SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Medical Informatics - D0103137
Title: Lékařská informatika
Guaranteed by: Department of Science Information (13-760)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 14 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Zuzana Dobiašová
Classification: Medicine > Informatics
Pre-requisite : D01010332
Interchangeability : D0103138
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (31.08.2017)
Tématickou náplní předmětu je výuka informační gramotnosti studentů všeobecného lékařství v informační společnosti ve vztahu k infomačním a komunikačním technologiím
Aim of the course - Czech
Last update: Hedvika Hubáčková (21.01.2014)
  • formulovat a uplatňovat příhodnou strategii vyhledávání informací
  • využívat náležitým způsobem databáze Medline a další informační zdroje
  • vyhodnocovat kvalitu a relevanci nalezených informací
  • používat odpovídající citační standardy
  • předkládat a náležitým způsobem s kvantitativními a kvalitativními informacemi přehledně sumarizovat doložitelné údaje pocházející z vícerých zdrojů a vypracovávat k dané věci seminární práci

Literature - Czech
Last update: Hedvika Hubáčková (21.01.2014)

E-learningový kurz Informace v medicíně

E-learningový kurz PubMed hravě : výukový program

Feberová, J.: Jak na Medline efektivně. Praha : Triton, 2004. ISBN 80-7254-502-7

Šmerhovský, Z.: Medicína založená na důkazech z pohledu klinické epidemiologie. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1314-7

Kasal, P.: Internet a medicína. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-247-0119-7

Kasal, P.: Lékařská informatika. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2000

Další materiály jsou dostupné na

Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (31.08.2017)
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:
České zdroje pro výuku - Úvod, autentizace - CAS, Shibboleth, eduID. Zdroje MEFANETu. Další české zdroje pro medicínu (eCUNI a další publi systémy)

Vyhledávání - UKAŽ. Katalogy a informační brány. Souborné vyhledávače.

Publikační a citační etika. Citace. Citace Pro

Volné zdroje v medicíně. Open access zdroje, Google

Pubmed. Evidence Based Medicine

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html