Special Summer Practice II - CRHBPC2
Title: Odborná letní praxe II
Guaranteed by: Department of Rehabilitation Medicine 3FM CU and UHKV (12-REHA)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/160, C [HS]
Extent per academic year: 4 [weeks]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Mgr. Natália Hrušková
Mgr. Miriama Dědková, DiS.
Classification: Health Care > Practical Training
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Letní praxe trvá 4 týdny, tj. 20 pracovních dnů nebo 160 hodin. Pod vedením zkušeného fyzioterapeuta student provádí jednoduché fyzioterapeutické úkony a postupy individuální i skupinové fyzioterapie a fyzikální terapie, které si během prvního ročníku osvojil. Seznamuje se s organizací práce, seznamuje se s jednotlivými postupy léčebné rehabilitace převážně u neurologických, ortopedických a traumatologických pacientů. Student se učí být členem rehabilitačního týmu, učí se komunikaci s pacientem i ostatními členy týmu. Učí se aplikovat základní vyšetřovací postupy v klinické praxi, hodnotit výsledky testování, zapojuje se do edukace pacientů. Učí se pracovat se zdravotnickou dokumentací, pořizovat záznamy do zdravotnické dokumentace a zpracovávat data pro zdravotní pojišťovny. Student se řídí hygienickými předpisy a předpisy o bezpečnosti práce, se kterými je na počátku praxe seznámen.
Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (29.09.2020)
Aim of the course -

To establish skills in application of particular physiotherapy procedures and methods/concepts

Last update: HERBENOV (03.06.2008)
Literature - Czech

Odbornou literaturu doporučí fyzioterapeut pověřený vedením studenta na příslušném pracovišti.

Last update: Jandová Dobroslava, doc. MUDr. (13.07.2016)
Teaching methods -

practice under supervision

Last update: HERBENOV (03.06.2008)
Requirements to the exam -

portfolio, case studies, credit

Last update: HERBENOV (03.06.2008)
Syllabus - Czech

Studenti si procvičují a zdokonalují se v následujících dovednostech:

•    postizometrická relaxace, protahování zkrácených svalů

•    edukace pohybových stereotypů fyzioterapeutických postupů při poruchách koordinace, rovnováhy a taxe

•    aplikace základních facilitačních prvků a postupů

•    aplikace fyzioterapeutických postupů u poruch stoje a chůze

•    vyšetření a mobilizace periferních kloubů, nespecifické mobilizace páteře

•    analytické postupy, metodika k obnovení svalové rovnováhy,

•    v praxi se seznámí se základy principů metod (a ověří si rozdíly mezi nimi) u různých syndromů, poruch, a onemocnění: Vojtova reflexní lokomoce, Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, Bobath koncept, Dynamická neuromuskulární stabilizace, Akrální koaktivační terapie, Metoda Ludmily Mojžíšové, Stabilizační a Mobilizační Systém, Metoda sestry Kenny, Motorické programy aktivující terapie, Bazální programy a podprogramy, Zrcadlová terapie, Constrained Induced Movement Therapy, Mindfulness-Based Stress Reduction, Brügger koncept, Klappova metodika, Metodika dle McKenzieho, Canisterapie, Feldenkraisova metoda, Metoda Neurac® aRedcord®, východní techniky (jóga, Tchaj-ťi, Čchi-kung), a využití současných moderních technologií v léčebné rehabilitaci, Tele-Neurorehabilitace, atd.Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (10.12.2019)
Entry requirements -

study duties from the 2nd year fulfiled

Last update: HERBENOV (03.06.2008)