SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physical Curative Methods - CRHBFM1
Title: Fyzikální léčebné metody
Guaranteed by: Department of Rehabilitation Medicine 3FM CU and UHKV (12-REHA)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:15/30, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://x
Guarantor: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Mgr. Darina Iskendri
Incompatibility : C1FY013
Interchangeability : C1FY013
Is incompatible with: C1FY013
Is interchangeable with: C1FY013
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Předmět se zabývá působením fyzikálních energií na člověka za léčebným účelem v oblasti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny. Student získá přehled o odlišných reakcích nemocných na fyzikální energie v patofyziologických případech. Naučí se ovládat přístroje a zásady provozu. Obecné a speciální indikace a kontraindikace.
Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (29.09.2018)
Aim of the course - Czech

Cílem je naučit se účinky energií na lidský organizmus, základní diagnostické a léčebné užití fyzikálních energií vve fyzioterapii. Studenti  se naučí ovládat přístroje, zásady provozu, indikace a kontraindikace různých metod.

Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (29.09.2018)
Literature - Czech

Navrátil, L. Fyzikální léčebné metody pro praxi. Grada, Praha, 2019.

Rosina, J.,Kolářová,H.,Stanek, J.: Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů. Grada, Praha 2006, ISBN 80-247-1383-7

Poděbradský, J., Vařeka, I.: Fyzikální terapie I a II. Praha: Grada: 1998

Poděbradský, J.,Poděbradská, R.: Fyzikální terapie. Manuál a algoritmy. Praha: Grada. 2009: ISN 978-80-247-2899-5

Vacek, J.: Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. Dr. Raabe. Praha 2013

Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (05.12.2019)
Teaching methods - Czech

Přednášky

Praktika na akreditovaných zdravotnických zařízeních.

Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (29.09.2018)
Requirements to the exam - Czech

Podmínkou zápočtu je 80% účast na praktické výuce a absolvování písemného testu s celkovou úspěšností min. 80%.

Zkouška je ústní z okruhů:

 

1          A) Definice fyzikální terapie

            B) Elektrostimulace

 

2          A) Elektrický proud

B) Mechanoterapie – podtlaková, přetlaková, vakuum-kompresní

 

3          A) Elektrické napětí

B) Myorelaxační účinek

 

4          A) Ohmův zákon

B) Terapie stejnosměrným proudem

 

5          A) Režim CC

B) Nízkofrekvenční terapie – obecně rozdělení

 

6          A) Režim CV

B) Účinky fyzikálních léčebných metod

 

7          A) Mechanotransdukce

B) DD proudy

 

8          A) Typy elektrického proudu

B) Mechanoterapie – UZ

 

9          A) Typy elektrických impulzů

B) Mechanoterapie – RV a ostatní

 

10       A) Intenzita elektrického proudu – subjektivní, objektivní

B) Zásady bezpečnosti na pracovišti, obecné, speciální k jednotlivým procedurám

 

11       A) Interference

B) Trabertův proud

 

12       A) Frekvence

B) Terapie nepolarizovaným zářením

 

13       A) Vlnová délka

B) Proudy typu TENS

 

14       A) Akomodace

B) Terapie polarizovaným zářením

 

15       A) Adaptace

B) Bezkontaktní elektroterapie (KVD, DET, Magnetoterapie - NF, VF)

 

16       A) Akomodační kvocient

B) SF terapie – IF proudy, IVP, dipól

 

17       A) Bolest – definice

B) Elektrogymnastika

 

18       A) Teorie bolesti

B) Kontraindikace fyzikální terapie

 

19       A) Vlastnosti laserového paprsku

B) Termoterapie, hydroterapie

 

20       A) Izotermní teplota

B) Kombinovaná terapie (UZ+elektro)

 

 

 

Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (27.09.2022)
Syllabus - Czech

Mechanická energie - základní  informace.

Termoterapie - biofyzikální aspekty regulace teploty, léčebné využití působení tepla a chladu. Indikace a kontraindikace.

Ultrazvuk - charakteristiky, léčebné využití, indikace, kontraindikace.

Elektrický proud - charakteristiky a léčebné využití u jednosměrného proudu, střídavého proudu, impulzoterapie, účinky nízkofrekvenčního, středněfrekvenčního a vysokofrekvenčního proudu na člověka a jejich léčebné využití, indikace a kontraindikace.

Magnetoterapie - indikace, kontraindikace, zásady provozu.

Fototerapie - léčebné  účinky infračerveného  záření, viditelného světla a ultrafialového záření na člověka. Polarizované světlo a laser - indikace, kontraindikace, zásady provozu.

Principy léčebného použití rentgenového a částicového záření na člověka.

Biologické membrány, klidový a akční potenciál. Změny chování bunečných membrán na fyzikální energie.

Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (04.12.2019)
Entry requirements - Czech

žádné

Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (29.09.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html