SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pediatric nursing - CNSKPS3
Title: Pediatrické ošetřovatelství
Guaranteed by: Department of Children and Adolescents 3FM CU and UHKV (12-KDD)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/10, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Petra Sedlářová (24.09.2018)
Předmět patří do skupiny předmětů Modulu klinického ošetřovatelství. Podává základní informace o specifikách ošetřovatelské péče v dětském věku, o diagnostice, chorobách, léčbě a ošetřování dětí a dospívajících
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Petra Sedlářová (24.09.2018)

V předmětu Pediatrické ošetřovatelství získá student základní informace o diagnostice, chorobách, léčbě a ošetřování dětí a dospívajících.

Cílem předmětu je poskytnutí základních informací o specifikách ošetřovatelské péče v dětském věku, především v kontextu růstu a vývoje dítěte a adolescenta a diferencovaných komunikačních nároků jednotlivých věkových kategorií a jejich rodičů.

Student po absolvování předmětu bude schopen
- orientovat se ve fyziologii a patologii novorozeneckého i postnovorozeneckého období, znát vývojová specifika jednotlivých věkových kategorií
- orientovat se ve fyziologii růstu a vývoje v dětském věku, poznatky dokáže využít při komunikaci s dítětem i jeho rodinou
- využít poznatků o projevech, příčinách, diagnostice a terapii dětí a dospívajících při realizaci ošetřovatelské péče u onemocnění jednotlivých systémů i při onemocněních neorganických (psychogenních)
- využít poznatků o příčinách, projevech, diagnosticko-terapeutických postupech při náhlých stavech v dětském věku
- znát projevy psychosomatických onemocnění v jednotlivých věkových kategoriích
- rozeznat faktory, které se podílejí na správném vývoji dítěte
- znát problematiku přirozené a umělé výživy dítěte
- znát základy organizace práce na ošetřovací jednotce dětského typu

Literature - Czech
Last update: Mgr. Petra Sedlářová (27.09.2018)

SEDLÁŘOVÁ, P. a kol. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1613-8.

FENDRYCHOVÁ, J. Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3940-3.

VACUŠKOVÁ, M. a kol. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii 1. část. Brno : NCO NZO, 2009. ISBN 978-80-7013-491-7.

KLÍMA, J. a kol. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha : Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5014-9.

VOLF, V., VOLFOVÁ, H. Pediatrie I : pro 2. ročník středních zdravotnických škol. 3. dopl. vyd. Praha : Informatorium 2003. ISBN 80-73333-021-0.

VOLF, V., VOLFOVÁ, H. Pediatrie II : pro 3. ročník středních zdravotnických škol. 3. dopl. vyd. Praha : Informatorium 2003. ISBN 80-73333-023-7.

STOŽICKÝ, F.; PIZINGEROVÁ, K.: Základy dětského lékařství. Praha, Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1067-1.

Straňák, Z., Černá, M., Šaňáková, P. Donošený novorozenec pro sestry z novorozeneckých oddělení. Díl I. Patologické stavy u donošených novorozenců. Praha, IPVZ 2015. Dostupné na: https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/2367-donoseny-novorozenec-pro-sestry-z-novorozeneckych-oddeleni-dil-1.pdf

Straňák, Z., Černá, M., Šaňáková, P. Donošený novorozenec pro sestry z novorozeneckých oddělení. Díl II. Kojení. Praha, IPVZ 2015. Dostupné na: https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/2369-donoseny-novorozenec-pro-sestry-z-novorozeneckych-oddeleni-dil-2.pdf

Černá, M., Kollárová, J. Donošený novorozenec pro sestry z novorozeneckých oddělení. Díl III. Diagnostické, vyšetřovací a terapeutické postupy u donošených novorozenců. Praha, IPVZ 2015. Dostupné na: https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/2370-donoseny-novorozenec-pro-sestry-z-novorozeneckych-oddeleni-dil-3.pdf

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Petra Sedlářová (24.09.2018)

Přednášky, semináře, samostudium.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Petra Sedlářová (03.10.2018)

*Zápočet:
- vypracování zápočtové práce - výroba papírové pomůcky pro výchovné zaměstnání dětí v nemocnici (křížovka, pexeso, co k sobě patří, dokresli co chybí....). 

