SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physical Education 2 - B80494 (General Medicine - English parallel)
Title: Physical Education 2
Guaranteed by: Institute of Physical Education First Faculty of Medicine Charles University (11-00210)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
summer s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 60 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: 494
Note: prefer medical statement
Guarantor: PaedDr. Josef Marcoň
Comes under: Compulsory for GM 2.y._23/24
Attributes: Lékařství
Teoretický předmět
Annotation
Focus on collective ball sports. The listeners choose a sport from the given offer of their choice.
Last update: Kolářová Jana (10.02.2020)
Literature - Czech

Bursová, M.: Kompenzační cvičení. Grada 2005

Buzková, K.: Strečink. Grada 2006

Dylevský, I., Druga, R., Mrázková, O.: Funkční anatomie člověka. Grada 2000

Máček, M., Máčková, J.: Fyziologie tělesných cvičení. Onyx, Praha 1995

Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. CERM, Brno 2002

Schonthalers, S., Hofmann, H.: Bodyprogram. Praha 2001

Svačina, Š.: Metabolické onemocnění v 3. tisíciletí. In: Medicina 3. tisíciletí.

Evolving studio., Praha 2000

Tichý, M.: Funkční diagnostika pohybového aparátu. Triton, Praha 2000

Votava, J.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. UK, Praha 2003

Last update: Topičová Vladěna (10.11.2008)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html