SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Skeletal Traumatology - D0108009
Title: Traumatologie pohybového aparátu
Guaranteed by: Department of Orthopaedics (13-382)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30, C [HT]
Extent per academic year: 1 [weeks]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
Classification: Medicine > Clinical Disciplines
Pre-requisite : D0105340, D0105439, D0105454
Is pre-requisite for: D0110608
Annotation - Czech
skeletální traumatologie, praktická výuka (dle individuálního zájmu studenta: ambulance,sály, pohotovostní služba
Last update: Bezrouková Michaela (03.09.2021)
Course completion requirements - Czech

V týdenním bloku je povolena 1 zdůvodněná absence (20%) (nemoc, lékař, hospitalizace, svatba...)

Zápočet - pro získání zápočtu je nutné poslední den stáže složit zápočtový test a mít splněnu povinnou prezenci.

Last update: Kamicová Jana (20.03.2023)
Literature - Czech

MOODLE:

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=70701

Last update: Bezrouková Michaela (03.09.2021)
Requirements to the exam - Czech

Tento předmět není zakončen ústní zkouškou.

Last update: Bezrouková Michaela (03.09.2021)
Syllabus - Czech

Traumatologie pohybového aparátu, 4. ročník - pokyny k výuce

Semináře probíhají v zasedací místnosti kliniky v dospělé části, spojovací chodba mezi uzly A a B, stážovna, první dveře vlevo za prosklenými dvojdveřmi (není-li určeno jinak).

Simulační laboratoř se nachází na Plzeňské v budově TÚ, místnost 113

Sádrovna dospělá část - ambulance -1A

Praktická výuka

Část výuky proběhne prezenčně ve formě praktické výuky v Laboratoři osteosyntézy (Plzeňská, žlutá žížala, místnost č. 113), po skupinách á 10 studentů.

Harmonogram přednášek a praktické výuky:

Téma semináře

Pondělí Úvod, vyšetření, zobrazovací metody, osteosyntéza, obvazy

Úterý Zlomeniny HK a DK

Středa Poranění páteře a sportovní traumatologie

Čtvrtek Simulační laboratoř Plzeňská - osteosyntézy

Pátek Opakování, shrnutí, zápočtový test

Přesný časový rozpis stáží bude k dispozici v rámci SIS a na sekretariátu kliniky.

  • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplnění znalostí - samostudium

V aplikaci Moodle jsou v příslušném předmětu (Ortopedie - D0110608) nově k dispozici:

1. „Prezentace pro distanční výuku“, které obsahují informace a znalosti požadované k úspěšnému absolvování zkoušky;

2. „Vzorové otázky“ pro přípravu ke zkoušce, které slouží k orientačnímu ověření znalostí v průběhu samostudia a obsahují vždy 3 odpovědi, ze kterých pouze jedna je správná.

Zápočet

Zápočet proběhne v pátek formou zápočtového testu.

Test je složen z 20 otázek

Každá otázka má 3 možné odpovědi.

Vždy je jenom jedna odpověď správná.

Na složení testu má student 20 minut.

K úspěšnému složení testu je třeba 75% správných odpovědí.

Prosíme, sledujte aktuální informace na webu Kliniky https://ortopedie.lf2.cuni.cz/ a kontrolujte průběžně Vaši emailovou schránku.

Doc. MUDr. Jakub Kautzner, PhD.

  • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Last update: Kamicová Jana (20.03.2023)
 
Schedule scheduled
Schedule ticket Date From - To Education type Theme Teacher Files Note
23aD0108009x01

Groups of students
M4.1.VSEOB
Mon 03.06.2024 8:00 - 14:00 seminar

Výuka probíhá na stážovně dospělé části přízemí, průchod mezi uzlem A a B

aktuální informace  k výuce https://ortopedielf2.cuni.cz

Úvod, vyšetření, zobrazovací metody, osteosyntéza, obvazy

8,30-11,00h

přednášející dle aktuálního sylabu

individuální asistence na sále 1 student
Tue 04.06.2024 8:00 - 14:00 seminar+practical training

