SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Clinical Neurophysiology - C2FY003
Title: Klinická neurofyziologie
Guaranteed by: Department of Rehabilitation Medicine 3FM CU and UHKV (12-REHA)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:45/0, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.
Mgr. Michaela Ragulová, Ph.D.
Classification: Health Care > Clinical Overview
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Marek Ploc (08.11.2021)
Fyziologie a patofyziologie funkce a řízení pohybu na různých úrovních, vztah k jednotlivým klinickým syndromům Aplikovaná neurofyziologie jako teoretický podklad pro porozumění jednotlivým fyzioterapeutickým postupům/metodikám, konceptům
Aim of the course -
Last update: Mgr. Marek Ploc (08.11.2021)

Aplication of neurophysiology in clinical physiotherapy practice

Literature - Czech
Last update: Mgr. Marek Ploc (08.11.2021)

1. Králíček, P.: Úvod do speciální neurofyziologie. Praha,Karolinum, 2004
2. Trojan S., Druga R., Pfeiffer J., Votava J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka.Praha Grada,1996
3. Basmajian, J. V., Deluca, C. J.: Muscule Alive. Williams & Wilkins, 1985
4. Véle, F.: Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie. Triton Praha 2012

Teaching methods -
Last update: Mgr. Marek Ploc (08.11.2021)

lectures

Requirements to the exam -
Last update: Mgr. Marek Ploc (08.11.2021)

credit, exam

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Marek Ploc (08.11.2021)


- Fyziologie svalové kontrakce.
- Změny svalu věkem.
- Druhy kontrakce a vliv na sval, využití v kinezioterapii.
- Únava.
- Základní reflexní děje a jejich poruchy.
- Receptory.
- Spasticita a ostatní poruchy svalového tonu, postupy k jejich ovlivnění.
- Funkce periferního nervu a její poruchy.
- Mozeček.
- Posturální systém.
- Bazální ganglia.
- Kůra.
- Bolest a prostředky oboru k její terapii.
- Funkce vegetativního nervového systému a nejčastější poruchy.
- Princip motorického učení.
- Poruchy trofiky kůže.

Entry requirements -
Last update: Mgr. Marek Ploc (08.11.2021)

fulfiled study duties of the 2nd year

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html