Methods of physical therapy in practis - CCOCB0064
Title: Fyzikální metody v praxi
Guaranteed by: Department of Rehabilitation Medicine 3FM CU and UHKV (12-REHA)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/15, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: 8
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Mgr. Renáta Tejnská
Comes under: BFY-PVK-2 (ZÁPIS)
BFY-PVK-3 (ZÁPIS)
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Kurz se bude konat o víkendu v Českém brodě Cílem kurzu je zvědomit studentům možnosti a nástroje užití elektroterapie, rozkrýt nyance použití středněfrekvenčních proudů včetně kombinované elektroterapie, užití dalších typů fyzikální terapie jako je ultrazvuk, laser, magnetoterapie. Rozbor správného zápisu fyzikální terapie s přihlédnutím k jednotlivým diagnózám. Indikace, kontraindikace fyzikálních terapií.
Last update: Maternová Kateřina, Bc. (05.04.2023)
Course completion requirements - Czech

Zápočtový test

Last update: Maternová Kateřina, Bc. (05.04.2023)
Course completion requirements - Czech

Zápočtový test

Last update: Maternová Kateřina, Bc. (05.04.2023)