SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Osteoporosis II - part of the trauma - CPVL025
Title: Osteoporóza II - traumatologická část
Guaranteed by: Department of Orthopaedics and Traumatology 3FM CU and UHKV (12-ORTO)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/15, C [HT]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: unknown / unknown (25)
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
Comes under: VSEOB-PVK-3 (ZÁPIS)
VSEOB-PVK-4 (ZÁPIS)
VSEOB1-PVK-3 (ZÁPIS)
Pre-requisite : C1VL001
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Kurz "Osteoporóza II" je zaměřen na prezentaci diagnostiky a léčby nejčastějších osteoporotických zlomenin.
Last update: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (01.01.2020)
Aim of the course - Czech

Primárním cílem předmětu je podat studentům přehled diagnostiky a léčení nejčastějších osteoporotických zlomenin.

Sekundárním cílem je zkusit využít studiem získané teoretické vědomosti při řešení vybraných kazuitik pacientů s osteoporotickou zlomeninou.

Terciálním cílem je ověřit znalosti krátkým testem mnohočetného výběru.

Last update: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (01.01.2020)
Literature - Czech

1. Báča V, Džupa V, Krbec M (Eds): Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin. Praha, Karolinum 2016 ... text skript je podobný textům uvedeným v aplikaci Výuka

2. Džupa V, Jenšovský J (Eds): Diagnostika a léčba osteoporózy a dalších onemocnění skeletu. Praha, Karolinum 2018

3. Gallo J (Ed): Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 2011

4. Lébl J (Ed): Onemocnění skeletu u dětí. Galén 2019

5. Adams JC, Hamblen DL (Eds): Outline of Orthopaedics. 14th ed. Churchill Livingstone 2009

Last update: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (19.01.2020)
Teaching methods - Czech

Kurz probíhá distančně-konzultační formou za využití studijních materiálů umístěných v aplikaci Výuka. Obsahuje 9 témat a 7 výukových kazuistik, které doporučujeme studovat jako doplňující materiál k jednotlivým kapitolám. Texty jsou doplněny seznamem otázek testu mnohočetného výběru, u kterých jsou odpovědi i s vyznačením hodnoty bodů. Seminář v 10. týdnu je zahájen krátkým úvodem učitele, následuje diskuze o informacích týkajících se kapitol 1-5. Poté jsou vědomosti studentů ověřeny průběžným testem. Na semináři ve 14. týdnu je diskuze o informacích týkajících se kapitol 6-9 následována závěrečným testem. Po vyhodnocení závěrečného testu budou ihned uděleny zápočty. Pokud bude student muset test opakovat, bude mu zápočet udělen až po úspěšném napsání testu v jiném termínu. Otázky do průběžného (kapitoly 1-5) i závěrečného testu (kapitoly 1-9) jsou vybírány z otázek, které jsou součástí studijních materiálů v aplikaci Výuka.

Podmínky zápočtu:

1. Účast na obou seminářích.

2. Úspěšné absolvování závěrečného testu (více než 70% úspěšnost).

Last update: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (19.01.2020)
Requirements to the exam - Czech

Podmínky zápočtu:

1. Absolvování dvou seminářů a úspěšné absolvování závěrečného testu.

2. V případě nesplnění této podmínky po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

Last update: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (19.01.2020)
Syllabus - Czech

1. Zlomeniny proximálního femuru

2. Zlomeniny proximálního humeru

3. Zlomeniny distálního radia

4. Zlomeniny páteře

5. Zlomeniny pánve

6. Periprotetické zlomeniny po TEP kyčle

7. Periprotetické zlomeniny po TEP kolena

8. Selhání osteosyntézy

9. Specifika primární rehabilitace po operační léčbě

Last update: Michenka Petr, MUDr. (21.03.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html