. - CHSCH1
Title: Biochemie
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Pathobiochemistry (12-UBCH)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2011
Semester: winter
Points: 12
E-Credits: 12
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:20/0, C [HS]
summer s.:20/0, C+Ex [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
Is co-requisite for: CHSNS2, CHSNY3, CHSPM2
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
vybrané kapitoly z lékařské biochemie, úvod do biochemie a klinické biochemie; proteiny, sacharidy, nukleové kyseliny, hormony a jejich funkce; Funkce GIT,krve, vnitřního prostředí ; základy lékařské imunologie
Last update: STAVOVA (03.12.2004)