SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physiotherapy - Bachelor Thesis - CBFBAKPR
Title: Fyzioterapie - bakalářská práce
Guaranteed by: Department of Rehabilitation Medicine 3FM CU and UHKV (12-REHA)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, thesis [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: CMCPPA34
Guarantor: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Mgr. Eva Baranová
Classification: Health Care > Basic Sciences
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Bachelor Thesis
Last update: Vlasáková Alena, Mgr., DiS. (19.11.2008)
Aim of the course -

Bachelor Thesis

Last update: Vlasáková Alena, Mgr., DiS. (19.11.2008)
Literature - Czech

Jan Široký a kol. Psaní a prezentace odborných textů, Leges, Praha 2019, ISBN 978-80-7502-340-7

Zdeňka Civínová, Ludmila Tichá: Formální úprava vysokoškolských závěrečných prací. České vysoké učení technické v Praze, Praha 2012.

Dále literatura uvedená v SIS  - v předmětech připravujících studenty k závěrečné práci.

Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (17.12.2019)
Requirements to the exam -

Bachelor Thesis

Last update: Vlasáková Alena, Mgr., DiS. (19.11.2008)
Entry requirements -

all duties of the study

Last update: Řasová Kamila, prof. PhDr., Ph.D. (17.12.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html