SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Osteoporosis II - part of the trauma - CVOL1030
Title: Osteoporóza II - traumatologická část
Guaranteed by: Department of Orthopaedics and Traumatology 3FM CU and UHKV (12-ORTO)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/15, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (25)
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
Attributes: Modul IID
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Kurz "Osteoporóza II" je zaměřen na prezentaci možností operační léčby osteoporotických zlomenin. Uvádí přehled typických klinických obtíží, základní diagnostiku fyzikálním vyšetřením a zobrazovacími metodami, způsob plánování jednotlivých operačních výkonů a jejich provedení.
Last update: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (19.03.2015)
Aim of the course - Czech

 

Primárním cílem předmětu je podání komplexního pohledu na subjektivní obtíže a objektivní projevy osteoporotických zlomenin.

 

Sekundárním cílem je prezentovat diagnostiku těchto stavů zobrazovacími metodami.

 

Terciálním cílem je vysvětlit indikace jednotlivých operačních výkonů a způsob jejich plánování.

 

Kvartérním cílem je seznámit studenty se samotným provedením těchto operačních výkonů.

 

 

 

Last update: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (19.03.2015)
Literature - Czech

 

http://osteokurz.lf3.cuni.cz/

 

Základy klinické anatomie pohybového aparátu/ J. Bartoníček a J. Heřt - 1. vyd. - Praha: Maxdorf, 2004, ISBN 80-7345-017-8

 

Základy ortopedie / A. Sosna a kol. - 1. vyd. - Praha: Triton, 2001, ISBN 80-7254-202-8

 

Ortopedie/ K. Koudela a kol. - 1. vyd. - Praha: Karolinum, 2004, ISBN 80-246-0654-2

 

Revizní operace náhrad kyčelního kloubu / O. Čech, V. Džupa - 1. vyd. - Praha: Galen, 2004, ISBN 80-7262-269-2

 

Textbook of Disorders and Injuries of the Musculoskeletal System: an Introduction to Orthopaedics, Fractures, and Joint Injuries, Rheumatology, Metabolic Bone Disease, and Rehabilitation / R.B. Salter - 3rd ed. - Williams & Wilkins, 1999

 

Outline of Orthopaedics / J.C. Adams a D.L. Hamblen - 13th ed. - Churchill Livingstone, 2001, ISBN 0-443-07024-5

 

Current Diagnosis and Treatment in Orthopaedics / Skinner - 3rd ed. - McGrawhill, 2003, ISBN 0-071-12413-6

 

Last update: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (19.03.2015)
Teaching methods - Czech

 

Jedná se o kurz založený na e-learningovém studiu textových a obrazových materiálů dostupných na web fakulty. Dva semináře slouží k diskuzi o samostudiem získaných vědomostech.

 

Last update: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (19.03.2015)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet je udělen:

 1. po absolvování dvou seminářů a úspěšném absolvování závěrečného testu,

 2. v případě nesplnění této podmínky po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

Last update: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (19.03.2015)
Syllabus - Czech
 1. Zlomeniny proximálního femuru

 2. Zlomeniny proximálního humeru

 3. Zlomeniny distálního radia

 4. Zlomeniny páteře

 5. Zlomeniny pánve

 6. Periprotetické zlomeniny po TEP

 7. Selhání OS materiálu

 8. Specifika primární rehabilitace po operační léčbě

 9. Kazuistiky

Last update: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (19.03.2015)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html