Zlomeniny HK a sportovní traumatologie

8,30-11,00h

 

stáž oddělení

11,00-12,30h

individuální asistence na sále 1 student
Wed 05.06.2024 8:00 - 14:00 seminar+practical training

Poranění páteře a zlomeniny DK

8,30-11,00h

 

stáž oddělení

11,00-12,30h

individuální asistence na sále 1 student
Thu 06.06.2024 8:00 - 14:00 practical classes

Simulační laboratoř Plzeňská  - osteosyntézy 8,45-12,00h

8,45-10,15 sk.A a B, 10,30-12,00h sk.C a D

individuální asistence na sále 1 student
Fri 07.06.2024 8:00 - 14:00 seminar Opakování, shrnutí, zápočtový test
23aD0108009x02

Groups of students
M4.2.VSEOB
Mon 17.06.2024 8:00 - 14:00 seminar

Výuka probíhá na stážovně dospělé části přízemí, průchod mezi uzlem A a B

aktuální informace  k výuce https://ortopedielf2.cuni.cz

Úvod, vyšetření, zobrazovací metody, osteosyntéza, obvazy

8,30-11,00h

přednášející dle aktuálního sylabu

individuální asistence na sále 1 student
Tue 18.06.2024 8:00 - 14:00 seminar+practical training

Zlomeniny HK a sportovní traumatologie

8,30-11,00h

 

stáž oddělení

11,00-12,30h

individuální asistence na sále 1 student
Wed 19.06.2024 8:00 - 14:00 seminar+practical training

Poranění páteře a zlomeniny DK

8,30-11,00h

 

stáž oddělení

11,00-12,30h

individuální asistence na sále 1 student
Thu 20.06.2024 8:00 - 14:00 practical classes

Simulační laboratoř Plzeňská  - osteosyntézy 8,45-12,00h

8,45-10,15 sk.A a B, 10,30-12,00h sk.C a D

individuální asistence na sále 1 student
Fri 21.06.2024 8:00 - 14:00 seminar Opakování, shrnutí, zápočtový test
23aD0108009x03

Groups of students
M4.3.VSEOB
Mon 06.05.2024 8:00 - 14:00 seminar

Výuka probíhá na stážovně dospělé části přízemí, průchod mezi uzlem A a B

aktuální informace  k výuce https://ortopedielf2.cuni.cz

Úvod, vyšetření, zobrazovací metody, osteosyntéza, obvazy

8,30-11,00h

přednášející dle aktuálního sylabu

individuální asistence na sále 1 student
Tue 07.05.2024 8:00 - 14:00 seminar+practical training

Simulační laboratoř Plzeňská  - osteosyntézy 8,45-12,00h

8,45-10,15 sk.A a B, 10,30-12,00h sk.C a D

individuální asistence na sále 1 student
Wed 08.05.2024 8:00 - 14:00 seminar+practical training Státní svátek individuální asistence na sále 1 student
Thu 09.05.2024 8:00 - 14:00 practical classes

Zlomeniny HK a DK a sportovní traumatologie

8,30-11,00h

 

stáž oddělení

11,00-12,30h

individuální asistence na sále 1 student
Fri 10.05.2024 8:00 - 14:00 seminar Poranění páteře, ppakování, shrnutí, zápočtový test
23aD0108009x04

Groups of students
M4.4.VSEOB
Mon 10.06.2024 8:00 - 14:00 seminar

Výuka probíhá na stážovně dospělé části přízemí, průchod mezi uzlem A a B

aktuální informace  k výuce https://ortopedielf2.cuni.cz

Úvod, vyšetření, zobrazovací metody, osteosyntéza, obvazy

8,30-11,00h

přednášející dle aktuálního sylabu

individuální asistence na sále 1 student
Tue 11.06.2024 8:00 - 14:00 seminar+practical training

Zlomeniny HK a sportovní traumatologie

8,30-11,00h

 

stáž oddělení

11,00-12,30h

individuální asistence na sále 1 student
Wed 12.06.2024 8:00 - 14:00 seminar+practical training

