SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
An introduction to R and data analysis - D01000200
Title: VP - Uvedení do R a analýzy dat
Guaranteed by: Department of Paediatric Haematology and Oncology (13-462)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2015
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20, C [HT]
Extent per academic year: 1 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
doc. RNDr. Karel Fišer, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět je určen doktorandům a všem studentům pregraduálního studia, kteří uvažují, že by část své kariéry strávili vědeckou prací. Posluchači budou mít možnost seznámit se s moderním, otevřeným nástrojem pro analýzu biomedicínských dat. Předmět je koncipován jako uvedení pro úplné začátečníky a žádné předchozí znalosti nejsou vyžadovány. Studenti si osvojí práci s analytickým nástrojem a skriptovacím jazykem R (The R Project for Statistical Computing, http://www.r-project.org/). V prostředí R se naučí načítat, upravovat a exportovat data. Základy programování a psaní vlastních funkcí a skriptů. Na jednoduchých příkladech se naučí základní práci s textovými řetězci, statistické metody a vizualizci dat. Studenti se také naučí vedení digitálních projektů transparentní reprodukovatelnou formou tak aby svoje analýzy mohli kdykoliv přesně zopakovat. Na kurz bude navazovat pokračování (Analýza dat v R a vybrané kapitoly ze statistiky), samostatně vypsané v následujícím semestru. Pokračování bude věnováno rozšíření znalostí získaných v úvodní části kurzu a pokročilejším analytickým metodám (analýza přežívání, analýza časových řad, statistické modely a jiné podle odborného zájmu posluchačů).
Last update: Hubáčková Hedvika (15.09.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html