SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physiotherapy III. - Applied - CRHBPY3
Title: Fyzioterapie III. - aplikovaná fyzioterapie v klinických oborech
Guaranteed by: Department of Rehabilitation Medicine 3FM CU and UHKV (12-REHA)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 21
E-Credits: 21
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:60/75, C [HS]
summer s.:0/304, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 13 [weeks]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Alena Herbenová
prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.
MUDr. Tereza Knoppová
Classification: Health Care > Clinical Overview
Pre-requisite : CRHBPY2
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: HERBENOV (01.06.2008)
Physiotherapy IV and V - clinical practice Physiotherapy at different diagnoses in neurology, orthopaedics, traumatology, surgery, burns medicine, plastic surgery, rheumatology, internal medicine, psychiatry, paediatrics, gynaecology and obstetrics, intensive care medicine and geriatrics.
Aim of the course -
Last update: HERBENOV (01.06.2008)

Adoption of knowledge,skills and ability of clinical reasoning in physiotherapy at different clinical fields

Adoption of ability to prepare short-term and long-term physiotherapy programme/plan

Literature -
Last update: HERBENOV (01.06.2008)
Orthopaedics
Chaloupka, R.: Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii. IDVPZ, Brno, 2001

Hromádková, J. a kol.: Fyzioterapie. H&H Vyšehradská, Jinočany, 1999

Nýdrle, M., Veselá, H.: Jedna kapitola ze speciální rehabilitace poranění kolenního kloubu. IDVPZ, Brno, 1992

Psychiatry
Skaličková, O. a kol: Rehabilitace v psychiatrii. Avicenum, Praha, 1971

Hátlová, B.: Kinezioterapie v léčbě psychiatrických onemocnění.Karolinum,Praha,2002

Traumatology and surgery
Chaloupka, R.: Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii. IDVPZ, Brno, 2001

Veselý, J. a kol.: Základy poúrazové rehabilitace ruky standardními metodami. IDVPZ, Brno, 1994

Müller, I., Müllerová, B.: Léčebná tělesná výchova v chirurgii,traumatologii a ortopedii. ÚVSZP, Brno, 1982

Mastný, V.: Přehled LTV v chirurgii a traumatologii. IDVPZ, Brno, 1971

Neurology
Opavský, J.: Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. UP, Olomouc, 2003

Lenský, P.: Roztroušená skleróza mozkomíšní (nemoc, nemocný a jeho problémy). Roska, 1996

Janda, V., Kraus, J.: Neurologie pro rehabilitační pracovníky. Avicenum, Praha, 1987

Janda, V., a kol.: LTV u hemiparetiků. IDVPZ, Brno, 1982

Obrda, K., Karpíšek, J.: Rehabilitace nervově nemocných. Avicenum, Praha,1968

Kolektiv autorů.: Léčení poliomyelitidy. SZdN, Praha, 1961

Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku.Grada Avicenum,Praha,1993

Bobathová, B.: Hemiplégia dospělých.Liečreh Gúth, Bratislava, 1997

Vojta, V., Peters.: Vojtův princip. Grada Avicenum, Praha, 1995

Rehabilitace po cévní mozkové příhodě. Publikace WHO (překlad) Grada Publishing, Praha, 2004

Internal medicine
Máček, M.,Vávra, J.: Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. Avicenum, Praha, 1988

Máček, M.; Smolíková L.: Pohybová léčba u plicních chorob. Victoria Publishing, Praha, 1995

Pochopová, M.: Pohybová léčba u srdečně chorých. IDVPZ, Brno, 1994

Hromádková, J. a kol.: Fyzioterapie. H&H Vyšehradská, Jinočany, 1999

Šuchmanová, V.: Léčebná tělesná výchova u diabetiků. ÚDV SZP, Brno, 1978

Havlíčková, L., a kol.: Fyziologie tělesné zátěže. UK Praha, 1994

Gúth, A.: Vyšetrovacie a liečebné metody pre fyzioterapeutov. Liečrehab., Bratislava, 1995

Kolář, J. a kol.: Kardiologie pro sestry intenzívní péče. Akcenta, Praha, 1998

Placheta, Z.; Sieglová, J.; Štejfa, M. a spol.: Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. Grada Publishing, Praha, 1999

Gynekology and obstetrics
Volejníková, H.: Rehabilitace v práci porodní asistentky. IDVPZ, Brno, 1993

Trapl, J., Friedländrová, B.: Preventivní a léčebný tělocvik ženy. SZN, Praha, 1961

Marek, J. a kol.: Syndrom kostrče a pánevního dna. Triton, Praha, 2000

Kolektiv autorů: Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. Grada, Praha, 1996

Revmatology
Smrčka, V. a kol.: Rehabilitace revmatické ruky a ruky s parézou. IDVPZ, Brno, 1994

Králová, M., Matějíčková, V.: Rehabilitace u revmatických nemocí. Avicenum, Praha, 1985

