SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Ophthalmology - D0108006
Title: Oční lékařství
Guaranteed by: Department of Ophtalmology (13-412)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 2 [weeks]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: MUDr. Martin Hložánek, Ph.D.
Classification: Medicine > Clinical Disciplines
Pre-requisite : D0105340, D0105439, D0105454
Is pre-requisite for: DV01037
Annotation -
It is necessary to know a terminology and physical examination of a patient for successful credit. You must to obtain a credit before an examination (it is a condition sine qua non). Basic information about ophthalmology education: the lectures and practical education last two weeks and are located in Clinic (Blue building, part B, 3rd floor). For organization of education is responsible doc. MUDr. Pavel Pochop, Ph.D.
Last update: Čechová Jana, Mgr. (21.02.2019)
Aim of the course - Czech

Schopnost studenta odlišit fyziologický a patologický nález na oku a jeho přídatných orgánech, praktické zvládnutí základních vyšetřovacích a léčebných dovedností včetně první pomoci při očních úrazech. Znalost oftalmologické terminologie a orientace v patologii očních onemocnění včetně souvislostí s celkovými chorobami.

Last update: Hubáčková Hedvika (21.01.2014)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou pro vykonání zkoušky je zápočet, při němž předpokládáme znalost základní terminologie oboru a vyšetřovacího postupu, včetně schopnosti rozlišit fyziologický a abnormální nález na předním segmentu oka a jeho přídatných orgánech. K zápočtu si studenti přináší index i logbook.

Last update: Faltová Dana (17.01.2018)
Literature - Czech

Rozsíval et al.: Oční lékařství, Galén, 2017, ISBN 978-80-7492-316-6

Heissigerová J. a kol.: Oftalmologie, vydavatelství MAXDORF, 2018

Kanski's Clinical Ophthalmology: A Systematic Approach, 8e 8th Edition, ISBN-13: 978-0702055720

MOODLE:

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=7074

Last update: Kovář Jan (10.06.2022)
Requirements to the exam - Czech

Podmínkou pro vykonání zkoušky je zápočet, při němž předpokládáme znalost základní terminologie oboru a vyšetřovacího postupu, včetně schopnosti rozlišit fyziologický a abnormální nález na předním segmentu oka a jeho přídatných orgánech. K zápočtu si studenti přináší index i logbook.

Přihlášení ke zkoušce na sekretariátě kliniky je závazné, odhlášení je možné pouze na základě předloženého lékařského potvrzení.

Za organizaci výuky odpovídá zástupce přednosty pro výuku doc. MUDr. Pavel Pochop, Ph.D.

1. exoftalmus, enoftalmus

2. orbitocellulitis, flegmona a absces očnice

3. entropium, ektropium a porucha motility víček

4. akutní a chronické záněty víček

5. neprůchodnost slzných cest, dakryocystitis

6. novorozenecké konjunktivitidy

7. akutní a chronické konjuktivitidy

8. keratoconjuctivitis epidemica, chlamydiové záněty spojivky

9. alergické záněty spojivek

10. povrchní a hluboké keratitidy

11. herpes simplex corneae, herpes zoster ophthalmicus

12. dif. dg. snížené transparence rohovky

13. keratoplastika a její indikace

14. akutní a chronická uveitis

15. oční nádory dospělého věku

16. primární glaukom

17. glaukom v dětském věku

18. sekundární glaukom

19. farmakologická a chirurgická léčba glaukomu

20. dif. dg. glaukomového záchvatu, iritidy a konjunktivitidy

21. změny polohy čočky, afakie, sekundární a komplikovaná katarakta

22. komplexní léčba vrozené katarakty

23. senilní katarakta a její léčba

24. povrchní a hluboká injekce v dif. dg. červeného oka

25. subjektivní příznaky očních onemocnění

26. vyšetření visu a předního a zadního segmentu oka

27. hypermetropie

28. myopie

29. astigmatismus, chirurgická léčba refrakčních vad

30. akomodace a její poruchy, presbyopie, afakie

31. retinopatie nedonošených dětí a její léčba

32. sítnicové dystrofie a degenerace

33. diabetická retinopatie a její léčba

34. změny na očním pozadí při systémové hypertenzi

35. arteriální a venózní retinální okluze

36. přední ischemická neuropatie optiku

37. věkem podmíněná makulární degenerace

38. primární a sekundární odchlípení sítnice

39. záněty zrakového nervu

40. městnavá papila

41. edém papily a dif. dg.

42. oční nádory dětského věku

43. vrozené oční vady, leukokorie

44. konkomitující strabismus

45. paralytický strabismus

46. amblyopie, její typy a léčba

47. tupé poranění oka

48. eroze rohovky, cizí tělísko ve spoj. vaku, cizí tělísko na rohovce

49. penetrující poranění oka a endoftalmitis, sympatická oftalmie

50. enukleace a eviscerace bulbu a jejich indikace

51. pars plana vitrektomie a její indikace

52. chemické poranění oka, opthtalmia photoelectrica

53. příčiny náhlé ztráty zraku

54. příčiny postupné ztráty zraku

55. léze zrakové dráhy a poruchy zorného pole

56. slabozrakost a slepota, pomůcky pro zrakově postižené

57. akutní stavy v oftalmologii

58. oko a celkové choroby

59. postižení oka u autoimunitních onemocnění

60. využití laseru v oftalmologii

Last update: Čechová Jana, Mgr. (20.11.2019)
Syllabus - Czech
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:
Základní oftalmologické vyšetření (prakticky vyšetření vízu, biomikroskopie na štěrbinové lampě, přímá oftalmoskopie), a nácvik dalších praktických dovedností - zejména everze horního víčka, výplachu spojivkového vaku, konfrontační perimetrie, palpace nitroočního tlaku a aplikace očních léků.

Refrakční vady oka: myopie, hypermetropie, astigmatismus, presbyopie

Onemocnění:

1. orbity (exo- a enoftalmus, záněty, nádory)

2. slzného systému (poruchy funkce, záněty)

3. víček (poruchy polohy a postavení, záněty, nádory)

4. spojivky (záněty, degenerace)

5. rohovky (záněty, degenerace a dystrofie, poruchy zakřivení)

6. uvey (záněty, nádory)

7. čočky (změny polohy a transparence, afakie, pseudofakie)

8. sítnice (retinopatie, cévní poruchy, odchlípení, nádory, degenerace a dystrofie)

9. zrakového nervu (atrofie, záněty, cévní poruchy)

Glaukomy (s otevřeným úhlem, s uzavřeným úhlem, primární a sekundární)

Pediatrická oftalmologie (vývoj vidění, vývojové abnormality oka, vrozená a infantilní katarakta a glaukom (hydrofalmus) strabismus, amblyopie)

Oční úrazy (tupá poranění, penetrující a perforační poranění, popálení a poleptání, fotoelektrická oftalmie)

Last update: Hubáčková Hedvika (21.01.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html