SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Immunology in modern treatment and diagnosis - D01000201
Title: VP - Imunologie v moderní léčbě a diagnostice
Guaranteed by: Department of Immunology (13-722)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2015
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20, C [HT]
Extent per academic year: 1 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Syllabus - Czech

Volitelný předmět je formátu jednotýdenního kurzu. Tento bude tematicky rozdělen na tři bloky po dvou, jednom a dvou dnech.

V prvním bloku se studenti úvodem stručně seznámí s oborem imunologie a jeho souvisejícími podobory. V další části tohoto bloku bude výuka věnována diagnostickým metodám v imunologii. A to s ohledem na jejich principy, hodnocení, strategii zavádění a užití. Zároveň bude objasněn vztah diagnostických metod k výzkumu, vývoji a zavádění moderní léčby.

Náplní druhého bloku kurzu bude prezentace vybraných imunologických metod v praxi. Studenti navštíví diagnostické a výzkumné laboratoře Ústavu imunologie, kde jim budou demonstrovány vybrané diagnostické a výzkumné metody pod dohledem odborných pracovníků.

Třetí blok kurzu bude zaměřen klinicky. V úvodní části bude studentům hlouběji představen obor alergologie a klinické imunologie a možnosti specializačního vzdělávání v tomto oboru. Dále bude následovat prezentace základních principů a teoretických základů jednotlivých imunopatologií, jejich klinického obrazu, diagnostiky a léčby. Tyto budou zahrnovat imunopatologie, jako jsou alergie, autoimunita, imunodeficience a nádorová imunologie. Součástí bloku bude i příslušná kazuistika.

Last update: Hubáčková Hedvika (23.01.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html