SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Infectious Diseases - D0110002
Title: Infekční lékařství
Guaranteed by: Department of Infectious Diseases (13-421)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 3 [weeks]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Classification: Medicine > Clinical Disciplines
Pre-requisite : D0108363, D0108369
Is pre-requisite for: D0112303, D0112302
Files Comments Added by
download kruh_č.10_2024.pdf Olga Linhartová
download kruh_č_1_2024.pdf Olga Linhartová
download kruh_č.2_2024.pdf Olga Linhartová
download kruh_č_3_2024.pdf Olga Linhartová
download kruh_č.4_23_24.pdf Olga Linhartová
download kruh_č.5_23_24.pdf Olga Linhartová
download kruh_č.6_23_24.pdf Olga Linhartová
download kruh_č.7_23_24.pdf Olga Linhartová
download kruh_č.8_23_24.pdf Olga Linhartová
download kruh_č.9_2024.pdf Olga Linhartová
Annotation -
Infections diseases caused by viruses, bacteria, parasites, fungi. Differential diagnosis of infectious diseases, neuroinfection of both adults and children, respiratory and exanthematous illnesses, alimentary infections in children and adults, essentials of laboratory diagnosis of infectious diseases and immunisation.
Last update: HABET (28.07.2003)
Aim of the course - Czech

Seznámení studentů s mechanismy přenosu infekčních onemocnění, s klinickými projevy, diagnostickými postupy a léčbou. Důraz je kladen na diferenciální diagnostiku klinických projevů a schopnost správné interpretace laboratorních výsledků.

Last update: Loupalová Blanka (07.08.2017)
Course completion requirements - Czech

Podmínky uznání zápočtu:

• účast na stážích ( povolené max. 3 absence)

• absolvování 3 konzultací( střevní, neuroinfekce, exantémy a respirace), otázky ke konzultacím jsou umístěné na stránkách MOODLE

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6464)

• vypracování kazuistiky pacienta, kterého měli v péči během 3 týdenní stáže

Více absencí - písemně doložit důvod (nutno odeslat na děkanát). Forma nahrazení absencí bude stanovena po dohodě s vedením kliniky

Last update: Procházková Helena, Bc. (09.01.2024)
Literature - Czech
Beneš, J.: Infekční lékařství (A)
Ambrožová, H.: Diferenciálně diagnostické kapitoly z infekčního lékařství,2012 (A)

+Havlík, J.: Infekční nemoci, 2. vyd. (A)

+Beran, J.: Základy cestovního lékařství , 2006 (A)

+ Kol.: Infekční nemoci. Diagnostika a léčba v ambulantní praxi. RAABE, 2009

+Roháčová, H.: Neuroinfekce. Minimum pro praxi (A)

+ Rozsypal, H. : Základy infekčního lékařství, 2015 (A)

+ Beneš,J.: Antibiotika - systematika, vlastnosti, použití, 2018

+ Štefan M.: Antibiotika v klinické praxi, vyd. Galén, 1. vydání, 2019

A…lze půjčit mimo knihovnu, převážně na 14 dní C…ke koupi v Lípové ulici - Zdravotnická literatura B…pouze do studovny D…vyjde během školního roku E…prezenčně na klinice *… povinná + … doporučená

MOODLE:

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=6464

Last update: Loupalová Blanka (27.07.2020)
Requirements to the exam - Czech

Infekční lékařství - Mgr. Všeobecné lékařství, 5. ročník - bloková výuka

Rozdělení zkoušek: praktická a ústní/teoretická část

Termín zkoušek: v následujícím týdnu po 3týdenní stáži, 1 -3 dny (dopoledne i odpoledne)

Zkušební komise: 1-2 členové

2.opravný termín: 3členná komise, průběh zkoušky zapsán do protokolu a odevzdán na studijním odd. - viz oběžník č.1/2001

Poslední možnost vykonat zkoušku: přesné datum vypisuje děkanát

Zkouškové otázky

1. Etiologie a patogeneze hnisavých meningitid

Reakce po očkování

Chinolony

2. Hnisavé meningitidy novorozenců a malých kojenců

Střevní helmintózy, zvl.enterobióza a askarióza

Tetracykliny a rifamyciny

3. Invazivní meningokoková onemocnění

Střevní protozoární infekce

Systémová antimykotika

4. Klinický obraz a laboratorní diagnostika hnisavých meningitid

Chlamydiové infekce

Léčení průjmových onemocnění

5. Syndrom toxického šoku

Salmonelózy a jejich klinické formy

Linkosamidy

6. Středoevropská klíšťová encefalitida

Toxoplazmóza

Terapie kortikosteroidy u infekčních nemocí

7. Parézy infekčního původu včetně polyradikuloneuritid

Tularémie

Základní a protistafylokokové peniciliny

8. Virové hepatitidy s fekalorálním přenosem

Diferenciální diagnostika horečky po návratu z tropů

Aminopeniciliny a další širokospektré peniciliny

9. Virové gastroenteritidy

Leptospiróza

Antibiotika na léčbu stafylokokových infekcí (včetně MRSA)

10. Lymská borrelióza

Mikroorganismy jako možné biologické zbraně

Makrolidy

11. Definice sepse a klinický obraz sepse, septický šok, nejčastější agens

Infekce vyvolané Clostridium difficile

Mykoplasmové infekce

12. Alimentární intoxikace včetně botulismu

Vzteklina, její prevence a profylaxe, zásady podání heterologních imunoglobulinů

Aminoglykosidy

13. Kampylobakterióza a yersinióza

Listerióza

Chloramfenikol a polymyxinová antibiotika

14. Průjmová onemocnění vyvolaná E. coli

Malárie

Význam a užití imunoglobulinových přípravků

15. Virové hepatitidy s parenterálním přenosem

Systémové mykózy

Klinický obraz, léčba a profylaxe tetanu

16. HIV infekce - etiologie, epidemiologie, klinický obraz

Infekce přenášené komáry

Glykopeptidy a sulfonamidy

17. Onemocnění vvolaná S. pneumoniae

CMV infekce

Cefalosporiny

18. Syndrom infekční mononukleózy

Očkovací kalendář v ČR

Léčení a následky virových hepatitid

19. Aseptické neuroinfekce, hlavní etiologická agens a klinické projevy

Chřipka

Tkáňové helmintózy, nejčastější původci, klinický obraz a diagnostika

20. Léčba purulentních meningitid

Břišní tyfus a paratyfy

Zarděnky

21. Onemocnění vyvolaná virem varicella-zoster

Průjmy po návratu z tropů

Možnosti ATB léčby u novorozenců a těhotných žen

22. Onemocnění vyvolaná virem herpes simplex

Očkování v ČR kromě povinného očkovacího kalendáře, očkování před cestou do zahraničí

