SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychiatry - physiotherapy - CRHBPT3
Title: Psychiatrie
Guaranteed by: Department of Psychiatry and Medical Psychology 3FM CU and NIMH (12-PCHI)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2021 to 2023
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:20/10, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (36)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/vyuka3lf.htm
Guarantor: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
Classification: Health Care > Clinical Overview
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (29.11.2019)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor Fyzioterapie. Předmět seznamuje studenty s oborem psychiatrie, tedy diagnostickou, léčbou a prevencí duševních poruch a možnosti fyzioterapie v oblasti terapie a prevence duševních poruch. Představeny jsou klinické projevy a průběh duševních poruch dle základních diagnostických okruhů a základy farmakoterapie, psychoterapie a rehabilitace relevantní pro fyzioterapeuty.
Aim of the course - Czech
Last update: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (29.11.2019)

Seznámení studentů s klinickým obrazem a průběhem základních dušeních poruch a se základy léčby biologické, psychoterapeutické a rehabilitačně sociální, s příhlednutí k potřebám fyzioterapeutům při jejich zapojení do komplexní péče o osoby s duševním onemocněním. Důraz je též kladen na specifika komunikace s osobami s duševním onemocněním.

Literature - Czech
Last update: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (29.11.2019)

Jiří Raboch, Pavel Pavlovský, Dana Janotová. Psychiatrie - minimum pro praxi (4. vydání, TRITON 2006). ISBN 80-7254-746-1
Ján Praško a kolektiv. Psychiatrie (Informatorium Praha 2003) ISBN-80-7333-0024
Tomáš Petr, Eva Marková a kolektiv. Ošetřovatelství v psychiatrii (Grada Publishing 2014). ISBN 978-80-247-4236-6

Teaching methods - Czech
Last update: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (24.09.2021)

Interaktivní přednášky pokrývající základní oblasti psychiatrie a praktická cvičení přímo na psychiatrických odděleních.

Requirements to the exam - Czech
Last update: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (29.11.2019)

Zápočet:
80% docházka
 
 
Zkouška:
Test, 70% úspěšnost 

Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D. (24.09.2021)

Praktická cvičení: Celodenní stáž na odděleních psychiatrické kliniky v Národním ústavu duševního zdraví

Přednášky:

Obecná psychiatrie - psychopatologie
Léčba v psychiatrii: biologické postupy
Léčba v psychiatrii: Psychoterapie
Psychotické poruchy
Organické poruchy
Poruchy nálady
Úzkostné poruchy
Závislosti
Poruchy příjmu potravy
Dětská psychiatrie
Shrnutí, opakování, test

 

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html