SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected chapters from oncology - D0100098
Title: VP - Vybrané kapitoly z onkologie
Guaranteed by: Department of Paediatric Haematology and Oncology (13-462)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2015
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20, C [HT]
Extent per academic year: 1 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Pediatrická onkologie patří, co se týče léčebných výsledků, k nejúspěšnějším oborům druhé poloviny 20. století. Vzdor tomuto fascinujícímu zlepšení jsou nádory dětí a dospívajících druhou nejčastější příčinou smrti v této věkové skupině.
Last update: Hubáčková Hedvika (27.01.2014)
Aim of the course - Czech

Prohloubit znalosti o obecné i specielní onkologii se zaměřením na nádory dětí a adolescentů.

Last update: Hubáčková Hedvika (27.01.2014)
Syllabus - Czech
Obsahové zaměření přednášek a seminářů:
Historie onkologie.

Diagnostické chyby v onkologii.

Nádory u dospívajících.

Význam laboratorních metod pro diagnostiku nádorů CNS.

Detekce a význam minimální nádorové choroby u solidních nádorů.

Nové přístupy v léčbě nádorů a vývoj nových léků.

Transplantace u leukémií a solidních nádorů.

Psychologické aspekty péče o pacienta a jeho rodinu při protinádorové léčbě.

Molekulární genetika v onkologii.

Význam cytogenetiky v onkologii.

Nádory mozku u dětí a adolescentů, diagnostika a léčba.

Paliativní péče v onkologii, eutanázie.

Last update: Hubáčková Hedvika (27.01.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html