Poranění páteře a zlomeniny DK

8,30-11,00h

 

stáž oddělení

11,00-12,30h

individuální asistence na sále 1 student
Thu 13.06.2024 8:00 - 14:00 practical classes

Simulační laboratoř Plzeňská  - osteosyntézy 8,45-12,00h

8,45-10,15 sk.A a B, 10,30-12,00h sk.C a D

individuální asistence na sále 1 student
Fri 14.06.2024 8:00 - 14:00 seminar Opakování, shrnutí, zápočtový test
23aD0108009x05

Groups of students
M4.5.VSEOB
Mon 05.02.2024 8:00 - 14:00 seminar

Výuka probíhá na stážovně dospělé části přízemí, průchod mezi uzlem A a B

aktuální informace  k výuce https://ortopedielf2.cuni.cz

Úvod, vyšetření, zobrazovací metody, osteosyntéza, obvazy

8,30-11,00h

přednášející dle aktuálního sylabu

individuální asistence na sále 1 student
Tue 06.02.2024 8:00 - 14:00 seminar+practical training

Zlomeniny HK a sportovní traumatologie

8,30-11,00h

 

stáž oddělení

11,00-12,30h

individuální asistence na sále 1 student
Wed 07.02.2024 8:00 - 14:00 seminar+practical training

Poranění páteře a zlomeniny DK

8,30-11,00h

 

stáž oddělení

11,00-12,30h

individuální asistence na sále 1 student
Thu 08.02.2024 8:00 - 14:00 practical classes

Simulační laboratoř Plzeňská  - osteosyntézy 8,45-12,00h

8,45-10,15 sk.A a B, 10,30-12,00h sk.C a D

individuální asistence na sále 1 student
Fri 09.02.2024 8:00 - 14:00 seminar Opakování, shrnutí, zápočtový test
23aD0108009x06

Groups of students
M4.6.VSEOB
Mon 13.11.2023 8:00 - 14:00 seminar

Výuka probíhá na stážovně dospělé části přízemí, průchod mezi uzlem A a B

aktuální informace  k výuce https://ortopedielf2.cuni.cz

Úvod, vyšetření, zobrazovací metody, osteosyntéza, obvazy

8,30-11,00h

přednášející dle aktuálního sylabu

individuální asistence na sále 1 student
Tue 14.11.2023 8:00 - 14:00 seminar+practical training

Zlomeniny HK a sportovní traumatologie

8,30-11,00h

 

stáž oddělení

11,00-12,30h

individuální asistence na sále 1 student
Wed 15.11.2023 8:00 - 14:00 seminar+practical training

Poranění páteře a zlomeniny DK

8,30-11,00h

 

stáž oddělení

11,00-12,30h

individuální asistence na sále 1 student
Thu 16.11.2023 8:00 - 14:00 practical classes

Simulační laboratoř Plzeňská  - osteosyntézy 8,45-12,00h

8,45-10,15 sk.A a B, 10,30-12,00h sk.C a D

individuální asistence na sále 1 student
Fri 17.11.2023 8:00 - 14:00 seminar Opakování, shrnutí, zápočtový test
23aD0108009x07

Groups of students
M4.7.VSEOB
Mon 18.12.2023 8:00 - 14:00 seminar

Výuka probíhá na stážovně dospělé části přízemí, průchod mezi uzlem A a B

aktuální informace  k výuce https://ortopedielf2.cuni.cz

Úvod, vyšetření, zobrazovací metody, osteosyntéza, obvazy

8,30-11,00h

přednášející dle aktuálního sylabu

individuální asistence na sále 1 student
Tue 19.12.2023 8:00 - 14:00 seminar+practical training

Zlomeniny HK a sportovní traumatologie

8,30-11,00h

 

stáž oddělení

11,00-12,30h

individuální asistence na sále 1 student
Wed 20.12.2023 8:00 - 14:00 seminar+practical training

Poranění páteře a zlomeniny DK

8,30-11,00h

 

stáž oddělení

11,00-12,30h

individuální asistence na sále 1 student
Thu 21.12.2023 8:00 - 14:00 practical classes

