SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychiatry - D0110317
Title: Psychiatrie
Guaranteed by: Department of Paediatric Psychiatry (13-443)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 3 [weeks]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Classification: Medicine > Clinical Disciplines
Pre-requisite : D0108363
Annotation -
Psychopathological terminology, psychiatric examination of patient, diagnostic classification, diferential diagnosis and therapeutical approach.
Last update: HABET (15.10.2012)
Aim of the course - Czech

Porozumět pojmu duševní porucha, odlišení od duševního zdraví a nepatologických odchylek.

Poznat etiopatogenezu psychiatrických poruch v celistvém pojetí biopsychosociálního přístupu.

Naučit se základy klinické psychopatologie.

Poznat základní psychiatrické poruchy, jejich klinický obraz, diagnostiku a diferenciální diagnostiku.

Zvládnout základy psychiatrické terapie v oblasti psychofarmakologie, biologických léčeb i psychoterapie.

Seznámit se s principy konziliární psychiatrie v systému komplexní zdravotní péče o pacienta.

Seznámení se systémem psychiatrické péče v České republice.

Zvládnout základy práce s psychiatrickým pacientem.

Last update: Hubáčková Hedvika (22.01.2014)
Course completion requirements - Czech

Nutná 80% účast na výuce. Vyšetření pacienta k zápočtu.

Last update: Valentová Dagmar (01.11.2017)
Literature - Czech

Hosák, L., Hrdlička, M., Libiger, J. a kol.: Psychiatrie a pedopsychiatrie. 1. vyd., Praha, Karolinum 2015. 648 s. (povinná)

Hort, V., Hrdlička, M., Kocourková, J., Malá, E., et al.: Dětská a adolescentní psychiatrie. 1.vyd., Praha, Portál 2000. 492 s.

Hrdlička, M., Hrdličková, D.: Demence a poruchy paměti. 1.vyd., Praha, Grada 1999. 56 s.

Raboch, J., Zvolský, P., a kol.: Psychiatrie. 1.vyd., Praha, Galén 2001. 622 s.

Höschl, C., Libiger, J., Švestka, J. (editoři): Psychiatrie. 2., doplněné a opravené vyd., Praha, Tigis 2004. 895 s.

MOODLE:

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=7040

Last update: Hrdlička Michal, prof. MUDr., CSc. (13.10.2020)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet.

Last update: Hrdlička Michal, prof. MUDr., CSc. (13.10.2020)
Syllabus - Czech
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:

Úvod do psychiatrie, historie psychiatrie a současná koncepce oboru.

Základy psychopatologie.

Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10, diferenciální diagnostika.

Schizofrenie, afektivní poruchy, úzkostné poruchy.

Poruchy osobnosti, poruchy přizpůsobení, poruchy příjmu potravy.

Problematika závislosti na psychoaktivních látkách.

Pedopsychiatrie: Poruchy autistického spektra, hyperkinetické poruchy, mentální retardace.

Gerontopsychiatrie: Demence.

Základy léčby v psychiatrii - psychofarmakologie, biologické terapie a psychoterapie.

Akutní stavy v psychiatrii a jejich zvládání.

Systém psychiatrické péče v ČR, právní problematika v psychiatrii.

Last update: Hubáčková Hedvika (22.01.2014)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aD0110317x01

Groups of students
M5.1.VSEOB
Mon 03.06.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 8:45  Úvod do psychiatrie.  

as. MUDr. Jakub Kerner

8:45 – 13:30 hod

Relaxační techniky. Arte-, muziko-, ergoterapie.

PhDr. Marina Stejskalová, CSc.

Dětská psychiatrická klinika (DPK) FNM (stážovna v přízemí kliniky, pavilon č. 8)

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 04.06.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Psychopatologie. Afektivní poruchy.

as. MUDr. Jakub Kerner

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 05.06.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Psychotické poruchy.

