Psychotherapy - CRHBTH3
Title: Psychoterapie
Guaranteed by: Department of Psychiatry and Medical Psychology 3FM CU and NIMH (12-PCHI)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2008
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. PhDr. Jiří Kožený, CSc.
Mgr. Katarína Durecová
Classification: Health Care > Clinical Overview
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: HABOVA (02.05.2006)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor Fyzioterapie ve 3. ročníku. Základy přístupu k jednotlivým typům duševních poruch.
Literature - Czech
Last update: HABOVA (02.05.2006)

Vymětal, J. a kol.: Obecná psychoterapie. Praha Grada Publ. 2004

Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie. Portál, 2002