Pertuse a syndrom dávivého kašle

23. Spalničky

Infekční endokarditida

Indikace a kontraindikace provedení lumbální punkce

24. Diagnostika a terapie sepse

Pátá a šestá exantémová nemoc

Virostatika

25. Erysipel a jiná onemocnění vyvolaná pyogenními streptokoky

Legionelóza

Diferenciální diagnostika žloutenky hepatálního původu

26. Enterovirové infekce včetně poliomyelitidy

Hemoragické horečky a žlutá zimnice

Diferenciální diagnostika a léčba povlakových angín

27. Infekční příčiny regionální lymfadenopatie

Bacilární úplavice a diferenciální diagnostika hemoragické enterokolitidy

Kultivační vyšetření krve, moči a stolice

28. Anaerobní infekce

Spála a její komplikace

Možnosti sérologické diagnostiky infekčních chorob

29. Hemofilové infekce

Epidemická parotitida

Diferenciální diagnostika makulopapulózních exantémů

30. Vertikálně přenosné infekce

Infekční příčiny generalizované lymfadenopatie

Diferenciální diagnostika syndromu akutního průjmu

31. Stafylokokové infekce

Laryngitida a epiglotitida

Toxoalergické exantémy připomínající infekční onemocnění

32. Infekce u rizikových skupin pacientů (i,v,narkomani, gravidní ženy)

Mimoplicní mykobakteriózy

Diferenciálně diagnostický přístup k febrilnímu pacientovi

33. Adenovirové infekce

Nozokomiální infekce

Diferenciální diagnostika meningeálního syndromu a bolesti hlavy

34. Infekce u imunokompromitovaných osob

Onemocnění vyvolaná rhinoviry, parachřipkovými viry a RS virem

Obecné zásady ATB léčby,její kontraindikace a nežádoucí účinky

35. HIV - oportunní infekce, terapie

Kawasakiho syndrom

Diferenciální diagnostika pneumonií

36. Infekce přenášené klíšťaty, vešmi a blechami včetně importovaných

Možnosti PCR diagnostiky u infekčních nemocí

Karbapenemy a oxazolidinony

Last update: Loupalová Blanka (25.09.2019)
Syllabus - Czech
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:
Vychází z uvedené anotace.

Last update: Hubáčková Hedvika (22.01.2014)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aD0110002x01

Groups of students
M5.1.VSEOB
Mon 06.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
06.05.2024 8:30 Seminář HIV - klinický obraz, oportunní infekce, léčba dr.Jilich 7.patro
10:00 Uvítání doc.Pícha,dr.Smíšková, dr.Ambrožová 7.patro
10:15 Informace o stážích, provoz infekční kliniky dr.Ambrožová 7.patro
11:00 Provoz infekční kliniky dr.Ambrožová, dr.Zborková  
12:15 Seminář Respirační infekce dr.Slížek 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 07.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
07.05.2024 8:15-9:30 KO+zánětlivé parametry dr.Trojánek Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
9:40-10:55 Horečka a horečnaté stavy dr.Trojánek
11:10-11:55 Klinická stáž dr.Kohout, dr.Grebenyuk
13:00-14:00 Cestovní medicína I dr.Trojánek
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 08.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
08.05.2024 STÁTNÍ SVÁTEK
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 09.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
09.05.2024 8:00-11:00 Virové hepatitidy dr.Veselý Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
11:05-12:05 HIV/AIDS dr.Veselý
12:15-13:15 Cestovní medicína II dr.Grebenyuk
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 10.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
10.05.2024 8:15 Seminář: Antibiotika a chemoterapeutika  doc.Pícha, dr.Rudová 7.patro
10:45 1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení  dr.Blechová  
1/2 kruhu Hepatitidy - praktický nácvik elastografie 60 min dr.Kadeřávková 3.patro (chron.amb.)
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Mon 13.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
13.05.2024 8:15 Seminář: Purulentní meningitidy dr.Blechová 7.patro
10:30 Přidělení pacientů na oddělení, samostatná práce u lůžka dr.Smíšková, dr.Zborková  
12:00 Seminář: Očkování a nežádoucí účinky po očkování dr.Blechová 6.patro Východ
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 14.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
14.05.2024 Rektorský den
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 15.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
15.05.2024 8:00 Samostatná práce u lůžka      
8:30 Seminář: Exantémové infekce dr.Smíšková 6.patro Východ
11:00 1/2 kruhu Hepatitidy - praktický nácvik elastografie 60 min dr.Kadeřávková 3.patro (chron.amb.)
1/2 kruhu: ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky  60min. dr.Rudová 6.patro Východ
12:30 Seminář: Vzácné a vysoce nebezpečné infekce dr.Stejskal 6.patro Východ
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 16.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
16.05.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka      
8:30 Seminář: Aseptické neuroinfekce, Lymeská borrelioza doc.Pícha, dr.Blechová 6.patro Východ
11:00 Demonstrace pacientů na oddělení dr.Stejskal, dr.Lhoťanová  
12:30 Seminář: Meningokokové infekce a septický šok dr.Blechová 6.patro Východ
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 17.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
17.05.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka      
8:30 Seminář: Rehydratace dr.Ambrožová 7.patro
9:30 Konzultace exantemy + respirace dr.Blechová 7.patro
11:30 1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení dr.Blechová 7.patro
1/2 kruhu praktický nácvik LP  60 min dr.Smíšková 8.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Mon 20.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
20.05.2024 8:00 Samostatná práce u lůžka      
8:30 Seminář: Zoonózy dr.Smíšková 7.patro
11:00 1/2 kruhu: Demonstrace pacientů na oddělení dr.Lhoťanová  
  1/2 kruhu: Laboratorní diagnostika dr.Moravcová 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 21.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
21.05.2024 8:00 Samostatná práce u lůžka      
8:30 Seminář: Gastrointestinální infekce   dr.Ambrožová 7.patro
11:00 1/2 kruhu: ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky  60min. dr.Rudová 7.patro
1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení dr.Slížek  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 22.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
22.05.2024 8:00 Samostatná práce u lůžka      
8:30 Infekce u rizikových skupin pacientů dr.Smíšková 7.patro
11:00 Demonstrace pacientů na oddělení dr.Ambrožová, dr.Stejskal  
12:30 Parazitologie dr.Stejskal 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 23.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
23.05.2024 8:00 Samostatná práce u lůžka      
8:30 Konzultace GIT infekce dr.Ambrožová 7.patro
11:00 1/2 kruhu praktický nácvik LP  60 min dr.Smíšková 8.patro
1/2 kruhu: ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky  60min. dr.Rudová 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 24.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
24.05.2024 8:00 Samostatná práce u lůžka      
8:30 Konzultace neuroinfekce dr.Smíšková 7.patro
11:00 1/2 kruhu: Demonstrace pacientů na oddělení                                                                                                                 dr.Ambrožová  
1/2 kruhu: Laboratorní diagnostika dr.Moravcová 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
23aD0110002x02

Groups of students
M5.2.VSEOB
Mon 15.04.2024 8:00 - 13:00 practicals
15.04.2024 8:30 Uvítání doc.Pícha 7.patro  
8:45 Seminář HIV - klinický obraz, oportunní infekce, léčba dr.Jilich 7.patro
10:30 Informace o stážích, provoz infekční kliniky dr.Ambrožová, dr.Blechová 7.patro
11:45 Seminář : Vakcinace dr.Blechová 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 16.04.2024 8:00 - 13:00 practicals

 

   

16.04.2024 8:15-9:30 KO+zánětlivé parametry dr.Nyčová Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
9:45-11:00 Horečka, FUO dr.Grebenyuk
11:15-12:00 Klinická stáž dle rozpisu
12:15-13:00 Cestovní medicína I dr.Nyčová
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 17.04.2024 8:00 - 13:00 practicals

 

   

17.04.2024 8:30-10:30 Infekce spojené se zdravotní péčí dr.Polívková Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
10:45-11:45 Klinická stáž dle rozpisu
12:00-14:00 Oportunní infekce u pacientů na chemoterapii, imunosupresivní a biolog. terapii dr.Strojil
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 18.04.2024 8:00 - 13:00 practicals

 

   