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 06.06.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Psychofarmakologie.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 07.06.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Poruchy osobnosti. Psychoterapie.

doc. PhDr. Jana Kocourková

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Mon 10.06.2024 8:00 - 13:00 internship

9:00 – 14:00 hod

Péče o pacienty s psychotickými a afektivními poruchami.

as. MUDr. David Kolouch

Výjezdní stáž – Psychiatrické oddělení ÚVN Praha 6 – knihovna (budova C, vchod C5, patro -1, první dveře vlevo)

Sraz na místě, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 11.06.2024 8:00 - 13:00 lecture

09:00 – 13:00 hod

Sexuologie.

MUDr. Vanda Lukáčová

ÚVN Praha 6, Psychiatrické oddělení – knihovna (budova C, vchod C5, patro -1, první dveře vlevo)

Sraz na místě, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 12.06.2024 8:00 - 13:00 internship

9:10– 14:00 hod

Péče o neklidné pacienty.

as. MUDr. Jakub Kerner

Výjezdní stáž – pavilon 26, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Sraz před budovou, nezvoňte individuálně, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 13.06.2024 8:00 - 13:00 internship

9:00 – 14:00 hod

Péče o pacienty s poruchou příjmu potravy.

doc. PhDr. Jana Kocourková

Výjezdní stáž – Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 14.06.2024 8:00 - 13:00 internship

7:45 – 12:00 hod

Problematika závislostí.

MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

Výjezdní stáž – pavilon 35, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Mon 17.06.2024 8:00 - 13:00 lecture+practical training

8:30 – 13:30 hod

Autismus.

Vyšetření pacienta. Sepsání chorobopisu.

as. MUDr. David Kolouch

DPK FNM

Nutná identifikační karta, přezůvky.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 18.06.2024 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 10:30 hod

Klinický seminář

Prezentace zadaných psychiatrických témat.

10:45 – 13:30

Panická porucha. Generalizovaná úzkostná porucha. Hyperkinetická porucha.

MUDr. Sára Wybitulová

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 19.06.2024 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 13:30 hod

Klinický seminář

Prezentace zadaných psychiatrických témat.

MUDr. Tereza Strnadová

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 20.06.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Poruchy příjmu potravy. Suicidalita. Forenzní psychiatrie.

MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 21.06.2024 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 13:00 hod

Zápočtový seminář – rozbor vyšetření pacientů.

MUDr. Adam Mrkvička

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
23aD0110317x02

Groups of students
M5.2.VSEOB
Mon 02.10.2023 8:00 - 13:00 lecture

Den 1 – přednáška

8:30 – 13:30 hod

Úvod do psychiatrie. Psychopatologie. Afektivní poruchy.

as. MUDr. Jakub Kerner

Dětská psychiatrická klinika (DPK) FNM (stážovna v přízemí kliniky, pavilon č. 8)

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 03.10.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Poruchy příjmu potravy. Suicidalita. Forenzní psychiatrie.

MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 04.10.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Psychotické poruchy.

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 05.10.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Psychofarmakologie.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 06.10.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Relaxační techniky. Arte-, muziko-, ergoterapie.

PhDr. Marina Stejskalová, CSc.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Mon 09.10.2023 8:00 - 13:00 internship

9:00 – 14:00 hod

Péče o pacienty s psychotickými a afektivními poruchami.

as. MUDr. David Kolouch

Výjezdní stáž – Psychiatrické oddělení ÚVN Praha 6 – knihovna (budova C, vchod C5, patro -1, první dveře vlevo)

Sraz na místě, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 10.10.2023 8:00 - 13:00 internship

8:45 – 14:00 hod

Péče o pacienty s poruchou příjmu potravy.

doc. PhDr. Jana Kocourková

Výjezdní stáž – Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 11.10.2023 8:00 - 13:00 internship

9:10– 14:00 hod

Péče o neklidné pacienty.

as. MUDr. Jakub Kerner

Výjezdní stáž – pavilon 26, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 12.10.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Poruchy osobnosti. Psychoterapie.

doc. PhDr. Jana Kocourková

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 13.10.2023 8:00 - 13:00 internship

7:55 – 12:00 hod

Problematika závislostí.

MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

Výjezdní stáž – pavilon 9, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Mon 16.10.2023 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 13:30 hod

Klinický seminář

Prezentace zadaných psychiatrických témat.

MUDr. Sára Wybitulová

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 17.10.2023 8:00 - 13:00 lecture

09:00 – 13:00 hod

Sexuologie.

MUDr. Vanda Lukáčová

ÚVN Praha 6, Psychiatrické oddělení – knihovna (budova C, vchod C5, patro -1, první dveře vlevo)

Sraz na místě, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 18.10.2023 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 10:30 hod

Klinický seminář

Prezentace zadaných psychiatrických témat.

10:45 – 13:30

Panická porucha. Generalizovaná úzkostná porucha. Hyperkinetická porucha.

MUDr. Adam Mrkvička

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 19.10.2023 8:00 - 13:00 lecture+practicals

8:30 – 13:30 hod

Autismus.

Vyšetření pacienta. Sepsání chorobopisu.

as. MUDr. David Kolouch

DPK FNM

Nutná identifikační karta, přezůvky.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 20.10.2023 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 13:00 hod

Zápočtový seminář – rozbor vyšetření pacientů.

MUDr. Tereza Strnadová

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
23aD0110317x03

Groups of students
M5.3.VSEOB
Mon 23.10.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Psychotické poruchy. Psychopatologie 1. část

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.

Dětská psychiatrická klinika (DPK) FNM (stážovna v přízemí kliniky, pavilon č. 8)

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 24.10.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Autismus. Nežádoucí účinky psychiatrické medikace.

as. MUDr. David Kolouch

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 25.10.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Afektivní poruchy. Psychopatologie 2. část

as. MUDr. Jakub Kerner

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 26.10.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Relaxační techniky. Arte-, muziko-, ergoterapie.

PhDr. Marina Stejskalová, CSc.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 27.10.2023 8:00 - 13:00 internship

9:00 – 14:00 hod

Péče o pacienty s psychotickými a afektivními poruchami.

as. MUDr. David Kolouch

Výjezdní stáž – Psychiatrické oddělení ÚVN Praha 6 – knihovna (budova C, vchod C5, patro -1, první dveře vlevo)

Sraz na místě, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Mon 30.10.2023 8:00 - 13:00 practical classes

8:30 – 13:00 hod

Vyšetření pacienta. Sepsání chorobopisu.

MUDr. Sára Wybitulová

DPK FNM

Nutná identifikační karta, přezůvky.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 31.10.2023 8:00 - 13:00 internship

7:45 – 12:00 hod

Problematika závislostí.

MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

Výjezdní stáž – pavilon 9, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 01.11.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Psychofarmakologie.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 02.11.2023 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 13:30 hod

Klinický seminář

Prezentace zadaných psychiatrických témat.

MUDr. Sára Wybitulová

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 03.11.2023 8:00 - 13:00 lecture

09:00 – 13:00 hod

Sexuologie.

MUDr. Petr Navrátil

ÚVN Praha 6, Psychiatrické oddělení – knihovna (budova C, vchod C5, patro -1, první dveře vlevo)

Sraz na místě, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Mon 06.11.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Poruchy příjmu potravy. Suicidalita. Forenzní psychiatrie.

MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 07.11.2023 8:00 - 13:00 internship

8:45 – 14:00 hod

Péče o pacienty s poruchou příjmu potravy.

doc. PhDr. Jana Kocourková

Výjezdní stáž – Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 08.11.2023 8:00 - 13:00 internship

8:00 – 12:30 hod

Vizita na horním oddělení

as. MUDr. David Kolouch

DPK FNM

Nutná identifikační karta, přezůvky.

Pozn: dostavte se s 10-ti minutovým předstihem do stážovny

 

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 09.11.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Poruchy osobnosti. Psychoterapie.

doc. PhDr. Jana Kocourková

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 10.11.2023 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 13:00 hod

Zápočtový seminář – rozbor vyšetření pacientů.

