SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
????? - D01000144
Title: VP - Alergologie a klinická imunologie
Guaranteed by: Department of Immunology (13-722)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2015
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20, C [HT]
Extent per academic year: 1 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Syllabus - Czech

Kurs je týdenní. V úvodním bloku budou studenti seznámeni s oborem alergologie a klinické imunologie a možnosti specializačního vzdělávání v tomto oboru. Bude jim zadána kazuistika, kterou do příslušného dalšího dne vypracují za domácí úkol. Každý den je pak věnován jedné oblasti imunopatologických stavů: alergie/autoimunita/imunodeficience/nádorová imunologie. Úvodní přednáška obsahuje základní principy a teoretické základy jednotlivých imunopatologií, klinický obraz, diagnostiku a léčbu. Navazuje blok laboratorních diagnostických metod vztažených vždy k příslušné imunopatologii, včetně praktické ukázky v laboratoři. Každý den je pak zakončen prezentací kazuistiky příslušné imunopatologie - studenti prezentují sami a s vyučujícím diskutují diferenciální diagnostiku a léčebné postupy.

Last update: Havlová Marie (04.11.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html