SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Occupational medicine - CVOL1011
Title: Pracovní lékařství
Guaranteed by: Department of Occupational and Travel Medicine 3FM CU and UHKV (12-PRAC)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2016
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/15, C [HS]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (3)
summer:unknown / unknown (3)
Min. number of students: 3
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: MUDr. Nela Třmínková
Attributes: Modul IID
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Povinně volitelný jednosemestrový kurz. V kurzu se studenti seznámí s celou problematikou oboru pracovního lékařství: se zdravotními riziky spojenými s pracovními činnostmi, s hodnocením velikosti a závažnosti expozice různým faktorům, které se vyskytují v pracovním prostředí. Ochrana zdraví při práci - současná legislativa. Prevence.
Last update: Kneidlová Monika, doc. MUDr., CSc. (24.03.2015)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je seznámení studentů se zdravotními riziky, která souvisejí s výkonem povolání v různých odvětvích ekonomické činnosti a s metodami hodnocení zdravotního rizika. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocí vyvolaných nebo ovlivněných prací (nemoci z povolání, nemoci spojené s prací) a jejich prevence. Přehled současné platné legislativy, která vyplývá z  uvedené problematiky, zejména z ochrany zdraví při práci.

Last update: Kneidlová Monika, doc. MUDr., CSc. (24.03.2015)
Literature - Czech

Provazník,K., Komárek,L. a kol.: Manuál prevence v lékařské praxi (souborné vydání), CD ROM, Fortuna, Praha 2004 - 2006Brhel,P., Manoušková,M., Hrnčíř,E. a kol.: Pracovní lékařství. Základy primární pracovnělékařské péče, NCO NZO Brno, 2005, 338 s.Pracovní lékařství - odborný časopis zaměřený na problematiku zdravotní péče o pracující, hygienu práce a nemoci z povolání, vydavatel Česká lékařská společnost JEP, Praha 

Kolektiv autorů: Prevence v pracovním lékařství, 1. vyd. Praha: Nadace Cindi, 3. LF UK, 2010, 181 s.

Last update: Kneidlová Monika, doc. MUDr., CSc. (24.03.2015)
Teaching methods - Czech

Přednášky, semináře, praktická cvičení.

Last update: Kneidlová Monika, doc. MUDr., CSc. (24.03.2015)
Requirements to the exam - Czech

70 % účast  na seminářích, prezentace na zadané téma.

Last update: Kneidlová Monika, doc. MUDr., CSc. (24.03.2015)
Syllabus - Czech

Pracovní lékařství - náplň a cíle oboru. Pracovnělékařská služba, legislativní opatření. Rizikové faktory v pracovním prostředí - fyzikální, chemické a biologické. Plicní onemocnění. Infekční onemocnění. Intoxikace. Rizika práce ve zdravotnictví. Nemoci z povolání. Ochrana zdraví při práci.

Last update: Kneidlová Monika, doc. MUDr., CSc. (24.03.2015)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html