MUDr. Tereza Stopková

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
23aD0110317x04

Groups of students
M5.4.VSEOB
Mon 13.11.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Úvod do psychiatrie. Psychopatologie. Afektivní poruchy.

as. MUDr. Jakub Kerner

Dětská psychiatrická klinika (DPK) FNM (stážovna v přízemí kliniky, pavilon č. 8)

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 14.11.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Autismus. Nežádoucí účinky psychiatrické medikace.

as. MUDr. David Kolouch

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 15.11.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Psychofarmakologie.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 16.11.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Psychotické poruchy.

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 17.11.2023 8:00 - 13:00 nothing Státní svátek prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Mon 20.11.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Relaxační techniky. Arte-, muziko-, ergoterapie.

PhDr. Marina Stejskalová, CSc.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 21.11.2023 8:00 - 13:00 internship

9:00 – 14:00 hod

Péče o pacienty s psychotickými a afektivními poruchami.

as. MUDr. David Kolouch

Výjezdní stáž – Psychiatrické oddělení ÚVN Praha 6 – knihovna (budova C, vchod C5, patro -1, první dveře vlevo)

Sraz na místě, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 22.11.2023 8:00 - 13:00 lecture

09:00 – 13:00 hod

Sexuologie.

MUDr. Petr Navrátil

ÚVN Praha 6, Psychiatrické oddělení – knihovna (budova C, vchod C5, patro -1, první dveře vlevo)

Sraz na místě, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 23.11.2023 8:00 - 13:00 practicals

8:30 – 13:30 hod

Poruchy příjmu potravy. Suicidalita. Forenzní psychiatrie.

MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 24.11.2023 8:00 - 13:00 internship

7:55 – 12:00 hod

Problematika závislostí.

MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

Výjezdní stáž – pavilon 9, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Mon 27.11.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Poruchy osobnosti. Psychoterapie.

doc. PhDr. Jana Kocourková

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 28.11.2023 8:00 - 13:00 internship

8:45 – 14:00 hod

Péče o pacienty s poruchou příjmu potravy.

doc. PhDr. Jana Kocourková

Výjezdní stáž – Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 29.11.2023 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 13:30 hod

Klinický seminář

Prezentace zadaných psychiatrických témat.

MUDr. Tereza Strnadová

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 30.11.2023 8:00 - 13:00 practical classes

9:00 – 14:00 hod

Vyšetření pacienta. Sepsání chorobopisu.

MUDr. Adam Mrkvička

DPK FNM

Nutná identifikační karta, přezůvky.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 01.12.2023 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 13:00 hod

Zápočtový seminář – rozbor vyšetření pacientů.

MUDr. Sára Wybitulová

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
23aD0110317x05

Groups of students
M5.5.VSEOB
Mon 04.12.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Úvod do psychiatrie. Psychopatologie. Afektivní poruchy.

as. MUDr. Jakub Kerner

Dětská psychiatrická klinika (DPK) FNM (stážovna v přízemí kliniky, pavilon č. 8)

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 05.12.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Psychofarmakologie.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 06.12.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Poruchy osobnosti. Psychoterapie.

doc. PhDr. Jana Kocourková

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 07.12.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Psychotické poruchy.

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 08.12.2023 8:00 - 13:00 internship

7:55 – 12:00 hod

Problematika závislostí.

MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

Výjezdní stáž – pavilon 9, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Mon 11.12.2023 8:00 - 13:00 internship

9:00 – 14:00 hod

Péče o pacienty s psychotickými a afektivními poruchami.

as. MUDr. David Kolouch

Výjezdní stáž – Psychiatrické oddělení ÚVN Praha 6 – knihovna (budova C, vchod C5, patro -1, první dveře vlevo)

Sraz na místě, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 12.12.2023 8:00 - 13:00 internship

8:00 – 12:30 hod

Vizita na dolním oddělení

doc. MUDr. Iva Dudová, CSc.

DPK FNM

Nutná identifikační karta, přezůvky.

Pozn: dostavte se s 10-ti minutovým předstihem do stážovny

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 13.12.2023 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 13:30 hod

Klinický seminář

Prezentace zadaných psychiatrických témat.

