SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychological aspects of client-therapist relationship and selfcare for assisting staff - CCOCB0084
Title: Psychologické aspekty vztahu s klientem a sebepéče v pomáhající profesi
Guaranteed by: Department of Rehabilitation Medicine 3FM CU and UHKV (12-REHA)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: 3
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Mgr. Marcela Řasová, Ph.D.
Comes under: BFY-PVK-3 (ZÁPIS)
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
On-line kurz
Last update: Maternová Kateřina, Bc. (05.04.2023)
Course completion requirements - Czech

100% účast, zapojení do diskuze

Last update: Maternová Kateřina, Bc. (05.04.2023)
Syllabus - Czech

Etické otázky práce s klientem zahrnující fyzický kontakt

Navazování a udržování dobrého kontaktu

Komunikace s klientem

Hranice kompetencí

Úvod do otázky traumatu, jeho prevence a práce s ním

Úvod do psychosomatiky

Sebepéče pro terapeuty

Last update: Maternová Kateřina, Bc. (05.04.2023)
Course completion requirements - Czech

100% účast, zapojení do diskuze

Last update: Maternová Kateřina, Bc. (05.04.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html