SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Rehabilitation Propedeutics. Basic Physiotherapy - CRHBPR1
Title: Rehabilitační propedeutika. Základy fyzioterapie
Guaranteed by: Department of Rehabilitation Medicine 3FM CU and UHKV (12-REHA)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:30/45, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Bc. Zuzana Čejková
Mgr. Darina Iskendri
Classification: Health Care > Practical Training
Incompatibility : C1FY009
Interchangeability : C1FY009
Is co-requisite for: CRHBPP1, C1FY014
Is incompatible with: C1FY009
Is interchangeable with: C1FY009
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Předmět přináší základní přehled o oboru rehabilitace a postupech užívaných v rámci léčebné, pracovní, sociální a pedagogické rehabilitace. Studenti se seznámí se základní terminologií v rehabilitaci a fyzioterapii. Naučí se orientaci na lidském těle pomocí aspekce a palpace. Provést anamnézu a základní antropometrické a goniometrické vyšetření. Naučí se manipulovat s pacientem na lůžku, provádět pasivní pohyby, relaxaci, aktivní pohyby. Pracují také se zdravotnickou dokumentací a zpracovávají první písemnou práci – kazuistika pacienta.
Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (13.12.2019)
Aim of the course -

to achieve orientation in the system of rehabilitation in the Czech republic

acquisition of basic physiotherapy skills

Last update: HERBENOV (02.06.2008)
Literature - Czech

Votava, J. a kol.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Karolinum, Praha, 2003

Guth, A.: Propedeutika v rehabilitácii. Lieč.rehabilitace, Bratislava, 1994

HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. Vyd. 3., nezměn. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. ISBN 978-80-7013-516-7.

PODĚBRADSKÁ, Radana. Komplexní kineziologický rozbor: funkční poruchy pohybového systému. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0874-9.

KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, c2009. ISBN 978-80-7262-657-1.

JANDA, Vladimír a  Dagmar PAVLŮ: Goniometrie. IDVPZ, Brno, 1993. ISBN 80-7013-160-8

 

Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (13.12.2019)
Teaching methods -

lectures,practical training, practice under supervision

Last update: HERBENOV (22.05.2008)
Requirements to the exam -

credit,exam

Last update: HERBENOV (31.05.2008)
Syllabus - Czech

1. Komprehenzivní rehabilitace a její složky. Léčebná rehabilitace, její historie, obsah a cíle. Bio - psycho-sociální koncept rehabilitace. Fyzioterapie, definice a obsah.

 2. Rehabilitace v ČR. Koncepce „Rehabilitačního a fyzikálního lékařství“, organizační struktury a jejich legislativní opora. Vzdělání, výzkum, profesní, odborné a jiné organizace (občanská sdružení) zaměřené na rehabilitaci a fyzioterapii, jejich význam.

 3. Orientace na lidském těle, aspekce a palpace, horní a dolní končetiny, obličej, šíje, lopatky, pánev, trup

 4. Anamnéza. Metodické zásady kinezioterapie. Rozdělení pohybů. Pasivní pohyb, relaxace. Aktivní pohyb, pohyb proti odporu.

 5. Rizikové příznaky ve fyzioterapii, individuální a skupinové cvičení, stavba cvičební hodiny, cvičení ve vodě, na nářadí, s náčiním. Kondiční cvičení (cviky rychlosti, síly, obratnosti). Dechová gymnastika.

 6. Goniometrie

 7. Antropometrické vyšetření

 8. Mobilita na lůžku, manipulace s těžce pohybově postiženými nemocnými, vertikalizace, příklady, možnosti využití moderních technologií u těchto nemocných, rozvoj robotické terapie.

 9.  Manipulace s pacientem na lůžku, vertikalizace, polohování

10.  Pasivní pohyby, relaxace, aktivní pohyby, pohyby odporované

11. Vyšetření stoje aspekcí, vyš. rovnováhy/stability stoje, statiky stoje (olovnice, váhy),

12. Kinesiologická analýza chůze, testy rovnováhy

13. Evidence Based Practice, informační zdroje, Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (International Classification of Functioning, Disability and Health) a jejich praktické využití. Rehabilitační tým, plán. Dokumentace.

 14. Nácvik stoje a chůze, různé typy chůze, pomůcky zvl. v domácí péči a možnosti využití moderních technologií (robotizace).

 15. Kinesiologická analýza chůze, testy rovnováhy

 16.  Vyšetření stoje aspekcí, vyš. rovnováhy/stability stoje, statiky stoje (olovnice, váhy)

 17.  Nácvik chůze, různé typy a pomůcky

 18.  Anamnéza, kondiční a dechové cvičení, cvičení s náčiním

 19. Praxe na klinice LDN

 20. Prezentace vypracovaných kazuistik a zpětná vazba z praxí.

Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (13.12.2019)
Entry requirements -

none

Last update: HERBENOV (31.05.2008)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html