MUDr. Adam Mrkvička

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 14.12.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Poruchy příjmu potravy. Suicidalita. Forenzní psychiatrie.

MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 15.12.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Autismus. Nežádoucí účinky psychiatrické medikace.

as. MUDr. David Kolouch

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Mon 18.12.2023 8:00 - 13:00 practical classes

9:00 – 14:00 hod

Vyšetření pacienta. Sepsání chorobopisu.

MUDr. Tereza Strnadová

DPK FNM

Nutná identifikační karta, přezůvky.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 19.12.2023 8:00 - 13:00 lecture

09:00 – 13:00 hod

Sexuologie.

MUDr. Vanda Lukáčová

ÚVN Praha 6, Psychiatrické oddělení – knihovna (budova C, vchod C5, patro -1, první dveře vlevo)

Sraz na místě, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 20.12.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Psychoterapie.

doc. PhDr. Jana Kocourková

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 21.12.2023 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 13:00 hod

Rozbor vyšetření pacientů.

MUDr. Tereza Strnadová

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 22.12.2023 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Relaxační techniky. Arte-, muziko-, ergoterapie.

PhDr. Marina Stejskalová, CSc.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
23aD0110317x06

Groups of students
M5.6.VSEOB
Mon 01.01.2024 8:00 - 13:00 nothing Státní svátek prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 02.01.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Úvod do psychopatologie.  Psychotické poruchy.

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.

Dětská psychiatrická klinika (DPK) FNM (stážovna v přízemí kliniky, pavilon č. 8)

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 03.01.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Poruchy osobnosti. Psychoterapie.

doc. PhDr. Jana Kocourková

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 04.01.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Poruchy příjmu potravy. Suicidalita. Forenzní psychiatrie.

MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 05.01.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Psychopatologie. Afektivní poruchy.

as. MUDr. Jakub Kerner

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Mon 08.01.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Psychofarmakologie.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 09.01.2024 8:00 - 13:00 internship

9:00 – 14:00 hod

Péče o pacienty s psychotickými a afektivními poruchami.

as. MUDr. David Kolouch

Výjezdní stáž – Psychiatrické oddělení ÚVN Praha 6 – knihovna (budova C, vchod C5, patro -1, první dveře vlevo)

Sraz na místě, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 10.01.2024 8:00 - 13:00 internship

9:15 – 14:00 hod

Péče o neklidné pacienty.

as. MUDr. Jakub Kerner

Výjezdní stáž – pavilon 26, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 11.01.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Relaxační techniky. Arte-, muziko-, ergoterapie.

PhDr. Marina Stejskalová, CSc.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 12.01.2024 8:00 - 13:00 internship

7:55 – 12:00 hod

Problematika závislostí.

MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

Výjezdní stáž – pavilon 9, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Mon 15.01.2024 8:00 - 13:00 lecture+practicals

8:30 – 13:30 hod

Autismus.

Vyšetření pacienta. Sepsání chorobopisu.

as. MUDr. David Kolouch

DPK FNM

Nutná identifikační karta, přezůvky.

Tue 16.01.2024 8:00 - 13:00 internship

8:45 – 14:00 hod

Péče o pacienty s poruchou příjmu potravy.

doc. PhDr. Jana Kocourková

Výjezdní stáž – Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

Wed 17.01.2024 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 13:30 hod

Klinický seminář

Prezentace zadaných psychiatrických témat.

MUDr. Adam Mrkvička

DPK FNM

Thu 18.01.2024 8:00 - 13:00 lecture+seminar

9:00 – 10:30 hod

Klinický seminář

Prezentace zadaných psychiatrických témat.

10:45 – 13:30

Panická porucha. Generalizovaná úzkostná porucha. Hyperkinetická porucha.

MUDr. Tereza Strnadová

DPK FNM

Fri 19.01.2024 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 13:00 hod

Zápočtový seminář – rozbor vyšetření pacientů.

