SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physical Education - B01498 (Bakalářské obory)
Title: Tělesná výchova
Guaranteed by: Institute of Physical Education First Faculty of Medicine Charles University (11-00210)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2015
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
summer s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 60 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: 366
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. Josef Marcoň
Attributes: Adiktologie
Ergoterapie
Fyzioterapie
Porodní asistentka
Nutriční terapeut
Všeobecná sestra
Teoretický předmět
Annotation - Czech
Obsahem předmětu je získávání a zdokonalování pohybových dovedností, edukace o významu pohybové aktivity jako prevence civilizačních chorob. V neposlední řadě je kladen důraz na relaxační a regenerační účinky pohybové činnosti. Výuka je zakončena v každém semestru zápočtem. Součástí zápočtu je test z plavání.
Last update: Kolářová Jana (03.05.2019)
Literature - Czech

GIEHRL, J. a M. HAHN. Plavání. Kopp, 2005

HOŠKOVÁ, B. a kol. Zdravotní TV. Karolinum, 2012

DOLEŽAL, M. a R. JEBAVÝ. Přirozený funkční trénink. GRADA, 2013

KOBROVÁ, J. a R. VÁLKA. Terapeutické využití kinesiotapu. GRADA ,2012

KREJČÍK, V. Powerjóga Nová cesta. GRADA, 2013

ZOUNKOVÁ, D. Zlatý fond her. Portál, 2013

BUCHTEL, J. a kol. Teorie a didaktika volejbalu. Karolinum, 2006

BAKALÁŘ, E. Hry pro osobní rozvoj. Computer Press, 2010

JEBAVÝ, R., V. HOJKA a A. KAPLAN. Kondiční trénink ve sportovních hrách. Sport, 2017. ISBN 978-80-4072-0

JANSA, P. a kol. Pedagogika sportu. Karolinum, 2012

TICHÝ, Miroslav. Funkční diagnostika pohybového aparátu. 2. vydání. Triton, 2017. ISBN 978-80-7553-307-4.

McKENZIE, R., G. WATSON, R. LINDSAY. Léčíme si koleno sami. McKenzie Institut ČR, 2009

Last update: Kolářová Jana (31.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html