SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Celkový výsledek státní závěrečné zkoušky - CCVSZZ3PH (title available in Czech only)
Title: Celkový výsledek státní závěrečné zkoušky
Guaranteed by: Department of Hygiene 3FM CU (12-HYG)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2007
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, --- [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
Classification: Health Care > Clinical Overview
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. (14.05.2008)
Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří samostatných částí - státní zkouška z výživy, státní zkouška z preventivního lékařství, obhajoba bakalářské práce
Aim of the course - Czech
Last update: prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. (14.05.2008)

Cílem státní zkoušky je zjistit, zda má student znalosti a dovednosti potřebné k plnění úkolů ve zdravotnictví v oblastech ochrany a podpory veřejného zdraví a prevence nemocí.

Teaching methods - Czech
Last update: prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. (14.05.2008)

Termíny státní zkoušky vypisuje děkan fakulty, pro státní zkoušky je jmenována komise, studenti se ke zkoušce přihlašují

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. (14.05.2008)

Student prokáže znalosti v předmětech výživy, hygieny a epidemiologie, biostatistiky, veřejného zdravotnictví a legislativy a obhájí výsledky své bakalářské práce

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html