MUDr. Sára Wybitulová

DPK FNM

23aD0110317x07

Groups of students
M5.7.VSEOB
Mon 22.01.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Úvod do psychopatologie.  Psychotické poruchy.

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.

Dětská psychiatrická klinika (DPK) FNM (stážovna v přízemí kliniky, pavilon č. 8)

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 23.01.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Psychopatologie.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

DPK FNM

Wed 24.01.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Poruchy osobnosti. Psychoterapie.

doc. PhDr. Jana Kocourková

DPK FNM

Thu 25.01.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Psychofarmakologie. Vyšetření pacienta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

DPK FNM

Fri 26.01.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Relaxační techniky. Arte-, muziko-, ergoterapie.

PhDr. Marina Stejskalová, CSc.

DPK FNM

Mon 29.01.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Afektivní poruchy.

as. MUDr. Jakub Kerner

DPK FNM

Tue 30.01.2024 8:00 - 13:00 internship

9:00 – 14:00 hod

Péče o pacienty s psychotickými a afektivními poruchami.

as. MUDr. David Kolouch

Výjezdní stáž – Psychiatrické oddělení ÚVN Praha 6 – knihovna (budova C, vchod C5, patro -1, první dveře vlevo)

Sraz na místě, nutná identifikační karta.

Wed 31.01.2024 8:00 - 13:00 internship

9:10– 14:00 hod

Péče o neklidné pacienty.

as. MUDr. Jakub Kerner

Výjezdní stáž – pavilon 26, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

Thu 01.02.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Poruchy příjmu potravy. Suicidalita. Forenzní psychiatrie.

MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

DPK FNM

Fri 02.02.2024 8:00 - 13:00 internship

7:55 – 12:00 hod

Problematika závislostí.

MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

Výjezdní stáž – pavilon 9, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

Mon 05.02.2024 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 13:30 hod

Klinický seminář

Prezentace zadaných psychiatrických témat.

MUDr. Sára Wybitulová

DPK FNM

Tue 06.02.2024 8:00 - 13:00 internship

8:45 – 14:00 hod

Péče o pacienty s poruchou příjmu potravy.

doc. PhDr. Jana Kocourková

Výjezdní stáž – Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

Wed 07.02.2024 8:00 - 13:00 lecture+practicals

8:30 – 13:30 hod

Autismus.

Vyšetření pacienta. Sepsání chorobopisu.

as. MUDr. David Kolouch

DPK FNM

Nutná identifikační karta, přezůvky.

Thu 08.02.2024 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 10:30 hod

Klinický seminář

Prezentace zadaných psychiatrických témat.

10:45 – 13:30

Panická porucha. Generalizovaná úzkostná porucha. Hyperkinetická porucha.

MUDr. Tereza Strnadová

DPK FNM

Fri 09.02.2024 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 13:00 hod

Zápočtový seminář – rozbor vyšetření pacientů.

MUDr. Tereza Strnadová

DPK FNM

23aD0110317x08

Groups of students
M5.8.VSEOB
Mon 12.02.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Úvod do psychiatrie. Psychopatologie. Afektivní poruchy.

as. MUDr. Jakub Kerner

Dětská psychiatrická klinika (DPK) FNM (stážovna v přízemí kliniky, pavilon č. 8)

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 13.02.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Poruchy příjmu potravy. Suicidalita. Forenzní psychiatrie.

MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 14.02.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Psychotické poruchy.

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 15.02.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Psychofarmakologie.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 16.02.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Relaxační techniky. Arte-, muziko-, ergoterapie.