18.04.2024 8:00-11:00 Virové hepatitidy dr.Veselý Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
11:05-12:05 HIV/AIDS dr.Veselý
12:15-13:30 Cestovní medicína II dr.Trojánek
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 19.04.2024 8:00 - 13:00 practicals
19.04.2024 8:00 Seminář : Meningokokové infekce a septický šok  dr.Blechová 7.patro  
11:00 1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení  dr.Slížek  
1/2 kruhu Laboratorní diagnostika                                                               dr.Moravcová 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Mon 22.04.2024 8:00 - 13:00 practicals
22.04.2024 8:15 Seminář: Purulentní meningitidy dr.Blechová 7.patro  
10:30 Demonstrace pacientů a přidělení pacientů na oddělení   dr.Ambrožová, dr.Blechová  
11:15 Samostatná práce u lůžka      
12:15 Respirační infekce dr.Slížek 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 23.04.2024 8:00 - 13:00 practicals
23.04.2024 8:00 Samostatná práce u lůžka        
8:30 Seminář: Antibiotika a chemoterapeutika  dr.Rudová (doc.Pícha) 7.patro
11:00 Seminář: Rehydratace dr.Ambrožová 7.patro
12:00 1/2 kruhu: Demonstrace pacientů na oddělení                                                                                                                 dr.Zborková  
1/2 kruhu: ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky 60min. dr.Rudová 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 24.04.2024 8:00 - 13:00 practicals
24.04.2024 8:00 Samostatná práce u lůžka        
8:30 Seminář: Parazitární infekce dr.Stejskal 7.patro
10:30 1/2 kruhu: Demonstrace pacientů na oddělení                                                                                                                 dr.Ambrožová  
1/2 kruhu: ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky 60min. dr.Rudová 7.patro
12:00 Seminář: Vzácné a vysoce nebezpečné infekce dr.Stejskal 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 25.04.2024 8:00 - 13:00 practicals
25.04.2024 8:00 Samostatná práce u lůžka        
8:30 Demonstrace pacientů na oddělení dr.Zborková, dr.Blechová  
9:45 Seminář: Střevní infekce dr.Ambrožová 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 26.04.2024 8:00 - 13:00 practicals
26.04.2024 8:00 Samostatná práce u lůžka        
8:30 1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení dr.Blechová 7.patro
1/2 kruhu Hepatitidy - praktický nácvik elastografie 60 min dr.Kadeřávková 3.patro
10:00 Aseptické neuroinfekce, Lymeská borrelioza dr.Blechová (doc.Pícha) 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Mon 29.04.2024 8:00 - 13:00 practicals
29.04.2024 8:00 Samostatná práce u lůžka        
8:30 Konzultace: Gastrointestinální infekce dr.Ambrožová 7.patro
11:00 1/2 kruhu: Demonstrace pacientů na oddělení dr.Slížek  
  1/2 kruhu: Laboratorní diagnostika dr.Moravcová 7.patro  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 30.04.2024 8:00 - 13:00 practicals
30.04.2024 8:00 Samostatná práce u lůžka        
8:30 Konzultace exantemy + respirace   dr.Blechová 7.patro  
11:00 1/2 kruhu Hepatitidy - praktický nácvik elastografie 60 min dr.Kadeřávková 7.patro  
1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení dr.Ambrožová 8.patro  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 01.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
01.05.2024   Státní svátek      
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 02.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
02.05.2024 8:00 Samostatná práce u lůžka        
8:30 Zoonózy dr.Smíšková 7.patro
11:00 Seminář : Exantémové infekce dr.Smíšková 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 03.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
03.05.2024 8:00 Seminář : Infekce u rizikových skupin pacientů dr.Smíšková 7.patro  
10:15 Konzultace neuroinfekce dr.Smíšková 7.patro
12:00 Nácvik lumbální punkce - dobrovolná stáž dr.Smíšková 8.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
23aD0110002x03

Groups of students
M5.3.VSEOB
Mon 27.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
27.05.2024 8:30 Uvítání, informace o stážích dr. Smíšková, dr. Ambrožová 7. patro
9:00 - 11:00 Seminář: Exantémové infekce dr. Smíšková 7. patro 
11:15 - 11:45 Provoz infekční kliniky dr. Blechová 7. patro
12:00 Respirační infekce dr. Slížek 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 28.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
28.05.2024 8:15 - 9:30 KO + zánětlivé parametry dr. Nyčová Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
9:45 - 11:00 Horečka, FUO dr. Nyčová
11:15 - 12:00 Klinická stáž dle rozpisu
12:15 - 13:00 Cestovní medicína I dr. Nyčová
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 29.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
29.05.2024 8:30 - 9:30 Klinická stáž dle rozpisu Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
9:45 - 11:45 Infekce spojené se zdravotní péčí dr. Polívková
12:00 - 14:00 Oportunní infekce u pacientů na chemoterapii, imunosupres.a biolog.terapii dr. Strojil
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 30.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
30.05.2024 8:00 - 11:00 Virové hepatitidy dr. Veselý Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
11:05 - 12:05 HIV/AIDS dr. Veselý
12:15 - 13:30 Cestovní medicína II dr. Grebenyuk
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 31.05.2024 8:00 - 13:00 practicals
31.05.2024 8:00 Seminář: Infekce gastrointestinálního traktu  dr. Ambrožová  7. patro
11:00 1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení  dr. Slížek  
1/2 kruhu Hepatitidy - praktický nácvik elastografie  dr. Kadeřávková 3.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Mon 03.06.2024 8:00 - 13:00 practicals
03.06.2024 8:15 Seminář: Purulentní meningitidy dr. Blechová 7. patro
10:30 Přidělení pacientů na oddělení   dr. Ambrožová  
11:00 Samostatná práce u lůžka      
11:45 Seminář : Vakcinace dr. Blechová 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 04.06.2024 8:00 - 13:00 practicals
04.06.2024 8:00 Samostatná práce u lůžka    
8:30 Seminář: Antibiotika a chemoterapeutika  dr.Rudová 7. patro
11:00 Demonstrace pacientů na oddělení  dr. Zborková, dr. Ambrožová  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 05.06.2024 8:00 - 13:00 practicals
05.06.2024 8:00 Samostatná práce u lůžka    
8:30 Seminář: Parazitární infekce dr. Stejskal 6. patro nová
11:00 1/2 kruhu ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky 60min dr. Rudová 6. patro nová
1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení  dr. Ambrožová   
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 06.06.2024 8:00 - 13:00 practicals
06.06.2024 8:00 Samostatná práce u lůžka    
8:30 Seminář : Meningokokové infekce, sepse a septický šok  dr. Blechová 7.patro
11:00 1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení  dr. Stejskal   
1/2 kruhu: Laboratorní diagnostika                                                                                                                  dr. Moravcová 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 07.06.2024 8:00 - 13:00 practicals
07.06.2024 8:00 Samostatná práce u lůžka    
8:30 1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení dr. Blechová   
1/2 kruhu Laboratorní diagnostika                                                               dr. Moravcová 7. patro
10:00 Aseptické neuroinfekce, Lymeská borrelioza dr. Blechová  7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Mon 10.06.2024 8:00 - 13:00 practicals
10.06.2024 8:00 Samostatná práce u lůžka    
8:45 1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení  dr. Blechová  
1/2 kruhu Nácvik lumbální punkce na modelu dr. Smíšková 8. patro
10:30 Seminář HIV - klinický obraz, oportunní infekce,léčba dr. Jilich 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 11.06.2024 8:00 - 13:00 practicals
11.06.2024 8:00 Samostatná práce u lůžka    
8:30 1/2 kruhu Hepatitidy - praktický nácvik elastografie 60min dr. Kadeřávková  3. patro 
1/2 kruhu Nácvik lumbální punkce na modelu dr. Smíšková 8. patro 
10:00 Konzultace exantemy + respirace   dr. Blechová 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 12.06.2024 8:00 - 13:00 practicals
12.06.2024 8:00 Samostatná práce u lůžka    
8:30 Zoonózy dr. Smíšková 7. patro
10:45 1/2 kruhu ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky  dr. Rudová 7. patro
1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení  dr. Zborková  
12:00 Seminář: Vzácné a vysoce nebezpečné infekce dr. Stejskal 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 13.06.2024 8:00 - 13:00 practicals
13.06.2024 8:00 Samostatná práce u lůžka    
8:30 Konzultace neuroinfekce  dr. Smíšková 7. patro
10:45 Demonstrace pacientů na oddělení dr. Stejskal, dr. Lhoťanová  
12:00 Rehydratace  dr. Ambrožová  7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 14.06.2024 8:00 - 13:00 practicals
14.06.2024 8:00 Seminář: Infekce u rizikových skupin pacientů dr. Smíšková 7. patro
10:00 Konzultace: Gastrointestinální infekce dr. Ambrožová 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
23aD0110002x04

