SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychotherapeutic Bases - D0100095
Title: VP - Psychoterapeutická propedeutika
Guaranteed by: Department of Paediatric Psychiatry (13-443)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2015
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20, C [HT]
Extent per academic year: 1 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
doc. PhDr. Jana Kocourková
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Aim of the course - Czech

Výukovým cílem je seznámení se s problematikou psychoterapeutického přístupu k pacientům ve zdravotní péči a dále se specializovanými technikami systematické psychoterapie. Předmět je určen pro studenty klinických ročníků medicíny, tedy pro ty, kteří již mají vlastní zkušenost z kontaktů s pacienty. Předpokládá se zájem o otázky vztahu mezi terapeutem a pacientem a osobní sebereflexi s ochotou prezentovat vlastní otázky a problémy pro psychoterapeutické zpracování.

Last update: Hubáčková Hedvika (24.01.2014)
Syllabus - Czech

Program výuky bude rozčleněn do následujících celků:

Přednášky s charakteristikou hlavních psychoterapeutických směrů, škol a technik /včetně aktuálních otázek organizačních, výcvikových a uplatnění v praxi/.

Semináře budou věnované diskusnímu zpracování vybraných problémů u prezentovaných pacientů, případně diskusi nad psychoterapeutickými otázkami, které přinesou sami studenti.

Část praktických cvičení a ukázek psychoterapeutických technik, kde půjde o demonstraci různých technik a přístupů formou vlastního zážitku.

Stáž nepředpokládá rekapitulaci odborných znalostí v jednotlivých klinických oborech, ani absolvovaný blok předmětu psychiatrie. Jde o přístup, který je méně orientován „na nemoc“ a více „na pacienta“.

Přednášky:
Úvod do psychoterapie. Teoretická východiska, přehled směrů a technik. Aplikace psychoterapie v medicíně. Integrace psychoterapie a farmakoterapie.

Podrobnější seznámení se s následujícími přístupy:

psychoanalytická a dynamická psychoterapie

kognitivní behaviorální terapie

relaxační a hypnotické techniky

rodinná terapie

skupinová psychoterapie

Demonstrace některých technik formou vlastního zážitku:

Ukázka práce s imaginativními tématy

Autogenní trénink

Užití sociometrických technik

Rozhovor s pacientem ve skupině a následující diskuse

Studenty individuálně vedený rozhovor s pacientem (předpokládá se písemné zpracování)

Závěrečná diskuse teoretických témat a praktických zkušeností. Zhodnocení stáže.

Last update: Hubáčková Hedvika (24.01.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html