Simulační laboratoř Plzeňská  - osteosyntézy 8,45-12,00h

8,45-10,15 sk.A a B, 10,30-12,00h sk.C a D

individuální asistence na sále 1 student
Fri 22.12.2023 8:00 - 14:00 seminar Opakování, shrnutí, zápočtový test
23aD0108009x08

Groups of students
M4.8.VSEOB
Mon 08.04.2024 8:00 - 14:00 seminar

Výuka probíhá na stážovně dospělé části přízemí, průchod mezi uzlem A a B

aktuální informace  k výuce https://ortopedielf2.cuni.cz

Úvod, vyšetření, zobrazovací metody, osteosyntéza, obvazy

8,30-11,00h

přednášející dle aktuálního sylabu

individuální asistence na sále 1 student
Tue 09.04.2024 8:00 - 14:00 seminar+practical training

Zlomeniny HK a sportovní traumatologie

8,30-11,00h

 

stáž oddělení

11,00-12,30h

individuální asistence na sále 1 student
Wed 10.04.2024 8:00 - 14:00 seminar+practical training

Poranění páteře a zlomeniny DK

8,30-11,00h

 

stáž oddělení

11,00-12,30h

individuální asistence na sále 1 student
Thu 11.04.2024 8:00 - 14:00 field trip XIII. Jarní ortopedické symposium
Fri 12.04.2024 8:00 - 14:00 seminar Opakování, shrnutí, zápočtový test
23aD0108009x09

Groups of students
M4.9.VSEOB
Mon 29.01.2024 8:00 - 14:00 seminar

Výuka probíhá na stážovně dospělé části přízemí, průchod mezi uzlem A a B

aktuální informace  k výuce https://ortopedielf2.cuni.cz

Úvod, vyšetření, zobrazovací metody, osteosyntéza, obvazy

8,30-11,00h

přednášející dle aktuálního sylabu

individuální asistence na sále 1 student
Tue 30.01.2024 8:00 - 14:00 seminar+practical training

Zlomeniny HK a sportovní traumatologie

8,30-11,00h

 

stáž oddělení

11,00-12,30h

individuální asistence na sále 1 student
Wed 31.01.2024 8:00 - 14:00 seminar+practical training

Poranění páteře a zlomeniny DK

8,30-11,00h

 

stáž oddělení

11,00-12,30h

individuální asistence na sále 1 student
Thu 01.02.2024 8:00 - 14:00 practical classes

Simulační laboratoř Plzeňská  - osteosyntézy 8,45-12,00h

8,45-10,15 sk.A a B, 10,30-12,00h sk.C a D

individuální asistence na sále 1 student
Fri 02.02.2024 8:00 - 14:00 seminar Opakování, shrnutí, zápočtový test
23aD0108009x10

Groups of students
M4.10.VSEOB
Mon 29.04.2024 8:00 - 14:00 seminar

Výuka probíhá na stážovně dospělé části přízemí, průchod mezi uzlem A a B

aktuální informace  k výuce https://ortopedielf2.cuni.cz

Úvod, vyšetření, zobrazovací metody, osteosyntéza, obvazy

8,30-11,00h

přednášející dle aktuálního sylabu

individuální asistence na sále 1 student
Tue 30.04.2024 8:00 - 14:00 seminar+practical training

Zlomeniny HK a sportovní traumatologie

8,30-11,00h

 

stáž oddělení

11,00-12,30h

individuální asistence na sále 1 student
Wed 01.05.2024 8:00 - 14:00 seminar+practical training

Poranění páteře a zlomeniny DK

8,30-11,00h

 

stáž oddělení

11,00-12,30h

individuální asistence na sále 1 student
Thu 02.05.2024 8:00 - 14:00 practical classes

Simulační laboratoř Plzeňská  - osteosyntézy 8,45-12,00h

8,45-10,15 sk.A a B, 10,30-12,00h sk.C a D

individuální asistence na sále 1 student
Fri 03.05.2024 8:00 - 14:00 seminar Opakování, shrnutí, zápočtový test
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html