SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Medical Problems of Diving - CCOCB0033
Title: Zdravotnická problematika potápění
Guaranteed by: Department of Occupational and Travel Medicine 3FM CU and UHKV (12-PRAC)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/30, C [HS]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (5)
summer:unknown / unknown (5)
Min. number of students: 1
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA
Comes under: BVS-PVK-2 (ZÁPIS)
BVS-PVK-3 (ZÁPIS)
Attributes: Modul IID
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Povinně volitelný jednosemestrový kurz určený pro 4. ročník magisterského studia a bakalářské prezenční studium 2. 3 ročníku. Jeho účelem je seznámit studenty s patofyziologií vzniku nemocí souvisejících s potápěním, s jejich klinickými projevy, léčbou, prevencí a posuzováním.
Last update: Kneidlová Monika, doc. MUDr., CSc. (24.01.2020)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je seznámit studenty s nemocemi vznikajícími v souvislosti s potápěním a s opatřeními  směřujícími k prevenci a zvládnutí těchto patologických stavů.

Last update: Kneidlová Monika, doc. MUDr., CSc. (24.01.2020)
Literature - Czech

Provazník,K., Komárek,L. a kol.: Manuál prevence v lékařské praxi (souborné vydání), CD ROM, Fortuna, Praha 2004 - 2006Brhel,P., Manoušková,M., Hrnčíř,E. a kol.: Pracovní lékařství. Základy primární pracovnělékařské péče, NCO NZO Brno, 2005, 338 s.Pracovní lékařství - odborný časopis zaměřený na problematiku zdravotní péče o pracující, hygienu práce a nemoci z povolání, vydavatel Česká lékařská společnost JEP, Praha 

Kolektiv autorů: Prevence v pracovním lékařství, 1. vyd. Praha: Nadace Cindi, 3. LF UK, 2010, 181 s.

Last update: Kneidlová Monika, doc. MUDr., CSc. (24.01.2020)
Teaching methods - Czech

Semináře, přednášky.

Last update: Kneidlová Monika, doc. MUDr., CSc. (24.01.2020)
Requirements to the exam - Czech

90% účast na výuce, úspěšně absolvovaný závěrečný pohovor.

Last update: Kneidlová Monika, doc. MUDr., CSc. (24.01.2020)
Syllabus - Czech

Fyzika přetlaku. Fyziologie potápění. Dekompresní nemoc. Barotraumata. Embolizace plynu. Jiná onemocnění související s potápěním. Prevence a léčba nemocí potápěčů. Posuzování zdravotní způsobilosti k potápění.

Last update: Kneidlová Monika, doc. MUDr., CSc. (24.01.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html