Groups of students
M5.4.VSEOB
Mon 02.10.2023 8:00 - 13:00 practicals
02.10.2023 8:30 Uvítání doc. Pícha 7. patro  
8:45 Informace o stážích dr. Ambrožová 7. patro
9:30 - 12:30 Seminář: Střevní infekce  dr. Ambrožová 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Mon 02.10.2023 8:00 - 13:00 practicals
23.10.2023 8:30 Uvítání doc. Pícha 7. patro  
8:45 Informace o stážích dr. Ambrožová 7. patro
9:15 Seminář: Exantémové infekce  dr. Smíšková 7. patro
11:00 Provoz infekční kliniky dr.Ambrožová, dr. Blechová 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 03.10.2023 8:00 - 13:00 practicals
03.10.2023 8.15-9.30 KO + zánětlivé parametry dr. Nyčová Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
9.45-11:00 Horečka, FUO dr.Grebenyuk
11:15-12:00 Klinická stáž dle rozpisu
12:15-13:00 Cestovní medicína I dr.Nyčová
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 03.10.2023 8:00 - 13:00 practicals
24.10.2023 8.15-9.30 KO + zánětlivé parametry dr. Nyčová Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
9.45-11:00 Horečka, FUO dr.Trojánek
11:15-12:00 Klinická stáž dle rozpisu
12:15-13:00 Cestovní medicína I dr.Nyčová
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 04.10.2023 8:00 - 13:00 practicals
04.10.2023 8:30-10:30 Infekce spojené se zdravotní péčí dr.Polívková Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
10:45-11:45 Klinická stáž dle rozpisu
12:00-14:00 Oportunní infekce u pacientů na chemoterapii, imunosupresiv.a biolog.terapii dr.Strojil
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 04.10.2023 8:00 - 13:00 practicals
25.10.2023 8:30-10:30 Infekce spojené se zdravotní péčí dr.Polívková Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
10:45-11:45 Klinická stáž dle rozpisu
12:00-14:00 Oportunní infekce u pacientů na chemoterapii, imunosupresiv.a biolog.terapii dr.Strojil
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 05.10.2023 8:00 - 13:00 practicals
05.10.2023 08:00-11:00 Virové hepatitidy dr.Veselý Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
11:05-12:05 HIV / AIDS dr.Veselý
12:15-13:30 Cestovní medicína II ZRUŠENO
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 05.10.2023 8:00 - 13:00 practicals
26.10.2023 08:00-11:00 Virové hepatitidy dr.Veselý Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
11:05-12:05 HIV / AIDS dr.Veselý
12:15-13:30 Cestovní medicína II dr. Trojánek
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 06.10.2023 8:00 - 13:00 practicals
27.10.2023 8:15 Seminář: Střevní infekce  dr. Ambrožová 7. patro
11:00 1/2 kruhu Laboratorní diagnostika dr. Moravcová 7. patro
11:00 1/2 kruhu Praktický nácvik LP - 60 min. dr. Smíšková 8. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 06.10.2023 8:00 - 13:00 practicals
06.10.2023 8:15 Seminář: Aseptické neuroinfekce, lymská borelióza  doc. Pícha 7. patro  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Mon 09.10.2023 8:00 - 13:00 practicals
09.10.2023 8:30 Seminář: Purulentní meningitidy   dr. Blechová 7. patro  
10:30 Provoz infekční kliniky +  přidělení pacientů na oddělení   dr. Slížek  
dr. Smíšková  
11:30 Samostatná práce u lůžka      
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Mon 09.10.2023 8:00 - 13:00 practicals
30.10.2023 8:30 Seminář: Respirační infekce dr. Slížek 7. patro
11:00 Přidělení pacientů na oddělení, demonstrace pacientů dr. Slížek  
dr. Ambrožová  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 10.10.2023 8:00 - 13:00 practicals
31.10.2023 8:15 Seminář: Aseptické neuroinfekce, lymská borelióza doc. Pícha 7. patro
11:00 1/2 kruhu Hepatitidy - praktický nácvik elastografie  dr.Kadeřávková 3.p. chron.amb.
11:00 1/2 kruhu ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky  60min dr. Rudová  
12:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 10.10.2023 8:00 - 13:00 practicals
10.10.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka      
8:30 Seminář: Antibiotika a chemoterapeutika  doc. Pícha 7. patro
11:30 Demonstrace pacientů na oddělení dr. Slížek  
dr. Rudová  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 11.10.2023 8:00 - 13:00 practicals
11.10.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka      
8:30 Seminář: Parazitární infekce dr. Stejskal 7. patro
11:00 1/2 kruhu Hepatitidy - praktický nácvik elastografie 60min dr.Kadeřávková III.p. chron.amb.
  11:00 1/2 kruhu ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky  60min dr.Rudová    
  12:30 Respirační infekce dr. Slížek 7. patro  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
practicals
01.11.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: Parazitární infekce dr. Stejskal 7. patro
11:00 Demonstrace pacientů na oddělení dr. Stejskal,       dr. Lhoťanová  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
practicals
12.10.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka      
8:30 Seminář: Exantémové infekce dr. Smíšková 7. patro
11:00 Demonstrace pacientů na oddělení dr. Stejskal    
    dr.Blechová    
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
practicals
02.11.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 1/2 kruhu Laboratorní diagnostika dr. Moravcová 7. patro
8:30 1/2 kruhu Praktický nácvik LP dr. Smíšková 8. patro
10:00 Seminář: Meningokoky a septický šok dr. Blechová 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
practicals
03.11.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: Antibiotika a chemoterapeutika doc. Pícha 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
practicals
13.10.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka      
8:30 1/2 kruhu: Laboratorní diagnostika                                                                                                                 1/2 kruhu: Praktický nácvik LP dr. Moravcová 7. patro
dr. Smíšková 8. patro
10:00 Seminář : Meningokokové infekce a septický šok  dr.Blechová 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
practicals
16.10.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka      
  8:30 Seminář: Infekce u rizikových skupin pacientů dr. Smíšková 7. patro  
  11:00 1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení dr. Slížek    
  11:00 1/2 kruhu Laboratorní diagnostika dr.Moravcová    
  12:30 Seminář: Vakcinace dr. Blechová 7. patro  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
practicals
06.11.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: Purulentní meningitidy dr. Blechová 7. patro
11:30 Demonstrace pacientů na oddělení dr. Slížek,           dr. Blechová  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
practicals
17.10.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka      
8:30 Konzultace exantemy + respirace   dr. Blechová 7. patro
10:30 Seminář HIV - klinický obraz, oportunní infekce, léčba dr.Jilich 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
practicals
07.11.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: HIV - klinický obraz, oportunní infekce, léčba dr. Jillich 7. patro
10:00 Konzultace exantemy + respirace dr. Blechová 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.