PhDr. Marina Stejskalová, CSc.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Mon 19.02.2024 8:00 - 13:00 internship

9:00 – 14:00 hod

Péče o pacienty s psychotickými a afektivními poruchami.

as. MUDr. David Kolouch

Výjezdní stáž – Psychiatrické oddělení ÚVN Praha 6 – knihovna (budova C, vchod C5, patro -1, první dveře vlevo)

Sraz na místě, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 20.02.2024 8:00 - 13:00 internship

8:45 – 14:00 hod

Péče o pacienty s poruchou příjmu potravy.

doc. PhDr. Jana Kocourková

Výjezdní stáž – Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 21.02.2024 8:00 - 13:00 internship

9:10– 14:00 hod

Péče o neklidné pacienty.

as. MUDr. Jakub Kerner

Výjezdní stáž – pavilon 26, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 22.02.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Poruchy osobnosti. Psychoterapie.

doc. PhDr. Jana Kocourková

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 23.02.2024 8:00 - 13:00 internship

7:55 – 12:00 hod

Problematika závislostí.

MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

Výjezdní stáž – pavilon 9, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Mon 26.02.2024 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 13:30 hod

Klinický seminář

Prezentace zadaných psychiatrických témat.

MUDr. Sára Wybitulová

DPK FNM

Tue 27.02.2024 8:00 - 13:00 lecture

09:00 – 13:00 hod

Sexuologie.

MUDr. Vanda Lukáčová

ÚVN Praha 6, Psychiatrické oddělení – knihovna (budova C, vchod C5, patro -1, první dveře vlevo)

Sraz na místě, nutná identifikační karta.

Wed 28.02.2024 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 10:30 hod

Klinický seminář

Prezentace zadaných psychiatrických témat.

10:45 – 13:30

Panická porucha. Generalizovaná úzkostná porucha. Hyperkinetická porucha.

MUDr. Adam Mrkvička

DPK FNM

Thu 29.02.2024 8:00 - 13:00 lecture+practicals

8:30 – 13:30 hod

Autismus.

Vyšetření pacienta. Sepsání chorobopisu.

as. MUDr. David Kolouch

DPK FNM

Nutná identifikační karta, přezůvky.

Fri 01.03.2024 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 13:00 hod

Zápočtový seminář – rozbor vyšetření pacientů.

MUDr. Tereza Strnadová

DPK FNM

23aD0110317x09

Groups of students
M5.9.VSEOB
Mon 04.03.2024 8:00 - 13:00 lecture

Den 1 – přednáška

8:30 – 13:30 hod

Úvod do psychiatrie. Psychopatologie. Afektivní poruchy.

as. MUDr. Jakub Kerner

Dětská psychiatrická klinika (DPK) FNM (stážovna v přízemí kliniky, pavilon č. 8)

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 05.03.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Relaxační techniky. Arte-, muziko-, ergoterapie.

PhDr. Marina Stejskalová, CSc.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 06.03.2024 8:00 - 13:00 internship

9:10– 14:00 hod

Péče o neklidné pacienty.

as. MUDr. Jakub Kerner

Výjezdní stáž – pavilon 26, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 07.03.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Psychotické poruchy.

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 08.03.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Psychofarmakologie.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Mon 11.03.2024 8:00 - 13:00 lecture+practical training

8:30 – 13:30 hod

Autismus.

Vyšetření pacienta. Sepsání chorobopisu.

as. MUDr. David Kolouch

DPK FNM

Nutná identifikační karta, přezůvky.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 12.03.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Poruchy osobnosti. Psychoterapie.

doc. PhDr. Jana Kocourková

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 13.03.2024 8:00 - 13:00 internship

9:00 – 14:00 hod

Péče o pacienty s psychotickými a afektivními poruchami.

as. MUDr. David Kolouch

Výjezdní stáž – Psychiatrické oddělení ÚVN Praha 6 – knihovna (budova C, vchod C5, patro -1, první dveře vlevo)

Sraz na místě, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 14.03.2024 8:00 - 13:00 lecture

09:00 – 13:00 hod

Sexuologie.

MUDr. Petr Navrátil

ÚVN Praha 6, Psychiatrické oddělení – knihovna (budova C, vchod C5, patro -1, první dveře vlevo)

Sraz na místě, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 15.03.2024 8:00 - 13:00 internship

7:55 – 12:00 hod

Problematika závislostí.

MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

Výjezdní stáž – pavilon 9, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Mon 18.03.2024 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 13:30 hod

Klinický seminář

Prezentace zadaných psychiatrických témat.

