SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Modern diagnostics in onco-haematology - D0100049
Title: VP - Moderní diagnostika v onkohematologii - Dětská akutní leukemie jako model
Guaranteed by: Department of Paediatric Haematology and Oncology (13-462)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2015
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20, C [HT]
Extent per academic year: 1 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Syllabus - Czech
1. den
Úvod do kursu, úvod do zásad práce v molekulárně-genetické laboratoři.

Praktická část: isolace mononukleárních buněk z krve na Ficollovém gradientu

V přestávce, resp. po skončení praktické části přednášky/semináře na téma:

celkem 45 min.

 • etiologie ALL: in-utero vzniklé leukemie + model vzniku leukemie
 • principy PCR

2. den
Příprava kvantitativní polymerasové řetězové reakce (qPCR) s amplifikací albuminového genu z připravené DNA. Analysa výsledků.

Analysa produktů PCR reakce v systému Lab-on-the-Chip.

V přestávkách přednášky/semináře na téma:

celkem 60 min.

 • dětské leukemie, etiologie AL
 • molekulární diagnostika a nové prognostické znaky akutních leukemií

3. den
Nekvantifikační qPCR strategie (mutace Leiden: příprava a vyhodnocení reakce z vlastních vzorků)

V přestávkách přednášky/semináře na téma:

celkem 70 min.

 • experimentální přístup
 • metody kvantifikace PCR a MRN

4. den
Imunodiagnostika

Zásady práce v imunologické laboratoři.

Praktická část:

značení buněk monoklonálními protilátkami, práce s průtokovým cytometrem a hodnocení výsledků parametrů buněčné imunity, praktické ukázky vyšetření vzorků pacientů s akutní leukemií

V přestávkách přednášky/semináře na téma:

 • povrchové molekuly fysiologických a maligních buněk, princip vyšetřování na průtokovém cytometru
 • imunofenotypisace akutních leukemií
 • detekce proteinů TK

5. den
Sekvenování nové generace (NGS) jako budoucí základ biomedicíny

Druhy NGS a jejich využití. Praktická presentace výsledků.

V přestávkách přednášky/semináře na téma:

 • princip metody a typy NGS
 • experimentální/klinické aplikace jednotlivých metod NGS

Zápočet

Last update: Hubáčková Hedvika (24.01.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html