 

practicals
18.10.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka      
8:30 Zoonózy dr. Smíšková 7. patro
11:00 Demonstrace pacientů na oddělení dr. Slížek  
dr. Lhoťanová
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
practicals
08.11.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: Zoonózy dr. Smíšková 7. patro
11:00 1/2 kruhu Hepatitidy - praktický nácvik elastografie 60 minut dr.Kadeřávková 3.p. chron.amb.
11:00 1/2 kruhu ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky 60 minut dr. Rudová  
12:30 Seminář: Vzácné a vysoce nebezpečné infekce dr. Stejskal 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
practicals
19.10.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka      
8:30 Seminář: Vzácné a vysoce nebezpečné infekce dr. Stejskal 7. patro
11:00 1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení dr. Blechová 7. patro
  11:00 1/2 kruhu Praktický nácvik LP dr. Smíšková 8.patro  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
practicals
09.11.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: Infekce u rizikových skupin pacientů dr. Smíšková 7. patro
11:00 Demonstrace pacientů na oddělení dr. Stejskal,       dr. Lhoťanová  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
practicals
10.11.2023 8:00 Konzultace neuroinfekce  dr. Smíšková  
10:30 Vakcinace, nežádoucí účinky po očkování dr. Blechová 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
practicals
20.10.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka      
8:30 Konzultace neuroinfekce  dr. Smíšková 7. patro
11:00 1/2 kruhu Hepatitidy - praktický nácvik elastografie 60 minut dr. Kadeřávková III.p. chron.amb.
11:00 1/2 kruhu ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky 60 minut dr.Rudová 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
23aD0110002x05

Groups of students
M5.5.VSEOB
Mon 23.10.2023 8:00 - 13:00 practicals
23.10.2023 8:30 Uvítání doc. Pícha 7. patro
8:45 Informace o stážích dr. Ambrožová 7. patro
9:15 Seminář: Exantémové infekce  dr. Smíšková 7. patro
11:00 Provoz infekční kliniky dr.Ambrožová, dr. Blechová 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 24.10.2023 8:00 - 13:00 practicals
24.10.2023 8.15-9.30 KO + zánětlivé parametry dr. Nyčová Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
9.45-11:00 Horečka, FUO dr.Trojánek
11:15-12:00 Klinická stáž dle rozpisu
12:15-13:00 Cestovní medicína I dr.Nyčová
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 25.10.2023 8:00 - 13:00 practicals
25.10.2023 8:30-10:30 Infekce spojené se zdravotní péčí dr.Polívková Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
10:45-11:45 Klinická stáž dle rozpisu
12:00-14:00 Oportunní infekce u pacientů na chemoterapii, imunosupresiv.a biolog.terapii dr.Strojil
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 26.10.2023 8:00 - 13:00 practicals
26.10.2023 08:00-11:00 Virové hepatitidy dr.Veselý Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
11:05-12:05 HIV / AIDS dr.Veselý
12:15-13:30 Cestovní medicína II dr. Trojánek
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 27.10.2023 8:00 - 13:00 practicals
27.10.2023 8:15 Seminář: Střevní infekce  dr. Ambrožová 7. patro
11:00 1/2 kruhu Laboratorní diagnostika dr. Moravcová 7. patro
11:00 1/2 kruhu Praktický nácvik LP - 60 min. dr. Smíšková 8. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Mon 30.10.2023 8:00 - 13:00 practicals
30.10.2023 8:30 Seminář: Respirační infekce dr. Slížek 7. patro
11:00 Přidělení pacientů na oddělení, demonstrace pacientů dr. Slížek  
dr. Ambrožová  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 31.10.2023 8:00 - 13:00 practicals
31.10.2023 8:15 Seminář: Aseptické neuroinfekce, lymská borelióza doc. Pícha 7. patro
11:00 1/2 kruhu Hepatitidy - praktický nácvik elastografie  dr.Kadeřávková 3.p. chron.amb.
11:00 1/2 kruhu ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky  60min dr. Rudová  
12:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 01.11.2023 8:00 - 13:00 practicals
01.11.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: Parazitární infekce dr. Stejskal 7. patro
11:00 Demonstrace pacientů na oddělení dr. Stejskal,       dr. Lhoťanová  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 02.11.2023 8:00 - 13:00 practicals
02.11.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 1/2 kruhu Laboratorní diagnostika dr. Moravcová 7. patro
8:30 1/2 kruhu Praktický nácvik LP dr. Smíšková 8. patro
10:00 Seminář: Meningokoky a septický šok dr. Blechová 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 03.11.2023 8:00 - 13:00 practicals
03.11.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: Antibiotika a chemoterapeutika doc. Pícha 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Mon 06.11.2023 8:00 - 13:00 practicals
06.11.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: Purulentní meningitidy dr. Blechová 7. patro
11:30 Demonstrace pacientů na oddělení dr. Slížek,           dr. Blechová  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 07.11.2023 8:00 - 13:00 practicals
07.11.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: HIV - klinický obraz, oportunní infekce, léčba dr. Jillich 7. patro
10:00 Konzultace exantemy + respirace dr. Blechová 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 08.11.2023 8:00 - 13:00 practicals
08.11.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: Zoonózy dr. Smíšková 7. patro
11:00 1/2 kruhu Hepatitidy - praktický nácvik elastografie 60 minut dr.Kadeřávková 3.p. chron.amb.
11:00 1/2 kruhu ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky 60 minut dr. Rudová  
12:30 Seminář: Vzácné a vysoce nebezpečné infekce dr. Stejskal 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 09.11.2023 8:00 - 13:00 practicals
09.11.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: Infekce u rizikových skupin pacientů dr. Smíšková 7. patro
11:00 Demonstrace pacientů na oddělení dr. Stejskal,       dr. Lhoťanová  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 10.11.2023 8:00 - 13:00 practicals
10.11.2023 8:00 Konzultace neuroinfekce  dr. Smíšková  
10:30 Vakcinace, nežádoucí účinky po očkování dr. Blechová 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
23aD0110002x06

