SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Law, Organization and Management in Health Care - CCOC5816L
Title: Právo, organizace a management ve zdravotnictví
Guaranteed by: Department of Children and Adolescents 3FM CU and UHKV (12-KDD)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2008
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/30, C [HS]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: MUDr. David Marx, Ph.D.
Classification: Medicine > Clinical Disciplines
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (07.12.2007)
Povinně volitelný jednosemestrový kurz určený pro 3. nebo 4. ročník.
Aim of the course - Czech
Last update: Eva Mattušová (21.07.2008)

Seznámit studenty se základními aspekty organizace a řízení ve zdravotnictví a se základními aspekty zdravotnického práva.

Literature - Czech
Last update: Eva Mattušová (21.07.2008)

Podklady distribuované během semináře.

Teaching methods - Czech
Last update: Eva Mattušová (21.07.2008)

Semináře, prezentace seminárních prací.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Eva Mattušová (21.07.2008)

Zpracování seminární práce na dané téma - rozsah do 2000 slov.

Syllabus - Czech
Last update: Eva Mattušová (21.07.2008)

Úvod, zadání seminárních prací. Reforma zdravotnictví obecně a situace v ČR.

Úhrada zdravotní péče v ČR, sytém zdravotního pojištění, aktuální informace.

Primární péče, struktura, organizace, vzdělávání, výhled do budoucna.

Rozhodovací proces Evropské unie.

Struktura zdravotnických zařízení v ČR, typy poskytované péče.

Úhrada zdravotní péče, obecné principy, spoluúčast, poplatky, základy ekonomiky zdravotnictví,

Právní odpovědnost ve zdravotnictví.

Česká lékařská komora, principy, náplň činnosti.

Riziko ve zdravotní péči.

Postgraduální vzdělávání lékařů v ČR.

Akreditace ve zdravotnictví, praktická demonstrace.

Obhajoba seminárních prací.

Entry requirements - Czech
Last update: Eva Mattušová (21.07.2008)

žádné

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html