SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Workshop in neurorehabilitation - CVOL0295
Title: Workshop in neurorehabilitation
Guaranteed by: Department of Rehabilitation Medicine 3FM CU and UHKV (12-REHA)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/40, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: 4
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Comes under: BF-VP-3 (ZÁPIS)
BFY-VP-2 (ZÁPIS)
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Detailnější cíle a obsah kurzu budou vytvořeny ve spolupráci odborníků tří spolupracujících univerzit (Savonia University of Applied Sciences, Finsko, 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Česká republika a Thessaly University, Řecko). Společně bude vytvořen 3 ECT kurz v angličtině, který bude realizován jako virtuální setkání, a následně jako týdenní kontaktní výuka na 3. LF UK (květen 2024). Kurzu se účastní více než 30 studentů fyzioterapie a kolem 20 pedagogů. Hlavním cílem virtuálního setkání dne 16. 4. 2024 bude představit kurz BIP, vzájemně se seznámit, popsat nadcházející program a zadat domácí práci studentům. Po virtuální schůzce se účastníci kurzu budou moci přihlásit na platformu kurzu v Moodle a začít plnit své individuální a skupinové výukové úkoly. V kurzu 13. – 17.5. 2024 bude problematika fyzioterapie neurologicky nemocných studována z různých pohledů. Ve skupinách se studenti seznámí s následujícími tématy: fyzioterapie po cévní mozkové příhodě, u roztroušené sklerózy, u Parkinsonovy nemoci, u děti s neurologickými poruchami, u lidí po poranění míchy, a virtuální realita a robotika. Tato témata jim budou následně představena experty na danou problematiku. Dále navštíví klinická pracoviště, kde se budou moci seznámit s klinickou prací u těchto speciálních diagnóz. Seznámí se také s vědeckými projekty v této problematice. Na závěr týdne studenti prezentují svou skupinovou práci (prezentace, článek). V průběhu týdne budou také zorganizovány různé společenské akce, kde se budou moci účastníci seznámit a navázat užší spolupráci (večeře, divadlo, sportovní aktivity). Department of rehabilitation, Third Faculty of Medicine, Czech Republic together with School of Health Care, Savonia University of Applied Sciences, Finland, and Department School of Health Sciences University of Thessaly, Greece organize Blended Intensive Programme. Term: 16. 4. 2024 virtual part 13. – 17.5. 2024 physical part Program will be finalised at February 2024. Physiotherapy has an irreplaceable role in the treatment of neurological patients. The quality of education of physiotherapists should potentially improve the quality of care and consequently the quality of life of people with neurological diseases. To achieve this result, it is important to find effective and new ways to educate physiotherapists. One such possibility is to organize a Blended International Program (BIP) - a one-week course with an online component, in which at least three universities will participate. Universities will ensure quality presentations by qualified academics who have not only clinical but also scientific experience in this area, which will improve the quality of education and bring new content of neurological rehabilitation to the teaching of physiotherapy students. In addition, it will offer students dialogue with foreign students, which will improve their language skills. Students' active work in international groups will improve their communication skills and ability to present their own results. Students will form six international groups. Each of them prepares and then presents a lecture and an article in a selected area (physiotherapy after a stroke, multiple sclerosis, etc.). Participants will often visit specific workplaces dedicated to neurological patients.
Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (23.08.2023)
Course completion requirements - Czech

aktivní účast, prezentace

Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (23.08.2023)
Course completion requirements - Czech

aktivní účast, prezentace

Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (23.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html