SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Osteoporosis I - General Part - CPVL024
Title: Osteoporóza I - obecná část
Guaranteed by: Department of Orthopaedics and Traumatology 3FM CU and UHKV (12-ORTO)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/15, C [HT]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: unknown / unknown (25)
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
Comes under: VSEOB-PVK-3 (ZÁPIS)
VSEOB-PVK-4 (ZÁPIS)
VSEOB1-PVK-3 (ZÁPIS)
Pre-requisite : C1VL001
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Kurz "Osteoporóza I" je zaměřen na prezentaci definice, klinického obrazu, diagnostiky a multioborové terapie osteoporózy.
Last update: Michenka Petr, MUDr. (21.03.2020)
Aim of the course - Czech

Primárním cílem předmětu je podání komplexního pohledu na subjektivní obtíže a objektivní projevy osteoporózy.

Sekundárním cílem je prezentovat diagnostiku těchto stavů diagnostickými a zobrazovacími metodami.

Terciárním cílem je vysvětlit indikace terapie.

Kvartérním cílem je seznámit studenty s výsledky a možnými důsledky terapie.

Last update: Michenka Petr, MUDr. (28.12.2019)
Literature - Czech

1. Báča V, Džupa V, Krbec M (Eds): Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin. Praha, Karolinum 2016

2. Džupa V, Jenšovský J (Eds): Diagnostika a léčba osteoporózy a dalších onemocnění skeletu. Praha, Karolinum 2018 ... text skript je výrazně detailnější než jsou texty uvedené v aplikaci Výuka

3. Lébl J (Ed): Onemocnění skeletu u dětí. Galén 2019

 

Last update: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (19.01.2020)
Teaching methods - Czech

Kurz probíhá distančně-konzultační formou za využití studijních materiálů umístěných v aplikaci Výuka. Obsahuje 9 témat, texty jsou doplněny seznamem otázek testu mnohočetného výběru, u kterých jsou odpovědi i s vyznačením hodnoty bodů. Seminář ve 3. týdnu je zahájen krátkým úvodem učitele, následuje diskuze o informacích týkajících se kapitol 1-5. Poté jsou vědomosti studentů ověřeny průběžným testem. Na semináři v 7. týdnu je diskuze o informacích týkajících se kapitol 6-9 následována závěrečným testem. Po vyhodnocení závěrečného testu budou ihned uděleny zápočty. Pokud bude student muset test opakovat, bude mu zápočet udělen až po úspěšném napsání testu v jiném termínu. Otázky do průběžného (kapitoly 1-5) i závěrečného testu (kapitoly 1-9) jsou vybírány z otázek, které jsou součástí studijních materiálů v aplikaci Výuka.

Podmínky zápočtu:

1. Účast na obou seminářích.

2. Úspěšné absolvování závěrečného testu (více než 70% úspěšnost).

Last update: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (19.01.2020)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet je udělen:

1. po absolvování dvou seminářů a úspěšném absolvování závěrečného testu,

2. v případě nesplnění této podmínky po absolvování náhradní individuální klinické stáže po předchozí domluvě s vedoucím učitelem kurzu.

Last update: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (01.01.2020)
Syllabus - Czech

1. Definice osteoporózy

2. Klinický obraz osteoporózy

3. Morfologie a anatomie porotické kosti

4. Biomechanika porotické kosti

5. Metabolismus a farmakologické ovlivnění kosti

6. Diagnostika biochemickými metodami

7. Diagnostika denzitometrickými metodami

8. Zobrazovací metody v diagnostice osteoporózy

9. Osteoporóza a interní obory medicíny

Last update: Džupa Valér, prof. MUDr., CSc. (01.01.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html