SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Methods of molecular genetics and essentials of scientific work - D0100013
Title: VP - Metody molekulární genetiky a základy vědecké práce
Guaranteed by: Department of Paediatric Haematology and Oncology (13-462)
Faculty: Second Faculty of Medicine
Actual: from 2015
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20, C [HT]
Extent per academic year: 1 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Syllabus - Czech

17. 3. - 21. 3. 2014, 14:00 - cca 16:00

CLIP, Laboratorní centrum KDHO - Molekulární genetika (E. Froňková, M. Žaliová, J. Starková, J. Trka, J. Zuna)
CLIP, Laboratorní centrum KDHO - Průtoková cytometrie (T. Kalina, K. Fišer)
Laboratoř molekulární genetiky Pediatrické kliniky a Ústavu lékařské mikrobiologie (O. Cinek)

1. den (JT, JZ):

Úvod do kursu.

Presentace výsledků vědecké práce formou posteru a přednášky.

Podávání grantových aplikací.

„Journal club“.

2. den (TK):

Psaní abstrakt a vědeckých publikací, typy a struktura vědeckého článku.

Vyhledávání odborné literatury, práce s elektronickými databasemi.

3. den (EF, MŽ, JS):

Moderní metody - microarrays, SNP genotyping, next generation sequencing - principy, úskalí.

Aplikace pokročilých metod.

4. den: (JZ, KF):

Molekulární genetika a fylogeografie.

Horizontální a vertikální přenos malignity.

Bioinformatika.

5. den (OC):

Hodnocení dat, základní statistické postupy.

Zápočet.

Last update: Hubáčková Hedvika (23.01.2014)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html