SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Early neurorehabilitation - CVOL0071
Title: Včasná neurorehabilitace
Guaranteed by: Department of Rehabilitation Medicine 3FM CU and UHKV (12-REHA)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/12, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (25)
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.
Comes under: BF-VP-2 (ZÁPIS)
BF-VP-3 (ZÁPIS)
BFY-VP-1 (ZÁPIS)
BFY-VP-2 (ZÁPIS)
BFY-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-3 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-4 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-5 (ZÁPIS)
VSEOB-VP-6 (ZÁPIS)
VSEOB1-VP-3 (ZÁPIS)
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Včasná neurorehabilitace je definována jako fáze rehabilitace, během které musí být ještě v případě nutnosti zajištěna intenzivní péče. Přijímáni jsou pacienti s těžkými poruchami vědomí následkem těžkého poškození mozku. Důvodem postižení může být traumatické poškození mozku, porušení mozkového prokrvení, mozkové krvácení, hypoxie – zejména stavy po kardiopulmonální resuscitaci, záněty centrálního nervového systému, tumory, intoxikace a jiné. Také pacienti s jinými těžkými neurologickými poruchami, jako jsou např. Locked-in syndrom, Guillain-Barré syndrom nebo vysoké transverzální syndromy, patří do fáze včasné rehabilitace. Přijímací kritéria jsou následující – primární akutní terapie musí být ukončena, aktuálně nejsou nutné žádné operativní intervence, pacient nemá žádné těžké infekční onemocnění, zvláště žádnou sepsi nebo floridní osteomyelitidu, intrakraniální tlak je stabilní, kardiopulmonální funkce jsou alespoň v lehu stabilizovány, pacient má chybějící schopnost aktivní spolupráce a je plně odkázán na ošetřovatelskou péči. Ve většině případů se setkáváme s nutností výživy pacienta pomocí sondy a chybějící kontinencí. Včasná neurorehabilitace začíná co nejdříve, pokud možno již od druhého dne po začátku onemocnění. Důležité je zapojení interdisciplinárního týmu již v oblasti intenzivní péče, který začíná nejprve s možnostmi profylaxe, jak v oblasti fyzioterapie, tak v oblasti logopedie a ergoterapie. K terapeutickým cílům této fáze patří zlepšení vědomí pacienta a navázání komunikace a kooperace, začínající mobilizace, zmenšení stupně poškození centrálního a periferního nervového systému a zamezení sekundárním komplikacím. Během této fáze dochází také poprvé k posouzení rehabilitačního potenciálu a plánování dalšího zabezpečení rehabilitace. Léčebné úkoly zahrnují pokračování lékařského ošetření tak, jak bylo započato ve fázi akutního onemocnění, funkční průběžnou diagnostiku poškození centrálního a periferního nervového systému, dále terapii nově vzniklých onemocnění a komplikací. Rehabilitační úkoly obsahují funkční a průběžnou diagnostiku, aktivující ošetřovatelskou péči a cílenou funkční terapii. Terapeutické odvětví fyzioterapie cílí v první řadě na mobilizaci a obnovení schopnosti stoje a chůze, logopedie na terapii poruch polykání, stejně jako na podpoření první možnosti komunikace zejména u pacientů s poruchami řeči (afázie, dysartrie). Ergoterapie podporuje v této včasné fázi terapie zejména proces vnímání hranic vlastního těla a nácvik základních činností denního života, které dopomáhají jak k zlepšení vnímaní a pozornosti, tak i ke zvýšení míry soběstačnosti pacienta. Neuropsychologie cílí na diagnostiku a terapii kognitivních funkcí, psycho-edukativní a psychoterapeutické intervence. Intenzita terapie zahrnuje 4 – 6 hodin denně cílené rehabilitační ošetřovatelské péče, několikrát denně lékařskou vizitu a funkční terapii probíhající několik hodin denně (cca 3 – 4 hodiny), která je často realizovaná i několika terapeuty dohromady (co-terapie). Terapie probíhá formou terapie jednotlivce ve většině případů tři až šest měsíců, při zvláštní indikaci a prognóze i déle.
Last update: Michenka Petr, MUDr. (21.03.2020)
Aim of the course - Czech

Získání schopnosti klinického uvažování a znalostí v neurorehabilitačních postupech u pacientů s poškozením centrálního nervového systému.

Získání schopnosti stanovit krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační program/plán s ohledem na práci v interdisciplinárním týmu.

Schopnost seznámit se s využitím vhodných terapeutických forem u hlavních neurologických  syndromů, které porušením CNS mohou vzniknout.

Získat schopnost základních znalostí assessmentu v neurorehabilitaci.

Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (05.12.2019)
Course completion requirements - Czech

100 % účast nebo účast na 2 termínech a referát na vybrané téma.

 

Rehabilitace hemianopsie

Rehabilitace neglektu

Rehabilitace apraxie

Rehabilitace chůze

Rehabilitace ruky po CMP

Rehabilitace kognitivních funkcí

Roboterapie v rehabilitaci

Virtuální realita v rehabilitaci

Mentální trénink v rehabilitaci

 

Last update: Michenka Petr, MUDr. (21.03.2020)
Literature - Czech

LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, Marcela. Rehabilitace po náhlé cévní mozkové příhodě. 1. vyd. Praha Galén, 2015. 182 s. ISBN 978-80-7492-225-1.

LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, Marcela. Rehabilitace pacientů v kómatu. 1. vyd. Praha Galén, 2013. 116 s. ISBN 978-80-7262-761-5.

LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, Marcela. Trauma mozku a jeho rehabilitace. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7262-569-7.

LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, Marcela. Neurorehabilitace.1.vyd. Praha Galén, 2005. 350 s. ISBN 80-7262-317-6.

