTG diagnostika

13,00-13,30h - SONO kyčlí skupina B

individuální asistence na sále 1 student
Thu 02.11.2023 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12:30h. VDK, problematika dětské kyčle (m.Perthes, CVA), vyšetření kyčle

13,00-13,30h. - SONO kyčlí skupina C

individuální asistence na sále 1 student
Fri 03.11.2023 8:00 - 13:00 consultations 8,30-12,30h. Artróza, endoprotetika, prezentace kazuistik, shrnutí znalostí individuální asistence na sále není
Mon 06.11.2023 8:00 - 13:00 seminar+practical training

seminář 8:30-12:30h. Skoliozy, zkraty končetin, spondylortopedie, vyšetření páteře a délky končetin

13,00-13,30h.- SONO kyčlí skupina D

individuální asistence na sále 1 student
Tue 07.11.2023 8:00 - 13:00 practical training

8:30-10:30h. sk C  Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

10:30-12:30 sk D Klinická praxe u lůžka pacienta, převazy, zpracování kazuistiky

individuální asistence na sále 1 student
Wed 08.11.2023 8:00 - 13:00 practical classes Simulační laboratoř Plzeňská - šití, uzlení, ASK trenažér
8,45-10:15 h. sk. A,B
10:30 - 12:00 sk C,D
individuální asistence na sále není
Thu 09.11.2023 8:00 - 13:00 seminar+practical training seminář 8:30-12:30h. Onkoortopedie, Artroskopie, sportovní medicína, vyšetření ramena a kolena individuální asistence na sále 1 student
Fri 10.11.2023 8:00 - 13:00 consultations 8:30-12:30h. Prezentace kazuistik, shrnutí znalostí, opakování, zápočet individuální asistence na sále není
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html