Physical Education and Sport of the physically handicapped - CRHB001P3
Title: Zdravotní tělesná výchova a sport tělesně postižených
Guaranteed by: Department of Rehabilitation Medicine 3FM CU and UHKV (12-REHA)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/24, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Michaela Krunclová
Mgr. Eva Baranová
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Studenti fyzioterapie se seznámí s významem sportu u postižených osob, s klasifikací jednotlivých typů postižení, indikacemi a kontraindikacemi jednotlivých druhů sportů u různých typů postižení.
Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (09.12.2019)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou zápočtu je 80% účast na cvičení (potvrzená v Logbooku) a písemný test (80% úspěšnost).

Termín testu bude upřesněn.

Last update: Baranová Eva, Mgr. (30.09.2022)
Literature - Czech

Daďová, K.Sport osob se zdravotním postižením. In Máček, M, Radvanský J. a kol. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-695-3.

Janečka Z. Vybrané kapitoly ze sportu osob se zdravotním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012

Kudláček a kol. Základy aplikovaných pohybových aktivit. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014

Kurková P. Pohybové aktivity a sport osob se zdravotním postižením: adresář kontaktů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1263-2.

Zálišová M, Řasová K. Taneční pohybová terapie—pohyb s hudbou u osob s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Česká kinantropologie. 2006;10(2):80–104.

 

Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (17.12.2019)
Entry requirements - Czech

Úspěšné ukončení  2. ročníku studia

Last update: NOVOTNAIVA1 (29.09.2017)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou zápočtu je 80% účast na cvičení (potvrzená v Logbooku) a písemný test (80% úspěšnost).

Termín testu bude upřesněn.

Last update: Baranová Eva, Mgr. (30.09.2022)