Groups of students
M5.6.VSEOB
Mon 13.11.2023 8:00 - 13:00 practicals
13.11.2023 8:30 Uvítání doc. Pícha 7. patro  
8:45 Informace o stážích dr. Smíšková 7. patro
9:15 - 11:15 Seminář: Exantémové infekce dr. Smíšková 7. patro
11:30 Provoz infekční kliniky  dr. Smíšková, Dr.Slížek  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 14.11.2023 8:00 - 13:00 practicals
8:15-9:30 KO + zánětlivé parametry dr.Kohout Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
9:45-11:00 Horečka, FUO dr.Štefan
11:15-12:00 Cestovní medicína I+II dr.Kohout
Wed 15.11.2023 8:00 - 13:00 practicals
15.11.2023 8:30-10:30 Infekce spojené se zdravotní péčí dr.Polívková Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
10:45-11:45 Klinická stáž dle rozpisu
12:00-14:00 Oportunní infekce u pacientů na chemoterapii, imunosupresiv.a biolog.terapii dr. Strojil
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 16.11.2023 8:00 - 13:00 practicals
16.11.2023 08:00-11:00 Virové hepatitidy dr.Veselý Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
11:05-12:05 HIV/AIDS dr.Veselý
12:15-13:30 Dobrovolná klinická stáž  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 17.11.2023 8:00 - 13:00 practicals
17.11.2023   Státní svátek      
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Mon 20.11.2023 8:00 - 13:00 practicals
20.11.2023 8:30 Seminář: Purulentní meningitidy   dr. Blechová 7. patro  
10:30 Přidělení pacientů na oddělení   dr. Blechová  
11:00 Samostatná práce u lůžka      
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 21.11.2023 8:00 - 13:00 practicals
21.11.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka      
8:30 Seminář : Meningokokové infekce a septický šok  dr.Blechová 7. patro
11:00 1/2 kruhu Hepatitidy - praktický nácvik elastografie 60min dr.Kadeřávková III.p. chron.amb.
1/2 kruhu ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky  60min dr.Rudová 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 22.11.2023 8:00 - 13:00 practicals
22.11.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka      
8:30 Neuroinfekce, Lymeská borrelioza Doc.Pícha 7. patro
11:30 1/2 kruhu Laboratorní diagnostika                                                               dr. Moravcová 7.patro
11:30 1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení dr. Rudová  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 23.11.2023 8:00 - 13:00 practicals
23.11.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka      
8:30 Seminář HIV - klinický obraz, oportunní infekce,léčba Dr.Jilich 7. patro
11:00 Seminář : Vakcinace dr. Blechová 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 24.11.2023 8:00 - 13:00 practicals
24.11.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka      
8:30 1/2 kruhu: Laboratorní diagnostika                                                                                                                  dr. Moravcová 7.patro
8:30 1/2 kruhu Hepatitidy - praktický nácvik elastografie 60min dr.Kadeřávková III.p. chron.amb.
10:00 Seminář: Antibiotika a chemoterapeutika  doc. Pícha 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Mon 27.11.2023 8:00 - 13:00 practicals
27.11.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka      
8:30 1/2 kruhu Praktický nácvik LP dr. Smíšková 8.patro
8:30 1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení Dr.Blechová  
10:00 Seminář: Střevní infekce  dr. Slížek 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 28.11.2023 8:00 - 13:00 practicals
28.11.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Respirační infekce dr. Slížek 7. patro
10:30 Zoonózy dr.Smíšková 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 29.11.2023 8:00 - 13:00 practicals
29.11.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: Parazitární infekce dr. Stejskal 7. patro
11:00 Demonstrace pacientů na oddělení dr. Stejskal  
dr. Rudová  
12:30 Seminář: Infekce u rizikových skupin pacientů Dr.Smíšková 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 30.11.2023 8:00 - 13:00 practicals
30.11.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Konzultace exantemy + respirace   dr. Blechová 7. patro
11:00 1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení dr. Blechová  
11:00 1/2 kruhu Praktický nácvik LP dr. Smíšková 8.patro
12:30 Seminář: Vzácné a vysoce nebezpečné infekce dr. Stejskal 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 01.12.2023 8:00 - 13:00 practicals
01.12.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka      
8:30 Konzultace neuroinfekce  dr. Smíšková 7. patro
11:00 1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení dr.Lhoťanová  
11:00 1/2 kruhu ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky 60min dr.Rudová 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
23aD0110002x07

Groups of students
M5.7.VSEOB
Mon 04.12.2023 8:00 - 13:00 practicals
8:30 Uvítání doc. Pícha 7. patro
8:45 Informace o stážích dr. Smíšková 7. patro
9:15 - 11:15 Seminář: Exantémové infekce dr. Smíšková 7. patro
11:30 Provoz infekční kliniky  dr. Blechová, Dr.Slížek  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 05.12.2023 8:00 - 13:00 practicals
05.12.2023 8:15-9:30 KO + zánětlivé parametry dr.Trojánek Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
9.45-11:00 Horečka, FUO
11:15-12:00 Cestovní medicína I+II
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 06.12.2023 8:00 - 13:00 practicals
06.12.2023 8:30 - 10:30 Infekce spojené se zdravotní péčí dr.Polívková Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
10:45 - 11:45 Klinická stáž dle rozpisu
12:00 - 14:00 Oportunní infekce u pacientů na chemoterapii, imunosupresiv. a biolog.terapii dr.Strojil
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 07.12.2023 8:00 - 13:00 practicals
07.12.2023 8:00 - 11:00 Virové hepatitidy dr.Veselý Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
11:00 - 12:05 HIV/AIDS dr.Veselý
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 08.12.2023 8:00 - 13:00 practicals
08.12.2023 8:30 Seminář: Parazitární infekce dr. Stejskal 7.patro
11:00 1/2 Demonstrace pacientů na oddělení dr. Stejskal  
11:00 1/2 kruhu Hepatitidy - praktický nácvik elastografie 60min dr.Kadeřávková 3.p.chron.amb.
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Mon 11.12.2023 8:00 - 13:00 practicals
11.12.2023 8:30 Zoonózy dr.Smíšková 7. patro
10:30 Demonstrace pacientů a přidělení pacientů na oddělení   dr. Smíšková, Dr.Slížek  
11:30 Samostatná práce u lůžka      
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 12.12.2023 8:00 - 13:00 practicals
12.12.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář HIV - klinický obraz, oportunní infekce,léčba Dr.Jilich 7. patro
11:00 1/2 kruhu Hepatitidy - praktický nácvik elastografie 60min dr.Kadeřávková 3.p. chron.amb.
1/2 kruhu Laboratorní diagnostika                                                               dr. Moravcová 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 13.12.2023 8:00 - 13:00 practicals
13.12.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Neuroinfekce, Lymeská borrelioza Doc.Pícha 7. patro
11:30 1/2 kruhu Praktický nácvik LP dr. Smíšková 7.patro
11:30 1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení dr. Rudová  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 14.12.2023 8:00 - 13:00 practicals
14.12.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář : Meningokokové infekce a septický šok  dr.Blechová 7. patro
11:00 Seminář: Purulentní meningitidy dr. Blechová 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 15.12.2023 8:00 - 13:00 practicals
15.12.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: Antibiotika a chemoterapeutika  doc. Pícha 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Mon 18.12.2023 8:00 - 13:00 practicals
18.12.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 1/2 kruhu: Laboratorní diagnostika                                                                                                                  dr. Moravcová 7.patro
8:30 1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení Dr.Blechová  
10:00 Seminář: Střevní infekce  dr. Slížek 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 19.12.2023 8:00 - 13:00 practicals
19.12.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Respirační infekce dr. Slížek 7. patro
10:45 1/2 kruhu ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky 60min dr.Rudová 7.patro
10:45 1/2 kruhu Praktický nácvik LP dr. Smíšková 8. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 20.12.2023 8:00 - 13:00 practicals
20.12.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Konzultace neuroinfekce  dr. Smíšková 7. patro
11:00 Demonstrace pacientů na oddělení dr. Lhoťanová  
Dr. Rudová  
12:30 Seminář: Infekce u rizikových skupin pacientů Dr.Smíšková 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 21.12.2023 8:00 - 13:00 practicals
21.12.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: Vzácné a vysoce nebezpečné infekce dr. Stejskal 7. patro
11:00 1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení dr. Stejskal  
11:00 1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení dr. Blechová  
12:30 Seminář : Vakcinace dr. Blechová 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 22.12.2023 8:00 - 13:00 practicals
22.12.2023 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Konzultace exantemy + respirace   dr. Blechová 7. patro
11:00 1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení dr.Blechová  
11:00 1/2 kruhu ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky 60min dr.Rudová 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
23aD0110002x08

