SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sports Medicine - D0108028
Title: Tělovýchovné lékařství
Guaranteed by: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2016 to 2023
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 1 [weeks]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
Classification: Medicine > Clinical Disciplines
Pre-requisite : D0105340
Annotation -
Characterization and types od move, choice of moving activities, move manifestation, child and move, old age and physical move, move activity by disorders of particular systems.
Last update: HABET (11.12.2003)
Aim of the course - Czech

Seznámit studenty se základními diagnostickými a terapeutickými postupy používanými v tělovýchovném lékařství, při funkční diagnostice a v pohybové terapii a tyto propojit s již získanými znalostmi z jiných oborů. Oživit znalosti fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže a aplikovat je v klinické rozvaze u pacienta s interním onemocněním. Podat základní přehled o zdravotní problematice výkonnostního a závodního sportu včetně dopingu. Forma výuky teoretická i praktická.

Last update: Hubáčková Hedvika (22.01.2014)
Course completion requirements - Czech

Bloková výuka začíná vždy v pondělí v 8 hodin na pavilonu 9 - posluchárna tělovýchovného lékařství

Veškeré další informace hledejte na

http://tvl.lf2.cuni.cz/

Tělovýchovné lékařství

1. pregraduální studium

výuka studentů magisterského studia 2. LF UK v tělovýchovném lékařství (VP) (100 hod. př., 184 hod. stáž)

výuka studentů 2. LF UK cizinci v TVL (VP) (20 hod. př., 48 hod. stáž)

fyziologie, patol. fyziologie, preventivní lékařství vše u českých i cizích studentů (celkem 157 hod.) v rámci integrované výuky zátěžové mediciny

bakalářské studium 2. LF UK výuka fyziologie: 72 hod. ř. a 144 hod. stáž

bakalářské studium fyzioterapie 2. LF UK výuka patologické fyziologie 32 hod. přednášek + 32 hodin cvičení

tělovýchovné lékařství magisterského studia fyzioterapie FTVS

zápočet a zkouška

Last update: Pecharová Michaela (08.02.2022)
Literature - Czech

Máček, M., Radvanský, J.: Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity, Galén, 2011

Máček, M.; Vávra, J.: Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže, Avicenum, 1988

Kučera, M.: Sportovní medicína, Grada, 1999

Kučera, M.; Dylevský, I. a kol.: Pohybový systém a zátěž, Grada, 1997

Kučera, M.: Pohyb v prevenci a terapii, Karolinum, 1996

Kučera, M.: Kapitoly z tělovýchovného lékařství, Karolinum, 1991

McArdle, W. D.: Exercise physiology, Lippincott Williams & Wilkins, 2007

Astrand, P.: Textbook of work physiology, Human Kinetics, 2003

MOODLE:

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=7071

Last update: Čechová Jana, Mgr. (12.03.2020)
Requirements to the exam - Czech

Tělovýchovné lékařství - Mgr. Všeobecné lékařství, 4. ročník - bloková výuka

Tělesná zdatnost a trénovanost. Zdravotní význam zdatnosti.

Nerovnovážná fáze zátěže a rovnovážný stav, pojem a význam.

Tělovýchovná aktivita předškolních a školních dětí a jak ji umožnit všem. Problematika obézního dítěte a hypokineze dnešní mladé generace.

V jakém pořadí během dětství a dospívání rozvíjet silové, vytrvalostní, obratnostní a rychlostní složky zdatnosti a jakým způsobem.

Zásady zvyšování kardiovaskulární zdatnosti.

Adaptace na tělesnou zátěž a její zdravotní benefity.

Reakce na zátěž z pohledu metabolického, cirkulačního, endokrinního, respiračního.

Cukry, tuky a bílkoviny jako energetická zásoba a jejich vztah k tělesné zátěži.

Anaerobní práh: význam, metody jeho stanovení a odhadu.

Mikrotrauma ve sportovním tréninku.

Energetické rezervy organismu a jejich vztah k tělesné zátěži.

Nejčastější mechanismy a příčiny vzniku sportovních poranění.

Poruchy držení těla a jejich vztah k tělesné výchově a sportu.

Význam pohybové aktivity v dospělosti a ve vyšším věku. Vhodné a méně vhodné sporty pro seniora.

Sport hendikepovaných (smyslové vady, mentální postižení, hybné postižení).

Druhy (atributy) svalové práce a tělesné zátěže.

Zdravotní význam plavání.

Adaptace hybného systému na trénink.

Pohyb jako součást primární prevence.

Zdravotní tělesná výchova, funkce, indikace.

Rozdíly ve sportovním tréninku dětí a dospělých.

Význam rodinné a osobní anamnézy v tělovýchovně lékařském vyšetření: na co ji proti běžné anamnéze více zaměřit.

Krevní tlak a tělesná zátěž.

Typy laboratorních vyšetření výkonnosti, indikace, kontraindikace.

Ischemická choroba srdeční a tělesná zátěž.

Výkonnostní a vrcholový sport a jeho rizika.

Statická zátěž, silový a odporový trénink v primární a sekundární prevenci.

Obezita a její léčba pohybem a dietou.

Přetížení, přetrénování sportovce.

Syndrom inzulínové rezistence (metabolický syndrom) a zátěž.

Maximální aerobní kapacita: k čemu je dobré ji mít vysokou, způsob a význam jeho měření.

Pohybová aktivita při nemocech oběhového systému (hypertenze, arytmie, ICHS, iktus).

Problematika sportu žen.

Osteopenie, osteoporóza a pohyb.

Respirační choroby a sport.

Akutní choroby a tělesná zátěž.

Kontraindikace pohybové aktivity: komu, do jaké míry.

Zásady tělovýchovně lékařského sledování: k čemu jsou sportovní prohlídky, spolupráce lékaře s trenérem.

Chronická poškození tělesnou zátěží.

Základy sportovní regenerace a výživy.

Klimatické faktory a sportovní výkon.

Pohybová aktivita u pacienta s rozvinutými chorobami z metabolického kardiovaskulárního syndromu.

Farmakoterapie a pohybová aktivita.

Doping.

Tělesná zátěž a lipidový metabolismus. Základní strategie pro léčbu obezity.

Last update: Pecharová Michaela (20.09.2017)
Syllabus - Czech
Základní tematické okruhy:
Základy fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže

Význam pohybové aktivity v primární a sekundární prevenci

Funkční diagnostika a pohybová terapie u kardiovaskulárních onemocnění

Funkční diagnostika a pohybová terapie u metabolického syndromu

Pohybová aktivita u dalších vybraných onemocnění (osteoporosa, neurologická onemocnění, vrozené vady…)

Pohybová aktivita a funkční diagnostika u dětí

Přístrojové metody pro monitoraci pohybové aktivity

Vybrané kapitoly ze sportovní traumatologie

Doping

Funkční zátěžová diagnostika, posudková problematika v tělovýchovném lékařství

Vyšetření hybného systému u sportovce, základní preventivní opatření

Last update: Hubáčková Hedvika (22.01.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html