MUDr. Tereza Strnadová

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 19.03.2024 8:00 - 13:00 internship

8:45 – 14:00 hod

Péče o pacienty s poruchou příjmu potravy.

doc. PhDr. Jana Kocourková

Výjezdní stáž – Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 20.03.2024 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 10:30 hod

Klinický seminář

Prezentace zadaných psychiatrických témat.

10:45 – 13:30

Panická porucha. Generalizovaná úzkostná porucha. Hyperkinetická porucha.

MUDr. Adam Mrkvička

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 21.03.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Poruchy příjmu potravy. Suicidalita. Forenzní psychiatrie.

MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 22.03.2024 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 13:00 hod

Zápočtový seminář – rozbor vyšetření pacientů.

MUDr. Sára Wybitulová

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
23aD0110317x10

Groups of students
M5.10.VSEOB
Mon 25.03.2024 8:00 - 13:00 lecture

Den 1 – přednáška

8:30 – 13:30 hod

Úvod do psychiatrie. Psychopatologie. Afektivní poruchy.

as. MUDr. Jakub Kerner

Dětská psychiatrická klinika (DPK) FNM (stážovna v přízemí kliniky, pavilon č. 8)

 

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 26.03.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Psychotické poruchy.

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 27.03.2024 8:00 - 13:00 internship

9:00 – 14:00 hod

Péče o pacienty s psychotickými a afektivními poruchami.

as. MUDr. David Kolouch

Výjezdní stáž – Psychiatrické oddělení ÚVN Praha 6 – knihovna (budova C, vchod C5, patro -1, první dveře vlevo)

Sraz na místě, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 28.03.2024 8:00 - 13:00 lecture

09:00 – 13:00 hod

Sexuologie.

MUDr. Petr Navrátil

ÚVN Praha 6, Psychiatrické oddělení – knihovna (budova C, vchod C5, patro -1, první dveře vlevo)

Sraz na místě, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 29.03.2024 8:00 - 13:00 nothing státní svátek prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Mon 01.04.2024 8:00 - 13:00 nothing státní svátek prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 02.04.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Relaxační techniky. Arte-, muziko-, ergoterapie.

PhDr. Marina Stejskalová, CSc.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 03.04.2024 8:00 - 13:00 internship

9:10– 14:00 hod

Péče o neklidné pacienty.

as. MUDr. Jakub Kerner

Výjezdní stáž – pavilon 26, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 04.04.2024 8:00 - 13:00 lecture

8:30 – 13:30 hod

Poruchy příjmu potravy. Suicidalita. Forenzní psychiatrie.

MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 05.04.2024 8:00 - 13:00 internship

7:55 – 12:00 hod

Problematika závislostí.

MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

Výjezdní stáž – pavilon 9, Psychiatrická nemocnice Bohnice

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

 

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Mon 08.04.2024 8:00 - 13:00 practical classes

8:30 – 13:30 hod

Autismus.

Vyšetření pacienta. Sepsání chorobopisu.

as. MUDr. David Kolouch

DPK FNM

Nutná identifikační karta, přezůvky.

 

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Tue 09.04.2024 8:00 - 13:00 internship

8:45 – 14:00 hod

Péče o pacienty s poruchou příjmu potravy.

doc. PhDr. Jana Kocourková

Výjezdní stáž – Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Sraz před budovou, nutná identifikační karta.

 

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Wed 10.04.2024 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 10:30 hod

Klinický seminář

Prezentace zadaných psychiatrických témat.

10:45 – 13:30

Panická porucha. Generalizovaná úzkostná porucha. Hyperkinetická porucha.

MUDr. Adam Mrkvička

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Thu 11.04.2024 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 13:30 hod

Klinický seminář

Prezentace zadaných psychiatrických témat.

MUDr. Sára Wybitulová

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Fri 12.04.2024 8:00 - 13:00 seminar

9:00 – 13:00 hod

Zápočtový seminář – rozbor vyšetření pacientů.

MUDr. Tereza Strnadová

DPK FNM

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html