SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physical Curative Methods - C1FY013
Title: Fyzikální léčebné metody
Guaranteed by: Department of Rehabilitation Medicine 3FM CU and UHKV (12-REHA)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:15/30, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://x
Guarantor: prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Mgr. Darina Iskendri
Incompatibility : CRHBFM1
Interchangeability : CRHBFM1
Is incompatible with: CRHBFM1
Is interchangeable with: CRHBFM1
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Předmět se zabývá působením fyzikálních energií na člověka za léčebným účelem v oblasti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny. Student získá přehled o odlišných reakcích nemocných na fyzikální energie v patofyziologických případech. Naučí se ovládat přístroje a zásady provozu. Obecné a speciální indikace a kontraindikace.
Last update: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
Aim of the course - Czech

Cílem je naučit se účinky energií na lidský organizmus, základní diagnostické a léčebné užití fyzikálních energií vve fyzioterapii. Studenti  se naučí ovládat přístroje, zásady provozu, indikace a kontraindikace různých metod.

Last update: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
Literature - Czech

Navrátil, L. Fyzikální léčebné metody pro praxi. Grada, Praha, 2019.

Rosina, J.,Kolářová,H.,Stanek, J.: Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů. Grada, Praha 2006, ISBN 80-247-1383-7

Poděbradský, J., Vařeka, I.: Fyzikální terapie I a II. Praha: Grada: 1998

Poděbradský, J.,Poděbradská, R.: Fyzikální terapie. Manuál a algoritmy. Praha: Grada. 2009: ISN 978-80-247-2899-5

Vacek, J.: Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. Dr. Raabe. Praha 2013

Last update: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
Teaching methods - Czech

Přednášky

Praktika na akreditovaných zdravotnických zařízeních.

Last update: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
Requirements to the exam - Czech

Podmínkou zápočtu  je 80%  účast na praktické výuce  a úspěšný e-learningový test (80% správných odpovědí).

Zkouška je ústní z okruhů:

Fyzikální energie, léčebné účinky hyperémie

Termoterapie, termoregulace, indikace, kontraindikace, zásady provozu

Fototerapie. Druhy, indikace, kontraindikace, zásady provozu

Elektroterapie. Druhy a účinky proudů, indikace, kontraindikace, zásady provozu

Magnetoterapie. Indikace, kontraindikace, zásady provozu

Mechanoterapie. Prostředky, procedury

Ultrazvuk. Indikace, kontraindikace, zásady provozu

 

 

Last update: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
Syllabus - Czech

Mechanická energie - základní  informace.

Termoterapie - biofyzikální aspekty regulace teploty, léčebné využití působení tepla a chladu. Indikace a kontraindikace.

Ultrazvuk - charakteristiky, léčebné využití, indikace, kontraindikace.

Elektrický proud - charakteristiky a léčebné využití u jednosměrného proudu, střídavého proudu, impulzoterapie, účinky nízkofrekvenčního, středněfrekvenčního a vysokofrekvenčního proudu na člověka a jejich léčebné využití, indikace a kontraindikace.

Magnetoterapie - indikace, kontraindikace, zásady provozu.

Fototerapie - léčebné  účinky infračerveného  záření, viditelného světla a ultrafialového záření na člověka. Polarizované světlo a laser - indikace, kontraindikace, zásady provozu.

Principy léčebného použití rentgenového a částicového záření na člověka.

Biologické membrány, klidový a akční potenciál. Změny chování bunečných membrán na fyzikální energie.

Last update: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
Entry requirements - Czech

žádné

Last update: Ploc Marek, Mgr. (05.11.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html