SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internal Subjects 1 - CRHBIM2
Title: Interní obory I. Obecná část
Guaranteed by: Department of Internal Medicine 3FM CU and UHKV (12-2INK)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:30/15, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.
Classification: Health Care > Clinical Overview
Is pre-requisite for: CRHB007P3, C3FY004, CRHBIM3
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: doc. MUDr. Marie Valešová, CSc. (20.11.2019)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor Fyzioterapie ve 2. a 3. ročníku. Předmět je teoreticko-praktický.V teoretické části realizované formou přednášek se studenti seznamují s medicínskými východisky interního oboru (resp.specializovaného interního oboru)a s podmínkami, za kterých lze provádět fyzioterapii u nemocných s určitým druhem interního onemocnění.V průběhu praktických cvičení se studenti učí, jak reagovat podle obecných potřeb nemocných s určitým druhem interního onemocnění, s cílem rozvíjet praktické dovednosti a aplikovat teoretické znalosti.Procvičují základní diagnostické postupy, měření základních funkcí. Předmět je rozdělen na propedeutickou část a dále na problematiku jednotlivých systémů a orgánů. Interní propedeutika- anamnéza a fyzikální vyšetření jednotlivých systémů Bloky: -vždy včetně klinické fyziologie a vyšetřovacích metod 1
Aim of the course - Czech
Last update: doc. MUDr. Marie Valešová, CSc. (20.11.2019)

Student po absolvování předmětu interní obory bude schopen:


1.S porozuměním užívat odborné pojmy vztahující se k jednotlivým tématickým celkům
2.Orientovat se v základních medicínských diagnózách z jednotlivých oblastí interního lékařství, tzn. z oblasti kardiologické, pneumologické, gastrointestinální, nefrologické, neurologické, rehabilitační, onkologické a geriatrické, dále z oblasti poruch metabolismu, poruch vnitřního prostředí, chorob krve, žláz s vnitřní sekrecí, pohybového ústrojí,
3.Nalézt zdroje informací o dalších onemocněních v základním kurzu nezmiňovaných (slovníky, příručky, odborné časopisy) a tyto informace zpracovat tak, aby se staly součástí jeho profesionálních znalostí a dovedností
4.Na základě integrace znalostí předcházejících modulů a modulu klinického ošetřovatelství formulovat základní problémy, sestavit cíl a plán individualizované fyzioterapeutické péče u konkrétního nemocného s interním onemocněním

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. (03.03.2020)

Špinar J., Ludka O. Propedeuticka a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Grada 2013

Chrobák, L.: Propedeutika vnitřního lékařství. Praha, Grada 2007

Doenges, M.E.; Moorhouse, M.F.: Kapesní průvodce zdravotní sestry. Praha, Grada-Avicenum 1997

Drábková, J.; Horáček, H.: Hodnocení, rozhodování a prognostika v medicíně akutních a kritických stavů. Referátový výběr z anesteziologie a resuscitace. Praha 1992, č.1/2

Pacovský,V.: Klinická propedeutika pro magisterské a bakalářské studium ošetřovatelství. Praha,Karolinum 1999

Widimský, P. a kolektiv: Základní klinické problémy v kardiologii a pneumologii. Triton 2004

Teaching methods - Czech
Last update: doc. MUDr. Marie Valešová, CSc. (20.11.2019)

Přednášky, semináře, praktická cvičení.

Syllabus - Czech
Last update: doc. MUDr. Marie Valešová, CSc. (20.11.2019)

Předmět je rozdělen na propedeutickou část a dále na problematiku jednotlivých systémů a orgánů.
Interní propedeutika- anamnéza a fyzikální vyšetření jednotlivých systémů
Bloky: -vždy včetně klinické fyziologie a vyšetřovacích metod


1.Choroby srdce a cév
2.Choroby dýchacího ústrojí
3.Choroby trávicího ústrojí
4.Choroby ledvin a močových cest

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html