Groups of students
M5.8.VSEOB
Mon 01.01.2024 8:00 - 13:00 practicals státní svátek - výuka neprobíhá doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 02.01.2024 8:00 - 13:00 practicals
02.01.2024 8:30 Uvítání doc. Pícha 7.patro  
8:45 Informace o stážích dr. Smíšková 7.patro
9:15 - 11:15 Seminář: Exantémové infekce dr. Smíšková 7.patro
11:30 Provoz infekční kliniky  dr. Smíšková, dr.Slížek  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 03.01.2024 8:00 - 13:00 practicals
03.01.2024 8:30-10:30 Infekce spojené se zdravotní péčí dr.Polívková Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
10:45-11:45 Klinická stáž dle rozpisu
  12:00-14:00 Oportunní infekce u pacientů na chemoterapii, imunosupresivní a biologické terapii dr.Strojil
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 04.01.2024 8:00 - 13:00 practicals
04.01.2024 8:00-11:00 Virové hepatitidy dr.Veselý Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
11:05-12:05 HIV/AIDS dr.Veselý
12:15-13:30 Cestovní medicína II dr.Trojánek
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 05.01.2024 8:00 - 13:00 practicals
05.01.2024 8:15-9:30 KO + zánětlivé parametry dr.Nyčová Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
9:45-11:00 Horečka, FUO dr.Trojánek
11:15-12:00 Cestovní medicína I dr.Nyčová
12:15-13:00 Klinická stáž dle rozpisu
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Mon 08.01.2024 8:00 - 13:00 practicals
08.01.2024 8:15 Seminář HIV - klinický obraz, oportunní infekce, léčba dr.Jilich 7.patro
10:30 Demonstrace pacientů a přidělení pacientů na oddělení   dr.Ambrožová, dr.Lhoťanová  
11:30 Samostatná práce u lůžka      
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 09.01.2024 8:00 - 13:00 practicals
09.01.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: Antibiotika a chemoterapeutika  doc. Pícha 7.patro
11:30 1/2 kruhu Hepatitidy - praktický nácvik elastografie 60min dr.Kadeřávková III.p. chron.amb.
1/2 kruhu ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky 60min dr.Rudová 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 10.01.2024 8:00 - 13:00 practicals
10.01.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: Parazitární infekce dr. Stejskal 7.patro
11:00 1/2 kruhu Praktický nácvik LP dr. Smíšková 8.patro
11:00 1/2 kruhu: Laboratorní diagnostika                                                                                                                  dr. Moravcová 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 11.01.2024 8:00 - 13:00 practicals
11.01.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Neuroinfekce, Lymeská borrelioza doc. Pícha 7.patro
11:00 Demonstrace pacientů na oddělení (3 skupiny) dr. Stejskal, dr.Rudová, dr.Zborková  
12:15 Respirační infekce dr.Slížek 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 12.01.2024 8:00 - 13:00 practicals
12.01.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář : Meningokokové infekce a septický šok  dr.Blechová 7.patro
10:45 Seminář: Purulentní meningitidy dr.Blechová 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Mon 15.01.2024 8:00 - 13:00 practicals
15.01.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: Střevní infekce  dr.Ambrožová 7.patro
11:00 Demonstrace pacientů na oddělení dr.Blechová, dr.Zborková, dr.Lhoťanová  
Tue 16.01.2024 8:00 - 13:00 practicals
16.01.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Zoonózy dr.Smíšková 7.patro
10:45 1/2 kruhu ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky  60min dr.Rudová 7.patro
10:45 1/2 kruhu Praktický nácvik LP dr.Smíšková 8.patro
Wed 17.01.2024 8:00 - 13:00 practicals
17.01.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: Vzácné a vysoce nebezpečné infekce dr.Stejskal 7.patro
11:00 Demonstrace pacientů na oddělení (3 skupiny) dr.Blechová, dr.Ambrožová, dr.Slížek  
12:30 Seminář: Infekce u rizikových skupin pacientů dr.Smíšková 7.patro
Thu 18.01.2024 8:00 - 13:00 practicals
18.01.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Konzultace neuroinfekce  dr.Smíšková 7.patro
11:00 Demonstrace pacientů na oddělení (3 skupiny) dr. Stejskal, dr.Rudová, dr.Blechová  
12:30 Seminář : Vakcinace dr. Blechová 7.patro
Fri 19.01.2024 8:00 - 13:00 practicals
19.01.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Konzultace exantemy + respirace   dr.Blechová 7.patro
11:00 1/2 kruhu Hepatitidy - praktický nácvik elastografie 60min dr.Kadeřávková III.p. chron.amb.
11:00 1/2 kruhu Laboratorní diagnostika                                                               dr.Moravcová 7.patro
23aD0110002x09

Groups of students
M5.9.VSEOB
Mon 22.01.2024 8:00 - 13:00 practicals
22.01.2024 8:30 Uvítání doc. Pícha 7. patro
8:45 Informace o stážích dr. Ambrožová 7. patro
9:15 - 11:15 Seminář: Exantémové infekce dr. Smíšková 7. patro
11:30 Provoz infekční kliniky  dr. Ambrožová, dr. Blechová  
     
       
       