LIPPERT-GRÜNER, Marcela. Frühstimulation: ein multimodaler Therapieansatz in der Behandlung von Komapatienten. München: Pflaum, 2002. 138 s. ISBN 3-7905-0882-9. 

Adler J, Malone D. Early mobilization in the intensive care unit: a systematic review. Cardiopulm Phys Ther J 2012; 23: 5 – 13

Li Z, Peng X, Zhu B, et al. Active mobilization for mechanically ventilated patients: a systematic review. Arch Phys Med Rehab 2013: 94: 551-561

 Gosselink R, Bott J, Johnson M et al. Physiotherapy for adult patients with critical illness: recommendations of the European Respiratory Society and European Society of Intensive Care. Medicine Task Force on Physiotherapy for Critically Ill Patients. Intensive Care Med 2008; 34:1188 – 1199

Kayambu G, Boots R, Paratz J. Physical therapy for the critically ill in the ICU: a systematic review and meta-analysis. Crit Care Med 2013; 41: 1543 – 1554

Lipshutz AKM, Gropper MA. Acquired neuromuscular weakness and early mobilization in the intensive care unit. Anesthesiology 2013; 118: 202 – 215

Amidei C. Mobilisation in critical care: a concept analysis. Intensive Crit Care Nurs 2012; 28: 73 –81

Megha, M / Harpreet, S / Nayeem, Z. Effect of frequency of multimodal coma stimulation on the consciousness levels of traumatic brain injury comatose patients.
Brain injury 2013 Volume 27, Issue 5, Page(s) 570–577

Formisano, Rita / Contrada, Marianna / Iosa, Marco / Ferri, Giulia / Schiattone, Sara / Aloisi, Marta. Coma Recovery Scale-Revised With and Without the Emotional Stimulation of Caregivers. 
The Canadian journal of neurological sciences. Le journal canadien des sciences neurologiques
2019 Volume 46, Issue 5, Page(s) 607–609

Dr. Ganesan Arumugam / Dr. Brammatha / Dr. Shivananda V / Dr. Nidhin Jose / Dr. Sashidar. EFFECT OF RIGHT SIDE MEDIAN NERVE STIMULATION ALONG WITH MULTI SENSORY COMA STIMULATION PROGRAM ON LEVEL OF CONSCIOUSNESS AND NEUROBEHAVIOURAL FUNCTION AMONG DIFFUSE AXONAL INJURY PATIENTS. -AN EXPERIMENTAL STUDY.

Formisano, R / Contrada, M / Aloisi, M / Ferri, G / Schiattone, S / Iosa, M / Buzzi, M G. Neuropsychological rehabilitation 2019 , Page(s) 1–12

Li, Yabin / Luo, Xianggui / Wan, Miao / Li, Jiao / Wang, Hongxia / Wei, Dang / Feng, Haixia. Effectiveness of non-invasive brain stimulation on arousal and alertness in patients in coma or persistent vegetative state after traumatic brain injury: Protocol of systematic review and network
meta-analysis. Medicine 2018 Volume 97, Issue 37, Page(s) e12321

Park, Soohyun / Davis, Alice E. Effectiveness of direct and non-direct auditory stimulation on coma arousal after traumatic brain injury. International journal of nursing practice 2016 Volume 22, Issue 4, Page(s) 391–396

Stenberg, Jonas / Godbolt, Alison K / Möller, Marika C. The value of incorporating personally relevant stimuli into consciousness assessment with the Coma Recovery Scale - Revised: A pilot
study. Journal of rehabilitation medicine 2018 Volume 50, Issue 3, Page(s) 253–260

Gosseries, O / Thibaut, A / Boly, M / Rosanova, M / Massimini, M /Laureys, S. Assessing consciousness in coma and related states using transcranial magnetic stimulation combined with electroencephalography. Annales francaises d'anesthesie et de reanimation 2014 Volume 33, Issue 2, Page(s) 65–71

Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (05.12.2019)
Teaching methods - Czech

Přednášky, diskuze, skupinová práce, e-learning.

Last update: Michenka Petr, MUDr. (21.03.2020)
Syllabus - Czech

Včasná mobilizace - rehabilitace chůze

Multisenzorická stimulace

Hemianopsie a neglekt

Afázie a apraxie

Kognitivní a behaviorální funkce

Roboterapie a virtuální realita

Mentální trénink, mirror-therapy a forced-use (CIMT)

 

 

Last update: Michenka Petr, MUDr. (21.03.2020)
Entry requirements - Czech

Studenti všeobecného lékařství:  Úspěšné zakončení  předmětu Neurologie

 

 

Studenti fyzioterapie:

Úspěšné zakončení  předmětu Neurologie I  a

Interní  obory.

 

 

Last update: NOVOTNAIVA1 (29.09.2017)
Registration requirements - Czech

Určeno pro studenty Fyzioterapie a  od 3. roč.  studentům Všeobecného lékařství.

 

Termíny: LS 2018

14.3. od 15.00 hod

22.3. od 15.00 hod

19.4. od 15.00 hod

3.5. od 15.00 hod

 


Místo konání:posluchárna

Klinika rehabilitačního lékařství, pav.O, FNKV

Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (12.02.2018)
Course completion requirements - Czech

100 % účast nebo účast na 2 termínech a referát na vybrané téma.

 

Rehabilitace hemianopsie

Rehabilitace neglektu

Rehabilitace apraxie

Rehabilitace chůze

Rehabilitace ruky po CMP

Rehabilitace kognitivních funkcí

Roboterapie v rehabilitaci

Virtuální realita v rehabilitaci

Mentální trénink v rehabilitaci

 

Last update: Michenka Petr, MUDr. (21.03.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html