SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Kinesiology - CRHBKI1
Title: Kineziologie
Guaranteed by: Department of Rehabilitation Medicine 3FM CU and UHKV (12-REHA)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:30/15, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: MUDr. Bc. Jiří Běhounek
Classification: Health Care > Basic Sciences
Incompatibility : C1FY015
Interchangeability : C1FY015
Is co-requisite for: CRHBPP1, C1FY014
Is incompatible with: C1FY015
Is interchangeable with: C1FY015
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Výuka podává podrobné informace o všech aspektech pohybu a to jak obecné o pohybu samotném a jeho řízení tak o pohybu jednotlivých segmentů pohybového aparátu. Hodnotí se pohyb z hlediska kineziologie, jak za normálních, tak i za patologických podmínek a konsekvence patologického pohybu pro klinickou praxi. Praktická cvičení kopírují teorii. Znalosti z kineziologie jako základní podmínky pro dg.a aplikaci FT postupů.
Last update: Jandová Dobroslava, doc. MUDr. (13.07.2016)
Aim of the course - Czech

Získání znalostí z kinesiologie jako základní podmínky pro diagnostiku a aplikaci fyzioterapeutických postupů

Last update: Jandová Dobroslava, doc. MUDr. (13.07.2016)
Literature - Czech

Dylevský, I.: Obecná kineziologie. Grada, Praha, 2007

Dylevský, I.: Speciální kineziologie. Grada, Praha, 2009

Neumann, D.: Kinesiology of Musculosceletal System. Mosby inc 2002

Véle, F.: Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie. Triton, Praha, 2012

Véle F. Kineziologie. Triton, Praha, 2006

Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi. Praha, Grada, 1997

Véle, F.: Kineziologie posturálního systému. Karolinum, Praha, 1995

Kapandji, I.A.: The Physiology of the Joints I., II., III. Churchill Livingstone Edinburgh London Melbourne and New York,1987

Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (11.12.2019)
Teaching methods -

lectures

Last update: HERBENOV (02.06.2008)
Requirements to the exam -

credit, exam

Last update: HERBENOV (02.06.2008)
Syllabus - Czech

- Základní aspekty pohybu, základy řízení pohybu.
- Roviny, popis pohybu v prostoru.
- Sval a vazivo - funkce, druhy kontrakce, fyziologie a patologie kontrakce.
- Páteř, skladba jednotlivých segmentů, pohyb a stabilizace v jednotlivých segmentech
poruchy funkce jednotlivých částí páteře, poruchy funkce svalového systému ovlivňujícího páteř
jako celek i jednotlivé úseky.
- Klinika organických i funkčních poruch páteře.
- Pánev. Kyčelní kloub. Koleno, Hlezno, Noha.
- Stoj a chůze. Vzájemná souhra jednotlivých kloubů dolní končetiny při chůzi. Klinika jednotlivých
typů poruch.
- Rameno. Loket. Ruka. Úchop. Souhra jednotlivých segmentů při komplexním pohybu. Klinika poruch
horní končetiny.

Last update: Jandová Dobroslava, doc. MUDr. (13.07.2016)
Entry requirements -

knowledge of anatomy and physiology

Last update: HERBENOV (02.06.2008)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html