       
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 23.01.2024 8:00 - 13:00 practicals
23.01.2024 8:15 - 9:30 KO + zánětlivé parametry dr. Nyčová Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
9:45 - 11:00 Horečka, FUO dr. Trojánek
11:15 - 12:00 Klinická stáž dle rozpisu
12:15 - 13:00 Cestovní medicína I dr. Nyčová
Wed 24.01.2024 8:00 - 13:00 practicals
24.01.2024 8:30 - 10:30 Infekce spojené se zdravotní péčí dr. Strojil Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
10:45 - 12:45 Oportunní infekce u pacientů na chemoterapii, imunosupres.a biolog. terapii dr. Strojil
13:00 . 14:00 Klinická stáž dle rozpisu
Thu 25.01.2024 8:00 - 13:00 practicals
25.01.2024 8:00 - 11:00 Virové hepatitidy dr. Trojánek Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
11:05 - 12:05 HIV/AIDS dr. Trojánek
12:15 - 13:30 Cestovní medicína II dr. Trojánek
Fri 26.01.2024 8:00 - 13:00 practicals
26.01.2024 8:00 Neuroinfekce, Lymeská borrelioza doc. Pícha 7.patro  
11:00 Demonstrace pacientů na oddělení  dr. Blechová, dr. Ambrožová    
Mon 29.01.2024 8:00 - 13:00 practicals
29.01.2024 8:30 Seminář HIV - klinický obraz, oportunní infekce, léčba dr. Jilich 7. patro
10:30 Demonstrace pacientů a přidělení pacientů na oddělení   dr. Ambrožová, dr. Lhoťanová  
11:15 Samostatná práce u lůžka      
12:00 Seminář : Vakcinace dr. Blechová 7.patro
Tue 30.01.2024 8:00 - 13:00 practicals
30.01.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: Antibiotika a chemoterapeutika  doc. Pícha 7. patro
11:30 1/2 kruhu Hepatitidy - praktický nácvik elastografie 60min dr. Kadeřávková III.p. chron.amb.
1/2 kruhu ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky 60min dr. Rudová 7.patro
Wed 31.01.2024 8:00 - 13:00 practicals
31.01.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: Parazitární infekce dr. Stejskal 7. patro
11:00 1/2 kruhu Praktický nácvik LP dr. Smíšková 8.patro
11:00 1/2 kruhu: Laboratorní diagnostika                                                                                                                  dr. Moravcová 7. patro
Thu 01.02.2024 8:00 - 13:00 practicals
01.02.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Demonstrace pacientů na oddělení (2 skupiny) dr. Stejskal, dr. Rudová,   
9:45 Seminář: Střevní infekce + rehydratace dr. Ambrožová  7.patro
Fri 02.02.2024 8:00 - 13:00 practicals
02.02.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Zoonózy dr. Smíšková 7. patro
10:30 Seminář : Meningokokové infekce a septický šok  dr. Blechová 7.patro
Mon 05.02.2024 8:00 - 13:00 practicals
05.02.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Konzultace: Gastrointestinální infekce dr. Ambrožová 7. patro
11:00 Demonstrace pacientů na oddělení dr. Blechová, dr. Slížek  
Tue 06.02.2024 8:00 - 13:00 practicals
06.02.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Respirační infekce dr. Slížek  
11:00 1/2 kruhu ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky  60min dr. Rudová 7. patro
11:00 1/2 kruhu Praktický nácvik LP dr. Smíšková 8. patro
Wed 07.02.2024 8:00 - 13:00 practicals
07.02.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: Vzácné a vysoce nebezpečné infekce dr. Stejskal 7. patro
11:00 Demonstrace pacientů na oddělení (2 skupiny) dr. Blechová  
dr. Zborková  
12:30 Seminář: Infekce u rizikových skupin pacientů dr. Smíšková 7.patro
Thu 08.02.2024 8:00 - 13:00 practicals
08.02.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Konzultace exantemy + respirace   dr. Blechová 7. patro
11:00 Demonstrace pacientů na oddělení (2 skupiny) dr. Stejskal, dr.Rudová  
12:15 Seminář: Purulentní meningitidy dr. Blechová  
Fri 09.02.2024 8:00 - 13:00 practicals
09.02.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Konzultace neuroinfekce  dr. Smíšková 7. patro
11:00 1/2 kruhu Hepatitidy - praktický nácvik elastografie 60min dr. Kadeřávková III.p. chron.amb.
11:00 1/2 kruhu Laboratorní diagnostika                                                               dr. Moravcová 7. patro
23aD0110002x10

Groups of students
M5.10.VSEOB
Mon 12.02.2024 8:00 - 13:00 practicals
12.02.2024 8:30 Uvítání doc.Pícha 7. patro  
8:45-10:15 Seminář HIV - klinický obraz, oportunní infekce, léčba dr.Jilich 7. patro
10:30 Informace o stážích dr.Ambrožová 7. patro
11:00 Provoz infekční kliniky  dr.Ambrožová, Dr.Blechová  
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 13.02.2024 8:00 - 13:00 practicals
13.02.2024 8:15 - 9:30 KO + zánětlivé parametry dr. Nyčová Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
9:45 - 11:00 Horečka, FUO dr. Trojánek
11:15 - 12:00 Klinická stáž dle rozpisu
12:15 - 13:00 Cestovní medicína I dr. Nyčová
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 14.02.2024 8:00 - 13:00 practicals
14.02.2024 8:30 - 10:30 Virové hepatitidy dr. Trojánek Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
10:45 - 11:45 Klinická stáž dle rozpisu
12:00 - 14:00 Oportunní infekce u pacientů na chemoterapii, imunosupres.a biolog. terapii dr. Strojil
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 15.02.2024 8:00 - 13:00 practicals
15.02.2024 8:30 - 10:30 Infekce spojené se zdravotní péčí dr. Polívková Výuka probíhá na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
10:45 - 11:45 HIV/AIDS dr. Trojánek
12:00 - 13:15 Cestovní medicína II dr. Trojánek
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 16.02.2024 8:00 - 13:00 practicals
16.02.2024 8:00 Neuroinfekce, Lymeská borrelioza doc.Pícha 7.patro  
11:00 1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení  dr.Lhoťanová  
11:00 1/2 kruhu Hepatitidy - praktický nácvik elastografie 60min dr.Kadeřávková III.p. chron.amb.
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Mon 19.02.2024 8:00 - 13:00 practicals
19.02.2024 8:15 Seminář: Exantémové infekce dr.Smíšková  7. patro
10:30 Demonstrace pacientů a přidělení pacientů na oddělení   dr.Ambrožová, Dr.Lhoťanová  
11:15 Samostatná práce u lůžka      
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Tue 20.02.2024 8:00 - 13:00 practicals
20.02.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: Antibiotika a chemoterapeutika  doc.Pícha 7. patro
11:30 1/2 kruhu Demonstrace pacientů na oddělení  dr.Slížek  
1/2 kruhu ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky 60min dr.Rudová 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Wed 21.02.2024 8:00 - 13:00 practicals
21.02.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Seminář: Parazitární infekce dr.Stejskal 7. patro
11:00 1/2 kruhu Praktický nácvik LP dr.Smíšková 8.patro
11:00 1/2 kruhu: Laboratorní diagnostika                                                                                                                  dr.Moravcová 7. patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Thu 22.02.2024 8:00 - 13:00 practicals
22.02.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Demonstrace pacientů na oddělení (2 skupiny) Dr.Zborková, Dr.Rudová,   
9:45 Seminář: Střevní infekce + rehydratace Dr.Ambrožová  7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Fri 23.02.2024 8:00 - 13:00 practicals
23.02.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Zoonózy dr.Smíšková 7. patro
10:30 Seminář : Meningokokové infekce a septický šok  dr.Blechová 7.patro
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Mon 26.02.2024 8:00 - 13:00 practicals
26.02.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Konzultace: Gastrointestinální infekce Dr.Ambrožová 7. patro
11:00 Demonstrace pacientů na oddělení Dr.Blechová, Dr.Slížek  
12:15 Seminář : Vakcinace dr. Blechová 7.patro
Tue 27.02.2024 8:00 - 13:00 practicals
27.02.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Respirační infekce dr. Slížek  
11:00 1/2 kruhu ATB v klinické praxi - pacienti, kazuistiky 60min dr.Rudová 7. patro
11:00 1/2 kruhu Praktický nácvik LP dr. Smíšková 8.patro
Wed 28.02.2024 8:00 - 13:00 practicals
28.02.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Demonstrace pacientů na oddělení (2 skupiny) dr. Blechová, dr.Ambrožová  
10:00 Seminář: Vzácné a vysoce nebezpečné infekce dr. Stejskal 7. patro
12:30 Seminář: Infekce u rizikových skupin pacientů Dr.Smíšková 7.patro
Thu 29.02.2024 8:00 - 13:00 practicals
29.02.2024 8:00 Vizita na oddělení, práce u lůžka    
8:30 Konzultace exantemy + respirace   dr. Blechová 7. patro
11:00 Demonstrace pacientů na oddělení (2 skupiny) dr. Stejskal, Dr.Rudová  
12:15 Seminář: Purulentní meningitidy dr. Blechová  
Fri 01.03.2024 8:00 - 13:00 practicals
01.03.2024 8:00 1/2 kruhu Hepatitidy - praktický nácvik elastografie 60min dr.Kadeřávková III.p. chron.amb.
8:00 1/2 kruhu Laboratorní diagnostika                                                               dr. Moravcová 7. patro
9:15 Konzultace neuroinfekce  dr. Smíšková 7. patro
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html