SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Basics in nutrition - CNT008P1
Title: Základy výživy
Guaranteed by: Department of Hygiene 3FM CU (12-HYG)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:13/13, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (26.09.2022)
Předmět je vyučován v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - Obor: Nutriční terapie v 1. ročníku. Uvede studenta do problematiky výživy člověka. Důraz je kladen na základní pojmy ve výživě, výživová doporučení na základě potravinových skupin včetně grafického vyjádření (potravinové pyramidy, potravinové talíře). Součástí je problematika spotřebního koše a jeho využití v praxi. Podpořeno projektem „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362
Aim of the course - Czech
Last update: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. (19.07.2021)

Cílem předmětu je uvést studenta do základů výživy člověka. Student se seznámí se základními pojmy v oblasti výživy, výživovými doporučeními, problematikou spotřebního koše a jeho využitím v praxi.

Student bude schopen:

 • vysvětlit základní pojmy ve výživě;
 • znát význam základních složek výživy (makro a mikronutrienty);
 • znát a vysvětlit principy správné výživy;
 • vysvětlit výživová doporučení na základě potravinových skupin;
 •  porozumět principům potravinových pyramid a potravinových talířů;
 • znát systém školního stravování, spotřebního koše.

Podpořeno projektem „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (26.09.2022)

Podmínkou zakončení předmětu je získání zápočtu. Zápočet je udělen absolvováním zápočtového testu. Účast na zápočtovém testu je podmíněna 75% účastí na přednáškách/cvičeních. v případě vyšší neúčasti bude náhrada provedena vypracováním seminární práce na odborné téma v rozsahu 5 až 7 stran. Zápočtový test je písemný.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (14.09.2020)
 • DACH: Referenční hodnoty pro příjem živin. Společnost pro výživu, Praha, 2011, 192 s. a následné aktualizace dostupné z https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/.
 • Hrnčířová D. et al. Rádce školní jídelny 3. Normování potravin v souladu s „Nutričním doporučením ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši“. SZU Praha 2016
 • Kapounová Z a kol. Diety ve školních jídelnách - Manuál k zavedení dietního stravování do školních jídelen. Raabe, 2017. ISBN 978-80-7496-328-5.
 • Košťálová A. et al. Rádce školní jídelny 1. Nutriční doporučení ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši. SZU, Praha 2015.
 • LEBL Jan. PRŮHOVÁ Štěpánka, ŠUMNÍK Zdeněk a kol. Abeceda diebetu. 5.aktualizované vydání. Maxdorf. 2018
 • Lukašíková I. et al. Rádce školní jídelny 2. Objektivní vedení spotřebního koše. SZU, Praha 2015.
 • Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR. Společnost pro výživu (dostupné na http://www.vyzivaspol.cz/).
 • Wierdsma N, Kruizenga H, Stratton R. Kapesní průvodce dietologií - dospělí. Amsterdam, VU University Press. V českém (2018) překladu na www.inkospor.cz.

Podpořeno projektem „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (25.06.2019)

přednášky, praktická cvičení

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (26.09.2022)

Podmínkou účasti na zápočtovém testu je 75% účast na přednáškách/cvičeních. v případě vyšší neúčasti bude náhrada provedena vypracováním seminární práce na odborné téma v rozsahu 5 až 7 stran. Zápočtový test je písemný.

 

Syllabus - Czech
Last update: doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. (06.09.2019)

• úvod do výživy;
• základní složky výživy (makronutrienty, mikronutrienty);
• voda a pitný režim;
• výživová doporučení;
• potravinové pyramidy a potravinové talíře;
• spotřební koš a jeho význam;
• práce se spotřebním košem, hodnocení pestrosti jídelních lístků ve školním stravování.

Podpořeno projektem „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. (26.09.2022)

Podmínkou zakončení předmětu je získání zápočtu. Zápočet je udělen absolvováním zápočtového testu. Účast na zápočtovém testu je podmíněna 75% účastí na přednáškách/cvičeních. v případě vyšší neúčasti bude náhrada provedena vypracováním seminární práce na odborné téma v rozsahu 5 až 7 stran. Zápočtový test je písemný.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html