SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Winter Training Course I. - B80069 (elective subject)
Title: Zimní výcvikový kurz I.
Guaranteed by: Institute of Physical Education First Faculty of Medicine Charles University (11-00210)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/25, C [HS]
Extent per academic year: 25 [hours]
Capacity: 20
Min. number of students: 2
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: telvy@lf1.cuni.cz
Old code: 69
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. Josef Marcoň
Attributes: Lékařství
Teoretický předmět
Zubní lékařství
Co-requisite : {splněna jedna z anatomií}
Annotation - Czech
zaměření na sjezdové lyžování a organizace první pomoci při úrazu nebo indispozici na horách
Last update: Topičová Vladěna (10.11.2008)
Syllabus - Czech

Upozornění pro studenty:

Za kurz je vybírán poplatek za stravu a ubytování, který musí student zálohově uhradit před zahájením kurzu.

Bližší informace na ÚTV.

zaměření na sjezdové lyžování a organizace první pomoci při úrazu nebo indispozici na horách

ZIMNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ je předmět volitelný pro všechny ročníky a formy studia. Výuka probíhá jako týdenní pobyt na horách, kombinující sjezdové lyžování, běžecké lyžování a snowboarding.

Obsahem předmětu je získání lyžařských a snowboardingových dovedností, edukace o významu pohybové aktivity jako prevence civilizačních chorob a o relaxačních účincích pohybové činnosti v horském prostředí. Dále poskytnutí a organizace pomoci při úrazu, všeobecné zásady bezpečného pobytu na horách a sociální a společenské aspekty zde provozovaných aktivit.

Posluchači, kteří mají o tento kurz zájem, zapíší si ho při zápisu do dalšího ročníku do indexu a do SISu.

Kurz je ukončen zápočtem.

Lůžková kapacita v jednotlivých objektech je objednávána podle počtu zápisů předmětu do SISu. Ve většině středisek jsou uplatňovány stornopoplatky. Je tedy třeba, aby posluchači, kteří zjistí, že se kurzu z jiných než zdravotních důvodů nebudou moci zúčastnit, oznámili tuto skutečnost co nejdříve na ÚTV. Pouze zdravotní důvody budou akceptovány při žádosti o vyškrtnutí předmětu ze SISu. Neavizovaná neúčast z jiných než zdravotních důvodů bude potom klasifikována jako nesplnění studijní povinnosti.

Last update: Topičová Vladěna (10.11.2008)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html