Pediatrics
Máček, M., Vávra, J., Štefanova, J.: LTV v pediatrii. Avicenum, Praha, 1975

Javůrek, J.: Léčebná rehabilitace v pediatrii. UK, Praha, 1982

Vojta, V., Peters.: Vojtův princip. Grada Avicenum, Praha, 1995

Burns medicine
Königová, R. et al.: Komplexní léčba popálenin. Grada Publishing, Praha,1999

Königová, R., Pondělíček, I: Rekonstrukce a rehabilitace u popáleninového traumatu. Avicenum, Praha, 1983

Plastic surgery
Smrčka, V.: Poranění flexotrových šlach ruky. Victoria Publishing, Praha, 1995

Smrčka,V. a kol.: Extenzory ruky. IDVPZ, Brno, 1998

Intensive care medicine
Marek O., Adamus M., Matlochová J., Uvízl R., Sedlák C., Mrozek Z.: Anesteziologie a resuscitační péče. V.díl. Nadace AIM, 1998

Geriatrics
Kalvach, Z. et al.: Úvod do gerontologie a geriatrie I. Karolinum, Praha, 1997

Kalvach, Z., Zadák, Z., Jirák, R., Zavázalová, H., Sucharda, P. a kol.: Geriatrie a gerontologie. Grada, Praha, 2005

Teaching methods -
Last update: HERBENOV (01.06.2008)

lectures, practice

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. (24.04.2021)

Podmínky udělení zápočtu:

- 100% účast na praktické výuce (kontrola dle zápočtového listu)

- vypracování seminární práce a kasuistiky (ZS, LS)

 

Podmínky ke zkoušce:

Zkouška je teoreticko - praktická. Student prokáže znalost praktickou zkouškou na kolegyni/kolegovi či demonstrací na nemocných pod supervizí lékaře nebo vyučujícího Mgr. FT

Multiple-choice-test (80%)

 

Témata seminární práce 3. roč. ZS 2012/13     Aplikovaná fyzioterapie v klinických oborech

 Student si vybere téma losem a k zápočtu/zkoušce přinese svojí práci v rozsahu cca 3 "normostran" textu

Interna

1. Posthospitalizační fáze rehabilitace u IM

2. Zátěžová diagnostika po IM a její výstupy pro fyzioterapii (Intenzivní intervalový trénink)

3. Fyzioterapie u Astma bronchiale

4. Fyzioterapie u CHOPN

5. Diabetické komplikace a možné využití fyzioterapeutických postupů

 Ortopedie

 6. Fyzioterapie u fraktury proximálního femuru

 7. Fyzioterapie po plastice předního zkříženého vazu.

 Neurologie

8. Fyzioterapie u muskulární dystrofie/myopatie

9. Fyzioterapie u vertebrogenních onemocnění

10. Zásady fyzioterapie u syndromu/léze periferního neuronu

11. Fyzioterapie u CMP

12. Fyzioterapie u roztroušené sklerózy mozkomíšní

13. Fyzioterapie u postižení mozečku a zadních provazců míšních/mozečkové a spinální ataxie

Pediatrie

14. Charakteristika a dynamika CKP (centrální koordinační poruchy) a zásady její terapie.

15. Principy kineziterapie/LTV u dětských skolios

16. Pes equinovarus congenitus - základní charakteristika, typy a vliv na celkové držení těla, terapie.

17. Tortikolis u novorozenců, terapie, možné následky vrozené vady v dospělosti.

 Chirurgie

18. Fyzioterapie po operaci břicha s důrazem na brániční dýchání

19. Fyzioterapie v časném období po transtibiální amputaci

20. Fyzioterapie po operaci páteře

 

Klinické hodnocení/klinický rozbor pacienta/kasuistika, 3. roč. ZS 2012/13, Aplikovaná fyzioterapie v klinických oborech  

 Student během 14 denní praxe vypracuje "kasuistiku" libovolného pacienta dle svého uvážení a po konzultaci s fyzioterapeutem, který vede praktický výcvik a zanese jí do tohoto formuláře. Práce má mít cca. 3 strany textu.

Pracoviště:                                          

 Pacient (iniciály a rok narození):

 Diagnóza:

 Anamnéza:

 Dosavadní RHB/fyzioterapie:

 Současný stav:

 Výsledky vyšetření:

 Klinická rozvaha:

 Návrh fyzioterapeutického programu:

 Průběh terapie:

 Hodnocení výsledku terapie:

Návrh autoterapie, instruktáž:

Závěr a návrh dlouhodobého programu:

 Varia:

 

 

Syllabus -
Last update: HERBENOV (03.06.2008)

Orthopaedics:

The role of physical condition exercises in orthopaedics

 • Different kinds of orthopaedic aids and its use in practice
 • Training of gait
 • Physiotherapy and total endoprothesis of the hip
 • Physiotherappy and total endoprothesis of the knee
 • Physiotherapy and operation of the shoulder
 • Physiotherapy and fractures of the upper part of femur
 • Physiotherapy and injury of the knee
 • Physiotherapy and congenital defects of the hip
 • Physiotherapy and congenital defects of the spine
 • Physiotherapy and fractures of the spine

Psychiatry:
 • Rehabilitation in psychiatry
 • Documentation in psychiatry
 • Individual and group therapy
 • Examination of patients with mental disorders
 • Physiotherapy and neurotics
 • Physiotherapy and psychotics
 • Physiotherapy nd psychotics
 • Artetherapy, theatrotherapy
 • Sport in rehabilitation of mental disorders
 • Hippotherapy

Traumatology and surgery:

 • Physiotherapy in early postoperative stage
 • Physiotherapy and soft tissue injuries
 • Physiotherapy and sport injuries
 • Physiotherapy and abdominal surgery
 • Physiotherapy and chest surgery
 • Physiotherapy and vascular surgery
 • Physiotherapy and surgery of urogenital system
 • Physiotherapy and head and brain surgery
 • Physiotherapy and spine and spinal cord surgery
 • Physiotherapy and transplantation

Neurology:

 • Physiotherapy and stroke
 • Physiotherapy and lesions of peripheral nerves
 • Physiotherapy and parkinson and choreo-athetotic syndroms
 • Physiotherapy and celleberal syndrom
 • Physiotherapy and spinal ataxia
 • Physiotherapy and spinal cord lesions
 • Physiotherapy and multiple sclerosis
 • Physiotherapy and muscular dystrophy
 • Physiotherapy and postpolio syndrom
 • Physiotherapy and back pain

Internal medicine:

 • Diagnostics of cardiacs
 • Functional classification of cardiacs
 • Physiotherapy and heart-attack.
 • Physiotherapy and ischemia of lower extremities
 • Physiotherapy and respiratory disorders
 • Physiotherapy and diabetes mellitus
 • Physiotherapy in cardiosurgery

Gynaecology and obstetrics:

 • Physiotherapy in gynaecological surgery
 • Physiotherapy in pregnancy and after delivery
 • Physiotherapy and conservative therapy of incontinence, adnexitis and dysmenorhea
 • Physiotherapy and sexual and urological problems of patients with spinal cord lesions
 • Alexander method
 • Mojžíšová method

Rheumatology:

 • Physiotherapy and inflammatory joint disorders
 • Physiotherapy and m. Bechtěrev (ankylotic spondylarthritis)
 • Physiotherapy and degenerative joint disorders

Paediatrics:

 • Ontogenetic development in diagnostics and therapy of movement disorders
 • Physiotherapy and disorders of psychomotor development in newborns at a risk
 • Physiotherapy and CNS lesions ( cerebral palsy and its forms, torticollis)
 • Physiotherapy and disorders of peripheral nerve system
 • Physiotherapy and postinjury conditions
 • Physiotherapy and defects o the spine
 • FPhysiotherapy and congenital defects
 • Reflex locomotion according to Vojta, Bobath concept, Klapp and Schrott method, sensorymotor stimulation, ball gymnastics

Burns:

 • Physiotherapy and burn trauma
 • Physiotherapy and hand and face trauma
 • Physiotherapy and trauma of the chest and extermities
 • Positionig, prevention of retraction of soft tissues, prevention of contractures
 • Rehabilitation aids

Plastic surgery:

 • Physiotherapy and plastic surgery of the hand
 • Physiotherapy and microsurgery
 • Physiotherapy and carpal tunnel syndrom
 • Physiotherapy and Dupuytrene contracture
 • Physiotherapy and abdominal and chest plastic surgery
 • Splints and positioning

Acute care:

 • Use of developmental kinesiology in acute care
 • Reflex stimulation of diaphragma in acute care
 • Types of auxiliary ventilation and physiotherapy
 • The effect of reflex stimulation on different kinds of auxiliary ventilaton
 • Reflex stimulation, state of consciousness and cooperation of the patient
 • Passive and active kinesitherapy,mobilisation and soft tissue techiques in acute care
 • Use of the prone position, splints and ortheses in spinal injuries
 • Traumatology in acute care from the point of view of physiotherapy
 • Hospitalism of patients
 • Emphatic approach as integral part of physiotherapy

Geriatrics and gerontology:

 • History, definition of the terms, quality of aging
 • Aging from the biological point of view
 • Specific conditions of the old age and in geriatrics
 • Psychic specificities of the old age
 • Psychological aspects of physiotherapy in geriatrics
 • Myoskeletal disorders in the old age and physiotherapy
 • Principles of exercise regime for senior patients
 • Fitness programme for seniors
 • Kinsesitherapy/physiotherapy and imobile patient

Entry requirements -
Last update: HERBENOV (02.06.2008)

study duties fulfiled in Physiotherapy II and III

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html