SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Applied kinesiology - CVOL0327
Title: Aplikovaná kinezioterapie
Guaranteed by: Department of Rehabilitation Medicine 3FM CU and UHKV (12-REHA)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/30, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: 8
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Mgr. Renáta Tejnská
Comes under: BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BFY-VP-2 (ZÁPIS)
BFY-VP-3 (ZÁPIS)
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Víkendový kurz v Českém Brodě. Studenti užijí své dosavadní znalosti v syntetickém přístupu k jednotlivým diagnózám s častým výskytem v ambulancích fyzioterapie. Studenti získají znalost zacílení kineziologického rozboru a dalších cílených vyšetření k upotřebení při návrhu krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu. Zodpovíme otázku, kdy pacient nepatří do ordinace fyzioterapeuta a kam jej odeslat. Syntéza jednotlivých fyzioterapeutických metod a jejich užití v daných terapeutických přístupech.
Last update: Maternová Kateřina, Bc. (05.04.2023)
Course completion requirements - Czech

zkouška

Last update: Maternová Kateřina, Bc. (05.04.2023)
Course completion requirements - Czech

zkouška

Last update: Maternová Kateřina, Bc. (05.04.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html