SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Prosthetics and Orthotics - CRHBPO3
Title: Protetika a ortotika
Guaranteed by: Department of Rehabilitation Medicine 3FM CU and UHKV (12-REHA)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2017
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:30/15, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Ing. Jan Červený
Classification: Health Care > Clinical Overview
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: doc. MUDr. Dobroslava Jandová (13.07.2016)
Základy stavby, funkce a použití jednotlivých typů protetických a ortotických pomůcek, jejich aplikace u jednotlivých typů postižení. Indikace a kontraindikace protetických pomůcek, péče o amputované pacienty, informace o náhradách 3D tiskem. Praktická cvičení: návštěva protetických zařízení, ukázky výroby protéz a ortéz, měření pacienta, instruktáž a nácvik pro používání protetických pomůcek.
Aim of the course -
Last update: HERBENOV (27.11.2008)

To get the basic knowledge of orthotics and prothetics necessary for physiotherapy profession.

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. (17.12.2019)

Červený, J. Komplexní rehabilitační péče u pacientů po amputaci dolní končetiny. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2008, (3):105-109.ISSN 1211-2658.

Barčová, H., Nedvědová I. Praktické využití standardu léčebné rehabilitaceupacientů po amputaci dolní končetiny ve stehně. Lékařské listy. Příloha Zdravotnických novin, 2001, roč. 50, č.29, s.20-23

Brozmanová, B. a kol.Ortopedická protetika. Martin: Osveta, 1990. 479s. ISBN 80-217-0133-1.

Cmunt, E.Nácvik chůze na stehenní protéze. Rehabilitácia. 1997, roč.30, č.2, s.86-95.

Hadraba, I.Ortopedická protetika. II. část. Praha: Karolinum, 2006. 106s. ISBN 80-246-1296-8.

Kálal, J. Amputace končetiny a tělesná zátěž. In: Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada, 1997. 252s. ISBN 80-7169-258-1

Kolář, P. et al.Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009, 713s. ISBN 978-80-7262-657-1.

Matějíček, M. Ortopedická protetika. In Dungl, P. a kol. Ortopedie. Praha: Grada, 2005, s.165-176, 1280s. ISBN 80-247-0550-8.

Protetika, vydala Federace ortopedických protetiků technických oborů v Nakladatelství Svoboda, Praha květen 2002, 313 s.

Ortotika, vydala Federace ortopedických protetiků technických oborů ve společnosti Craft Consulting a.s., Praha červen 2004, 224 s.

 

Teaching methods -
Last update: HERBENOV (27.11.2008)

lectures, practical lessons, demo, visit to prothetic work-place

Requirements to the exam -
Last update: HERBENOV (27.11.2008)

For granting the credit student has to fulfil 80% presence at practical lessons, only then he can register for exam.

Further on the student has to succeed in multiple-choice test (with 80% of correct answers)

Syllabus - Czech
Last update: doc. MUDr. Dobroslava Jandová (13.07.2016)

* Tématické okruhy:
- Úvod do historie oboru.
- Anatomie, amputační schéma.
- Nemoci amputačních pahýlů.
- Protetometrie, snímání sádrového negativu.
- Protézy HK a DK obecně.
- Protézy DK - stavba a druhy.
- Myoprotézy HK, vyšetření a nácvik vybavování myopotenciálů.
- Ortézy končetinové, ortprotézy.
- Ortézy trupové.
- Technika výroby protéz a ortéz.
- Adjuvatika.
- Vozíky. Zvedáky.

Entry requirements -
Last update: HERBENOV (27.11.2008)

Study duties of the past semesters fulfiled.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html