 *Zkouška:
Zkoušku lze absolvovat po udělení zápočtu. Probíhá formou testu. Aktuální zkouškové okruhy naleznete na Výuce.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Petra Sedlářová (24.09.2018)

- Úvod - pojem pediatrie, organizace pediatrické péče v ČR, sociální pediatrie
- Vývoj zdravého dítěte - růst a vývoj dítěte, výživa dítěte, příprava kojenecké stravy, systém očkování
- Základy klinické genetiky v pediatrii - vrozené vývojové vady, genetické poradenství
- Fyziologie a patologie novorozeneckého období - ošetření novorozence po narození, ošetřovatelská péče o novorozence s nízkou porodní hmotností, rehabilitace - relaxační polohy, exkurze na JIP pro nedonošence
- Choroby dýchacího systému - anatomické a funkční odlišnosti dýchacího ústrojí dětí, příznaky, příčiny respiračních nemocí u dětí, akutní a chronická onemocnění dýchacích cest, speciální ošetřování dětí s chorobami dýchacího systému s akutním onemocněním (rýma,laryngitis, bronchitis, pneumonie)
- Choroby trávicího systému - anatomické a funkční zvláštnosti trávicího ústrojí dětí, základní klinické příznaky onemocnění trávicího systému u dětí, onemocnění jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva, speciální ošetřování dětí s chorobami trávicího systému (zvracení, průjem, moučnivka, vředová choroba žaludku, apendicitis, Crohnova choroba, malabsorpční syndrom, parazitární onemocnění)
- Choroby krevní - odlišnost krvetvorby v dětském věku, choroby červené krevní řady, bílé řady, krvácivé choroby, speciální ošetřování dítěte s anémií, leukémií a poruchou srážení krve, transplantace kostní dřeně, exkurze na hematologickou jednotku
- Choroby oběhového systému - anatomické a funkční zvláštnosti krevního oběhu novorozence, příznaky a příčiny onemocnění srdce, vrozené a získané srdeční vady, zánětlivá onemocnění srdce, hypertenze u dětí a mladistvých, srdeční selhání, prevence aterosklerózy, speciální ošetřování dítěte se srdeční vadou, s myokarditidou, s hypertenzí
- Choroby ledvin a močových cest - anatomické a funkční zvláštnosti uropoetického ústrojí u dětí, infekce močových cest, vývojové vady ledvin a močových cest, nefrotický syndrom, nádory ledvin u dětí, konkrementy v močových cestách, speciální ošetřování dítěte s akutní a chronickou glomerulonefritis, s cystitis a pyelonefritis, s nočním pomočováním
- Imunoalterační choroby - vrozené a získané poruchy imunity, alergická onemocnění, autoimunní onemocnění, speciální ošetřování dítěte s alergií, s astma bronchiale, s revmatickou horečkou
- Choroby žláz s vnitřní sekrecí - anatomické a funkční zvláštnosti žláz s vnitřní sekrecí u dětí, choroby hypofýzy, štítné žlázy, diabetes mellitus, choroby nadledvin, poruchy pohlavních žláz, obezita, fenylketonurie, speciální ošetřování dítěte s diabetem mellitem, fenylketonurií
- Choroby centrální nervové soustavy a míchy - vrozené vývojové vady, zánětlivé choroby CNS, nervová záchvatovitá onemocnění, lehká mozková dysfunkce, neurotické projevy v dětském věku, nádory mozku a míchy, speciální ošetřování dítěte s meningitidou, epilepsií a febrilními křečemi
- Psychopatologie dětského věku - dětské neurosy a psychosy, poruchy chování, poruchy příjmu potravy, dětské sebevraždy
- Rodina a její poruchy, děti ohrožené prostředím, syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
- Handicap v dětství a dospívání, chronicky nemocné děti, kvalita života
- Drogová závislost v dětství a dospělosti
- Kožní choroby kojenců - intertrigo, seberoická dermatitida, kožní choroby vznikající na alergickém podkladě hnisavé kožní choroby, speciální ošetřování dítěte s opruzeninami, kojeneckým ekzémem a kopřivkou
- Infekční choroby v dětském věku - infekce vyvolané viry, bakteriemi, houbami, alimentární bakteriální infekce, speciální ošetřování dítěte s planými neštovicemi, pásovým oparem, příušnicemi, spálou, průjmovým onemocněním
- Náhlé příhody v dětském věku - horečka, křeče, aspirace, ileus, bezvědomí, otravy, rozvrat metabolismu, speciální ošetřování dítěte při horečce, v křečích, aspiraci, otravách

 

Přesný výukový plán naleznete na Výuce.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Petra Sedlářová (24.09.2018)

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html